Milošću spašeni po vjeri

Milošću spašeni po vjeri

Gospodin Isus Krist, kome je Otac sve predao u ruke da bude kralj kraljeva i gospodar gospodara je onaj u kojeg trebamo vjerovati. Vjera kršćana je različita od ostalih religijskih skupina na...

Priča Nahed Mahmoud Metwalli

Priča Nahed Mahmoud Metwalli

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, jednoga Boga, Amen.

Zahvaljujemo Ti, Gospodine, što si nas danas okupio u Svoje Ime i u Svojoj Ljubavi.

Zahvaljujemo Ti što se služiš nama na slavu Svojega Imena.

Molimo te da staviš Svoju riječ na naše usne.

Ne želimo govoriti mi, nego neka Tvoj Duh govori među nama.


Dopustite mi najprije da se ukratko predstavim.

Ja sam Nahed Mahmoud Metwalli, bivša zamjenica ravnateljice srednje škole u Helmiet-El-Zaytoun, u predgrađu Kaira. Bila sam muslimanka, rođena sam u muslimanskoj obitelji. Članovi moje obitelji bili su na vodećim mjestima u vladi. Poput svih muslimana, prezirala sam kršćanstvo i kršćane. Mi kršćane smatramo nevjernicima i optužujemo ih da su krivotvorili Bibliju. Žustro sam ih progonila i odnosila se prema njima krajnje grubo.

Vjerovala sam da mi je dužnost tako se ponašati, sve do dana kada sam susrela Gospodina Isusa. On mi se objavio i ja sam mu, zbog njegove neizmjerne nježnosti i ljubavi, dala svoj život. Zbog Isusa Krista, i da bih svjedočila Njegovo Ime, napustila sam svoju zemlju, obitelj i sve. Svi članovi moje obitelji i danas prakticiraju Islam.

Jako volim muslimane, budući da je Kristov zakon – zakon bratske ljubavi. Zbog te ljubavi napisala sam im tri pisma.

U prvom pismu predstavila sa osobu Isusa Krista polazeći od Kurana. Ako proučavamo surate iz Meke koje govore o Kristu, otkrivamo da su posve u skladu s naučavanjem iz Evanđelja. Ni mi u kršćanstvu ne govorimo drugačije. Navela sam sve odlomke iz Kurana koji se odnose na Krista.

Drugo pismo govori o mjestu žene u Islamu.

U trećem sam pismu obradila stih iz Kurana koji tvrdi da se muslimani i kršćani klanjaju istomu Bogu. Je li to istina? Odgovor se nalazi u pismu.Najprije bih nešto rekla o prvom pismu. Objasnit ću koje mjesto Krist i Blažena Djevica Marija zauzimaju u Kuranu. Kuran kaže da je Bog izabrao Mariju, da ju je očistio i da mu je ona draža od svih žena na svijetu. Kuran ne kaže ništa slično ni o kojoj drugoj ženi. U njemu piše i da su anđeli rekli Mariji: „O Marijo, Alah ti upućuje svoju riječ: on će se zvati 'al-Masih’, ‘Isa’, sin Marijin. Napomenimo da nijedna majka na svijetu i nijedno dijete nisu doživjeli takvo anđeosko navještenje.

Kuran isto tako govori o čudesnom rođenju Kristovu, naime da nije imao oca. Nijedno drugo ljudsko biće nije bilo začeto bez sudjelovanja muškarca.

Kuran spominje i Kristova čudesa: već u kolijevci je progovorio i nazvao se Božjim Poslanikom. Oživljavao je mrtve, vraćao vid slijepima, čistio gubavce, liječio sve bolesti. Osim toga, jedna predaja (hadith) govori ovako: „Čas (Posljednjega suda) ne će doći prije nego što među vas siđe Mesija, sin Marijin, kao pravedan sudac.“ To znači će se Kristov povratak dogoditi prije Posljednjega suda, i da će Krist suditi cijeli svijet. Kuran isto tako kaže da Krist nije umro, nego da ga je Bog uznio na nebo.

I sada, braćo i sestre, gdje god da ste, postavljam vam jedno pitanje: Je li Kuran o ikome drugome govorio na taj način? O kome je rekao da mu je majka sveta, izabrana, da je iznad svih žena na svijetu?

Kuran isto tako kaže o Isusu, i samo o Isusu, da će biti znak ljudima i Božje milosrđe; bit će proslavljen u ovom svijetu i u budućem životu, i među onima koji su blizu Boga.

Bog je Kristu i samo Kristu dao svoje vlastite atribute. Moć stvaranja: Dijete Isus od gline je oblikovalo pticu, udahnulo joj život, i ptica je poletjela. Dao mu je moć uskrsavati mrtve, što je božanska moć. Dao mu je moć liječiti sve bolesti. Nijedan prorok nije imao takvu moć. Ako mi netko kaže da je Krist činio sva ta čudesa s Božjim dopuštenjem, odgovori ću: Naravno! No, zašto Bog nije drugima dao to dopuštenje, nego samo Kristu, ako ne zato što je Krist Božji Duh i Božja Riječ povjerena Mariji?

Možemo dakle ustanoviti da je Kuran, u vrijeme Meke, prepoznao Krista kao istinu. Kasnije, u stihovima iz Medine, poricao je Kristovo božanstvo. To se može objasniti poznatom činjenicom da se Muhamed, apostol Islama, na početku svoje karijere htio približiti i sprijateljiti s kršćanima, da bi ih pridobio za svoju stvar. No, kada je u Medini narastao broj njegovih učenika, i kada je on postao snažan, porekao je ono što je tvrdio o Kristu i napisao je sasvim drugačije tekstove koje poznajemo, a to je nedopustivo.

Još jedna važna točka: među našom muslimanskom braćom i sestrama ima onih koji tvrde da je Biblija bila krivotvorena. Ja im postavljam sljedeće pitanje: Kada je to Biblija bila krivotvorena? Prije ili poslije nastanka Kurana? Ako mi odgovore: prije, tada ću ih pitati zašto onda Kuran upućuje na autoritet Biblije i nekoliko ju puta naziva Božjom Knjigom? Ako mi odgovore: poslije, zašto bi Biblija bila krivotvorena poslije Kurana? I zašto Kuran muslimane nije upozorio na to buduće krivotvorenje? U Kuranu, naprotiv, nalazimo da je Muhamedu, osnivaču Islama, bilo preporučeno da se u slučaju sumnje raspita kod onih koji čitaju Knjigu koja je bila objavljena prije njega, to znači Bibliju. Drugim riječima, ako je Biblija bila krivotvorena prije Kurana, on se ne bi smio na nju oslanjati, a ako je bila krivotvorena poslije Kurana, on je trebao ljude unaprijed upozoriti. Neka se, dakle, u odnosu na Bibliju ne ponavlja potpuno neutemeljene optužbe. Uostalom, kako bi ljudi mogli pokvariti nešto što je Bog objavio? Je li Bog nemoćan pa ne može sačuvati Svoju Riječ? Optužba o krivotvorenju je vrlo teška, ne smije ju se više nikada ponavljati. Kuran tvrdi da je Bog objavio Bibliju – Toru i Evanđelje, i na kraju 2. surate („krava“) kaže: „Poslanik je vjerovao u ono što mu je bilo dano odozgor od njegova Gospodina, a i vjernici: svi su povjerovali u Alaha, u Njegove anđele, u Njegove knjige i Njegove Poslanike; ne pravimo nikakvu razliku među Njegovim poslanicima“ (stih 285). Neprihvatljivo je dakle da muslimani tvrde suprotno.U drugom sam pismu govorila o mjestu žene u Islamu. Oprostite mi ako će vas moje riječi možda povrijediti. Sve što ću reći oslanja se na Plemeniti Kuran (al Kor'ân al-karîm). Stih 3. surate 4. (An-Nisa', žene), kaže da je Bog svakom muslimanu dao za pravo uzeti dvije, tri ili četiri žene. Stih dodaje: „Ako se pak bojite da ne ćete biti pravedni, onda samo jednu…“ No, nemoguće je biti pravedan… Kad je riječ o poligamiji, obraćam se savjesti svakoga muškarca i svake žene. Ženu bih upitala: Možeš li prihvatiti da se to veliko otajstvo prisnosti koje postoji između tebe i tvojega muža ponavlja s nekom drugom i trećom i četvrtom ženom? Dobro znamo kako žena trpi kad postoji i najmanja sumnja da ju je muž prevario, pa bilo to i jednim običnim pogledom. Kako dakle Bog može biti tako okrutan i nanositi ženi patnju time što njezinom mužu daje pravo da bračnu prisnost dijeli s jednom, dvije i tri druge žene? Uvjerena sam da to ne dolazi od Boga. Bigamija je sramota za čovjeka, tako da je u nekim muslimanskim zemljama, kao što je Tunis, bigamija zabranjena. Učene i dobro odgojene obitelji isto tako ju odbacuju. Kako ju Bog može dopustiti? Ovo pitanje ostavljam vašoj savjesti.

Postoji još jedno tjeskobno pitanje za ženu u Islamu: razvod braka. Kako muž može imati pravo otjerati svoju ženu jednom jedinom riječju: „Odbačena si!“ Žena se tada nađe na cesti sa svojom djecom, njezin bračni život je završen zbog samo jedne riječi koju je muž izgovorio u trenutku srdžbe ili zbog neke prepirke. Je li dopustivo da žena živi pod stalnom prijetnjom razvoda koji muž može izazvati iz bilo kojega razloga? Razvod je mnogo složenija stvar. Bračni život znači odnos koji od muškarca i žene traži da napuste svoje obitelji i vežu se jedno uz drugo, da osnuju novu obitelj i da budu jedno. Kako jednostavna riječ „odbačena si“ može dostajati da se razori obitelj? Ima još i nešto gore: ako se ta formula ponovi tri puta, da bi moglo doći do pomirenja među supružnicima, treba se obratiti „onome koji odrješuje“. Što reći o tom „odrješivaču“, brate i sestro muslimani, nego da je riječ o bestidnoj sramoti? Kako možeš prihvatiti da se tvoja supruga s kojom si bio sjedinjen, s kojom si bio jedno biće, bračno sjedini s nekim strancem da bi ju zakonski mogao uzeti natrag? To je protiv svetosti, a Bog je Svet. Ne mogu prihvatiti da taj zakon dolazi od Svetoga Boga. Uostalom, u Mojsijevu zakonu, kada čovjek otjera svoju ženu, i ako ju jedan drugi uzme i opet otjera, prvom mužu je apsolutno zabranjeno upet ju uzeti k sebi.

Htjela bih ukazati na još jednu točku koja se odnosi na ženu u Islamu. Tekst iz Kurana koji muškarcu dopušta da uzme četiri žene, njima dodaje još i žene „koje posjeduje vaša desna ruka“ („ma malakat aymânoukom“). Smisao tih riječi u Islamu je dobro poznat, ali ću ga ipak objasniti. Riječ je o svim ženama koje su u službi neke obitelji kao kućne pomoćnice ili dadilje, kao što su nekad bili robovi; svaka žena koja od muškarca prima plaću postaje njegovo vlasništvo, što mu daje pravo da se njome koristi. Pitam vas može li se tako nešto podnositi? Ako takva žena u takvom odnosu začne, kakva će prava imati to dijete? Kolike se drame naziru… Ne, naš Bog koji je Svet ne može prihvatiti takve običaje.

Dok sam bila u Islamu, srce mi je bilo tvrdo poput kamena, držala sam začepljene uši da ne bih ništa čula. Zahvaljujem Gospodinu za onaj dan kad sam stala pred Njega i preklinjala ga da mi pokaže istinu. Svi ćemo umrijeti i stati pred Boga. To će biti veliki Sudnji dan. Bit ćemo u Božjim rukama, a On će nas pitati zašto nismo slušali Njegovu riječ. Što ćemo odgovoriti? Da nam je naša obitelj bila draža od njega? Ja sam Boga preklinjala: „Gospodine, vodi me, pokaži mi istinu. Jedino mi je važno da me, kad umrem, Ti primiš u svoju vječnost. Daj da nađem pravi put.“ Zahvaljujem Gospodinu koji me prosvijetlio i koji mi se pokazao i koji mi je objavio Svojega Sina, našega Gospodina Isusa Krista.

Vi apsolutno odbijate izraz Sin Božji jer mislite na tjelesno sinovstvo. Mislite – neka mi Bog oprosti – zamišljate da Kristovo sinovstvo pretpostavlja da se Bog oženio Djevicom Marijom. Koja perverzija! Kristovo sinovstvo je duhovno, jer Bog je Duh. Kako bi plodnost mogla biti uskraćena Njemu, koji je izvor svake plodnosti? On nam je objavio da je od vječnosti, iako je Jedini, punina Života, Ljubav, Dar, među-osobni odnos. Jedini Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. To je otajstvo Presvetoga Trojstva koje nam je objavio Sin Jedinac u Evanđelju.Sada bih željela govoriti o jednom važnom pitanju, naime kako se opisuje raj. Molim Boga i vas da mi oprostite, jer ću morati govoriti o sramotnim stvarima koje imaju svoje izvorište u Kuranu i njegovim tumačenjima.

U raju, supruge su djevice i čovjek se s njima sjedinjuje. Poslije svakog seksualnog odnosa, te žene ponovno postaju djevice… Neizmjeran broj djevica kojima se može oduzeti nevnost, u raju, pred Bogom. To je raj u kojemu se glavna sreća sastoji u seksualnom užitku bez kraja i konca.

U raju ima i „vječno mladih dječaka“ (76:19). Teško mi je nastaviti s ovim opisom raja. Što predstavljaju ti dječaci? Upoznata sam s jednim tumačenjem šeika Muhammada Galal Keshka, objavljenim u Egiptu u knjizi pod naslovom: „Razmišljanja jednoga muslimana o seksualnim pitanjima“ (nakladnik je Knjižnica muslimanskog nasljeđa Instituta za muslimanske studije). Bila sam neizmjerno iznenađena i nisam mogla čitati dalje od četvrte ili pete stranice tu knjigu, koja je izazvala žustre kritike čitatelja. Vjersko egipatsko sveučilište Al-Azhar moralo je ustanoviti posebno povjerenstvo koje je ispitivalo tu stvar i kojemu je trebalo dugo vremena da donese svoje zaključke. Dana 22. srpnja 1984., to je povjerenstvo izjavilo da ta knjiga nije u suprotnosti s naučavanjem muslimanske religije! Što je tvrdio pisac? Da će onaj tko se na zemlji odupre napasti pedofilije u raju biti nagrađen, pa će na raspolaganju imati dječake! Osjećam stid i nisam u stanju dalje govoriti o toj temi. Ljudi, pa kako Sveti Bog u raju može tolerirati taj odvratni grijeh: oni koji apstiniraju od seksualnih odnosa s nekim dječakom, naći će ga u raju! I taj će dječak ostati vječno mlad… Razum i logika bune se protiv takvih vjerovanja.

Svi znamo da na Arapskom poluotoku postoji takvo izopačeno seksualno ponašanje. Da bi se svidio beduinima, Muhamed, apostol Islama, obećao im je dječake u raju da bi zadovoljio njihove perverzne nagone. Kako, prijatelji moji, možete prihvatiti takvo učenje i sastajati se da bi ga uvijek iznova slušali? Raj koji će biti naša nagrada poslije uskrsnuća, na koncu ispravnog i krjeposnog života, taj raj, kako se on može sastojati od seksualnih aktivnosti sa ženama i dječacima, kako se može svoditi na uživanje u jelu i piću: meso ptica i svako poželjno meso, rijeke meda, vina i mlijeka… pozivam vas da sami prosudite. Usporedimo to sada s rajem u kršćanstvu, ili točnije s Kraljevstvom Božjim ili vječnim životom. Gospodin Isus nam je objavio da ćemo biti slični anđelima. Naša proslavljena tijela neće trebati ni jesti ni piti. Ne će imati tjelesnih požuda. Poput anđela koji niti jedu niti se žene. To je razlika između raja u Islamu i Neba u kršćanstvu.

Islam Bogu daje 99 atributa (ili Imena). Jedna predaja kaže da da onaj tko ih ponavlja odlazi u raj. Znala sam da je stoto Božje Ime nepoznato: Bog ga objavljuje u molitvi i zazivanjem toga Imena sve se odmah može dobiti. Ponavljala sam ta božanska Imena. Među njima sam otkrila: Oholi, Moćni, Osvetnik, i uhvatio me strah. Bog je Preuzvišen, Dalek, Snažan, Moćan, Osvetnik. Kuran tvrdi: nitko od vas ne će izbjeći (vatri). To je zastrašujuće.

Što sam više čitala Kuran i njegovala duhovnost u tom duhu, sve me više hvatala strava. Pročitala sam ga nekoliko desetaka puta i naučila napamet više od polovice njegova sadržaja. Mnogo sam puta pročitala i proučavala božanska Imena. Ponavljala sam: Alah, nema Boga osim Njega, Milosrdan, Kralj, Svetac, Spasenje, Vladar, Spasitelj, itd., zatim: Svemoćan, Osvetnik, Preuzvišeni, i hvatao me strah. Kada sam vidjela Krista i shvatila što je kršćanstvo, kada sam počela čitati Svetu Bibliju, otkrila sam sasvim drugačijeg Boga. Boga blagosti, dobroga, milosrdnoga, blagonaklonoga prema ljudima. Dao je svog Sina jedinca da ponese moje grijehe i da me pred Njim opravda.

Ako se pitate zašto se oproštenje grijeha događa preko Kristove smrti, reći ću vam da je to zato što je Bog istovremeno Pravedan i Milosrdan. Njegova Pravednost ne dokida njegovo Milosrđe, a njegovo Milosrđe ne umanjuje njegovu Pravdu. Adam je sagriješio jer nije poštivao Božje zapovijedi. Na poticaj zmije – Sotone – jeo je sa stabla spoznaje, tu jabuku o kojoj govori Kuran. Adam je sagriješio i mi smo naslijedili njegov grijeh. Trebalo je da netko oduzme grijeh. A vi, moja braćo i sestre muslimani, vi zakoljete neko malo nevino janje i prikazujete ga za Otkupljenje. Zovete ga „kabsh al-fida“, ovca otkupljenja. Možemo razumjeti da je bilo potrebno da na zemlju dođe Krist, da umre na križu i da oduzme naše grijehe. On je, kako kaže i Kuran, bez grijeha.Sada bih željela govoriti o jednoj drugoj vrlo važnoj temi. Cijeli Kuran poziva vjerne muslimane da se bore i da ubijaju, što je nevjerojatno. Ako pogledamo kako se Islam proširio cijelim svijetom, a to priznaju i sami muslimani, otkrivamo da je to bilo oštricom mača. Kako je moguće da Bog potiče na ubijanje? Kuran s jednoga kraja na drugi ohrabruje na osvajanje zemalja nasiljem i ponavlja: Ubijajte! Ubijajte! Pa ipak, Kuran kaže: „Vi imate svoju religiju, ja imam svoju“. On zatim tvrdi da „onaj koji prakticira neku drugu religiju a ne Islam, ne će biti spašen“. Zašto to proturječje? Da je Bog htio proširiti Islam na cijelo čovječanstvo, zar nije imao moć da to učini? Zašto se služiti nasiljem? Bog nas je stvorio slobodne i On će tražiti da mu položimo račun na veliki Dan Suda. Kako bi Bog nekom čovjeku mogao dati pravo da ubije drugoga čovjeka zato što taj ne prihvaća Islam? Ili, kako bi Bog mogao dati pravo jednom čovjeku da ubije drugoga čovjeka zato što je napustio Islam (apostazija se kažnjava smrću). Bog poštuje našu slobodu. Kako se može tolerirati pomisao da jedno ljudsko biće može ubiti drugo ljudsko biće zato što je taj napustio Islam?

Kako se ponašao Krist, koji je blag, dobar i bez grijeha, koji je uskrsavao mrtve, liječio sve bolesti i imao moć Stvoritelja? Kada je apostol Petar potegao svoj mač da ga obrani posljednje noći prije Raspeća, On mu je rekao: „Stavi mač u korice. Zar ne bih mogao zamoliti svojega Oca da s neba pošalje anđele da me obrane? Ali došao sam za ovaj čas.“

Usporedimo kršćanstvo i Islam. Mi imamo Kristovu riječ: „Ako te netko udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi“. Onda dolazi Islam koji poziva na borbu i na ubijanje, koji naređuje da se ubije apostata riječima: „Ubijte ih, raskomadajte ih!“ Krist nas poziva da tražimo Kraljevstvo Božje, a ne da se brinemo za stvari ovoga svijeta. Neka se brinemo samo za Kraljevstvo Božje, i On će nam sve dati. U Islamu pak, ono što prevladava je ubijanje, prijetvornost i prijevara.

Gospodin Isus dao je svoj život na križu da uništi grijeh svijeta i da ga očisti za sva protekla, sadašnja i buduća vremena, sve do kraja svijeta, a Kuran dolazi i izjavljuje: „Nisu ga ubili, nisu ga razapeli, samo im se činilo!“ Što znači: samo im se činilo? Prema komentatorima Kurana, Bog je dao da jedan drugi čovjek izgleda kao Isus, Marijin sin, i taj drugi je bio uhvaćen i razapet, dok je Isus bio uznesen na nebo. Je li to razumno? Kako Bog može dati da netko izgleda kao netko drugi da bi ga poslao na križ namjesto njega? Neka mi Bog oprosti ovo što ću reći: to ne bi bilo pravedno. Kuran dodaje da je Krist bio uznesen na nebo. Naravno, Krist je bio uzvišen, ali tek nakon što je prolio svoju krv po žrtvi na križu, za spasenje svijeta.

O braćo moja i sestre muslimani, nije važan broj sljedbenika neke religije. Važno je samo spasenje duša. Zbog radosti i sreće koju imam, zbog tog lijepog života koji vodim sjedinjena s Kristom, zbog tog mira u kom uživa moja duša, želim da svi kušaju i iskuse ljepotu života s Gospodinom Isusom.

Želim svoju sestru muslimanku podsjetili na još nešto. Rekla sam ti da tvoj muž ima pravo osim tebe uzeti još i drugu, treću i četvrtu ženu, i s njom iskusiti veliko otajstvo prisnosti koju vi dvoje živite zajedno. Ako te potjera u trenutku srdžbe formulom trostrukog odbacivanja, ne možeš mu se vratiti ako nisi izvršila bračni čin s nekim neznancem. Zamisli samo kako je tijelo žene nagrđeno kada mora ići od jednog muškarca drugome. Još nešto: odbacivanje žene može se dogoditi samo jednom riječju muža, i eto je na cesti. Ti pak nemaš pravo na razvod. Inicijativa vjenčanja i razvoda pripada samo muškarcu i brak je za tebe zatvor iz kojega nije lako izaći. Kada situacija postane nepodnošljiva, treba se obratiti sudovima i računati s nevjerojatnim komplikacijama.Još jedna teška tema: nasljedstvo. Kako Bog u Kuranu dopušta da muškarcu pripada dvostruko više nego ženi? To se moglo shvatiti u starim vremenima kada je jedino muškarac mogao osigurati preživljavanje obitelji, no situacija se promijenila. Danas žene rade rame uz rame s muškarcima. Rade izvan kuće i pridonose zaradi za život obitelji. Žene su obrazovane i stoje na najvišim položajima u društvu.

Zašto bi onda nasljeđivale polovicu manje? Što osjeća žena koja vidi da neki dječak sa 16 ili 17 godina nasljeđuje dvostruko više nego neka starija žena?

Jedno drugo pitanje je svjedočenje pred sudovima. Kuran kaže da svjedočenje jednoga muškarca vrijedi koliko i svjedočenje dviju žena: ako jedna zaboravi, druga će joj pomoći da se sjeti. No tko to kaže da je sposobnost pamćenja kod muškarca veća nego kod žene? I tko kaže da na tom području jedan muškarac vrijedi koliko i dvije žene? Sada živimo u modernom svijetu u kome je znanost napredovala. Nema nikakvih indikacija da je pamćenje žena slabije nego pamćenje muškarca, ništa ne opravdava pretenziju da svjedočanstvo jednoga muškarca vrijedi koliko i svjedočanstvo dviju žena. Ništa ne opravdava odbijanje svjedočenja jedne žene same.

Osobno bih željela znati odakle taj podređeni položaj. Zar Bog nije znao da će žene postati učene, obrazovane, da će zauzeti svoje mjesto u svijetu rada? Žena danas zauzima sve društvene položaje. Ona je liječnica, radi na znanstvenim istraživanjima, ona je ministrica ili premijerka, ona je kraljica, ona je šef države. Kako se dakle u Islamu ženu može smatrati samo upola vrijednom na svim područjima? Zar Bog nije znao kako će se žene društveno razvijati? Sigurno je znao, i tu negativnu situaciju ne može prihvatiti nijedan razum, nijedna logika.

Sjećam se da smo poslije smrti mojega oca na sudu rješavali pitanje nasljedstva. U to vrijeme bila sam ravnateljica ženske srednje škole u Helmiet El-Zaytoun. Godine 1963. bila sam diplomirala pedagogiju i imala najviše kvalifikacije na tom području. Na sud je sa mnom išao moj šesnaestogodišnji nećak, učenik drugog razreda srednje škole. Moje svjedočanstvo – svjedočenje osobe koja ima sveučilišnu naobrazbu, zrele žene, bilo je odbačeno: morala sam naći još jednu ženu koja će potvrditi moje svjedočenje. Svjedočenje šesnaestogodišnjega dječaka bilo je prihvaćeno. Može li se u naše vrijeme prihvatiti takva logika? Islam je, po mojem mišljenju, bio prikladan za ono vrijeme kada se živjelo u pustinji pod šatorima, u vrijeme Muhameda, ali ne za naše vrijeme.Željela bih ti govoriti još o nečemu, sestro moja muslimanko: jesi li doista uvjerena da je potrebno nositi maramu? Koje je značenje marame? Zašto treba pokrivati kosu? Je li važno je li tvoja kosa pokrivena ili otkrivena? Ako mi netko kaže da trebamo pokrivati svoju kosu da ne bismo privlačili poglede muškaraca, ja pitam zašto muškarci ne kontroliraju svoj pogled? Želiš li znati, sestro moja muslimanko, što kaže Krist? Tko pogleda ženu s požudom počinio je preljub u svojemu srcu. Za grijeh su dakle odgovorni oboje, a ne samo žena. Zašto te Islam prisiljava da pokrivaš glavu i tijelo tako da se ne vidi ništa što bi moglo zavesti muškarca – koji bi po toj logici bio biće koje nema nikakvu kontrolu nad sobom? Je li to razumno? Zašto jednostavno ne poštovati pravu mjeru u ženskom oblačenju, a muškarci neka žene ne gledaju s požudom? Zašto bih se ja morala pokrivati od glave do pete da me ne bi vidio i poželio neki muškarac? Logika to ne traži.

U kršćanskom životu Krist nam je dao život, mir i sklad. Žena pokriva glavu samo u crkvi da izbjegne taštinu. To nije ni u kakvoj vezi s napastima koje može izazvati kod muškaraca koji bi izgubili kontrolu nad sobom jer su vidjeli kosu neke žene! Krist je usavršio bračni odnos time što je zabranio razvod i tražio od muškarca i žene da budu jedno tijelo. Krist je čak zabranio bigamiju. Kršćanska supruga ima mir i stabilnost. Ona zna da muž ne može jednostavno doći kući s nekom drugom ženom i njoj nametnuti da ona s njome živi. On isto tako u nekom trenutku srdžbe ne može uništiti obitelj time što će reći svojoj ženi: „Odbačena si!“ On ne može imati djecu od dvije žene, a i sami znate kakvo neprijateljstvo vlada između djece istoga oca i različitih majki.

Zahvaljujem Bogu što mi se objavio i što me je s Islama preveo na kršćanstvo. Zahvaljujem mu jer je kršćanstvo velika milost. Zovem sve muslimane i muslimanke, pozivam se na živu savjest i zreo duh svakoga čovjeka: neka svatko koristi svoj razum.

Brate muslimane, sestro muslimanko, ne bojte se. Gospodin nas čuva i brani. Ne bojte se mača koji lebdi nad vašim glavama zbog apostazije. Mislite na Gospodina koga ćete susresti na kraju vremena. Što ćete mu reći? Da vas je bilo strah? Zar ne mislite da vas Gospodin može zaštititi kao što je mene zaštitio u samom srcu Kaira gdje sam bila vrlo poznata? Dvadeset godina bila sam ravnateljica škole sa 4000 učenica. Svake godine školu je završavalo 1000 do 1500 učenica, za njima su dolazile nove. Zamislite koliko je ljudi poznavalo ravnateljicu škole? Znalo se gdje stanuje. Pa ipak, Gospodin me zaštitio i vodio me u miru.

Sada se obraćam svima koji žive u Europi, u SAD ili u Kanadi. Njima kažem: Sada živite u slobodnim zemljama koje vam jamče slobodu savjesti. Zašto se biste slijedili glas mudrosti? Zašto biste izdali razum i živjeli u sjeni starih ideja? Zašto bez razmišljanja prihvaćati ono što su nam predali naši predci? Čemu služi razum i logika? Bog nam je dao razum po kojemu se razlikujemo od drugih stvorenja. Zašto bismo ostali zatočenici naslijeđenih običaja i predrasuda? Čemu služi studiranje i kultura? Sada živite u stranim zemljama. To treba iskoristiti.U Bibliju možete imati povjerenja. Čitajte ju. Čitajte Evanđelje, ako ne iz drugih, onda barem iz kulturoloških razloga. Upoznajte Kristove riječi. Proučavajte sadržaj kršćanstva i uspoređujte… Pozivam sve muslimane da otvore Evanđelje i upoznaju Kristov život. Kako možete stvoriti svoj sud o nečemu što ne poznajete? Uzdignimo svoje srce prema Bogu i molimo mu se. Život je vrlo kratak, pa čak i ako traje 70, 80 ili 100 godina. Doći će veliki Sudnji dan kada ćemo stajati pred Stvoriteljem i morati položiti račun zbog svojega odbijanja. Kakav izgovor imamo? Preklinjem vas u Ime Boga kojem se svi klanjamo, otvorite Bibliju, čitajte ju, okusite i usporedite s jedne strane zapovijed da se bori i ubija i s druge strane ljubav i mir jednoga lijepoga života u društvu s Kristom. Gospodin je sposoban dovesti nas do svojega istinskoga svjetla.

U Kuranu sam čitala da Bog zapovijeda ne-muslimanima da prihvate Islam ili da plaćaju poseban porez. Pitam te, brate i sestro muslimanko koji sada živiš u Europi ili u sjevernoj Americi ili bilo gdje drugdje, je li te itko ikada tražio da postaneš kršćaninom ili da plaćaš posebnu cijenu jer želiš ostati u Islamu? Je li se itko ikada miješao u tvoj vjerski život i govorio ti kojoj religiji moraš pripadati? Bog nas je stvorio slobodnima. Dao nam je slobodu savjesti. Bog ne ubija one koji se klanjaju zlatnom teletu. On ne čini nikakvo zlo onima koji ne pripadaju nijednoj religiji niti onima koji poriču da On uopće postoji. Kako je onda moguće da dopušta muslimanima da one koji slijede neku drugu vjeru tjeraju da prihvate Islam ili da plaćaju poseban porez?U razdoblju ramazanskog posta promatrala sam s kakvim poštovanjem Europljani ili Amerikanci gledaju na post i na vjerske osjećaje muslimana. Prilagođavali su njihovo radno vrijeme da im olakšaju post. Nitko se nije bunio zbog ramazanskog posta. S druge strane, htjela bih ti prišapnuti, brate i sestro muslimanko, i pitati te je li logično da Bog hoće da postimo mjesec dana od jutra do noći, a onda kada zađe sunce stolove prekrijemo preobiljem hrane? Zar se tako brineš za siromaha koji nema dovoljno za jesti? Kada biste rekli siromahu: Odreci se hrane tijekom šest, deset ili dvanaest sati, a onda ćeš naći prostrt stol pun hrane koju smo možeš poželjeti, ne bi li on to oduševljeno prihvatio? Što se mene tiče, kada sam bila muslimanka, pripreme za ramazan počinjale su dva ili tri mjeseca unaprijed, punilo se hladnjak svim vrstama mesa, skupljalo se sastojke potrebne za pripremu svakovrsnih slatkiša, množilo se kulinarske recepte…

Pogledajmo sada post u kršćanstvu. On je potpuno drugačiji od posta u Islamu. Gospodin Isus nije nam odredio broj sati ili dana posta, niti što se mora jesti. Rekao je samo: „Kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti“ (Mt 6,16-18).Sada bih govorila o jednom vrlo važnom pitanju. Ljudski je život počeo stvaranjem Adama i Eve. Sagriješili su i bili su izbačeni iz raja. Tada je na zemlji zavladao zakon džungle, zakon jačega, bezakonje. Zatim nam je Bog preko proroka dao zakone. Umjesto zakona džungle zavladao je Mojsijev zakon. Mojsije je s Bogom razgovarao licem u lice, kako kaže Kuran. Mojsijev zakon, kojemu je Kuran blizak, je zakon kažnjavanja: „oko za oko, zub za zub“. To je i zakon poligamije i razvoda. Kada je došao Krist, on je čovječanstvo uzdigao zakonom monogamije i nenasilja: „Pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi“ (Mt 5,39). To je zakon ljubavi i mira koji ne poznaje ni ubijanje i rat ni posebne poreze. Krist je moralni uzlet čovječanstva doveo do vrhunca. Svim ljudskim bićima naredio je da se ljube i da si međusobno praštaju. Kada ga je apostol Petar upitao treba li svojemu bratu oprostiti do sedam puta, On mu je odgovorio da treba praštati sedamdeset sedam puta sedam. Pokušaj dakle izračunati koliko puta moraš oprostiti svojemu bratu! On je isto tako rekao: „Ako prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom“ (Mt 5,23-24). Preporučio je i da se mirno rješavaju sukobi i da se ne ide pred sudove (vidi 5,25). Kada je čovječanstvo s Kristom postiglo takav stupanj savršenstva, takav moralni uzlet, što mu se može dogoditi? Krist, Božja Riječ i Božji Duh, koji je uskrsavao mrtve i vraćao vid slijepima, koji je od gline stvorio pticu, koji je bio začet bez oca u krilu najplemenitije žene u svemiru, Presvete Djevice Marije, kako – oko šest stotina godina poslije Njega – može doći religija koja poriče ono što je naučavao Krist? Zapitaj se, brate muslimane, sestro muslimanko. I kako nas Bog, nakon što nas je moralno tako uzdigao, može vraćati na razinu islamskoga zakona koji je tako sličan Mojsijevu zakonu?

Otvori srce i razum, o brate, o sestro u Islamu, i čitaj Bibliju da okusiš Kristovu milost. Sigurna sam da će te Gospodin voditi. Budi siguran da ja ne osuđujem Islam niti mu se rugam, jer Krist ne potiče na takvo držanje, nego je to pitanje istine: pogledaj Gospodina i dođi kušati kako je dobar.

Ponovno te preklinjem da otvoriš svoje srce i da čitaš Bibliju. U nju se možeš uzdati. Taj tekst nikada nije bio mijenjan. Ne prihvaćaj lažne optužbe ako ih nisi ispitao.Na kraju bih se posvetila još jednom pitanju. O brate i sestro u Islamu, usporedi dvije vrlo različite osobe koje ti se nude. Koju ćeš slijediti? Razmotri ovo:

Prvo, Krist Isus rođen je od Djevice Marije, bez ljudskog uplitanja. Muhamed, apostol Islama, rođen je od roditelja za koje znaš kakvu su vjeru slijedili.

Drugo, Krist Isus se nije ženio, posvetio se svojemu poslanju. Umro je na križu, uskrsnuo je, uzašao na nebo. Njegov život na zemlji trajao je samo trideset i tri godine. Muhamed je oženio neizmjeran broj žena poslije smrti svoje prve supruge Kadije, koja je bila sestrična kršćanskog svećenika Waraqa Ben Nefala, koga muslimanska predaja dobro poznaje. Waraqa je blagoslovio brak Kadije i Muhameda koji se tako mogao smatrati kršćanskim. U to vrijeme, u početku svoje karijere, Muhamed je zapravo živio i ponašao se kao kršćanin. Njegov brak s Kadijom, koja je od njega bila starija 25 godina, bio je monogaman. Dok je ona bila živa, on se ne bi usudio uzeti drugu ženu. Poslije njezine smrti, oženio se brojnim ženama, među kojima je Ajša kojoj je bilo samo sedam godina kad se s njime zaručila, a devet kada je on – sa 53 ili 54 godine – konzumirao svoj brak s njom. Da imaš devetogodišnju kćer, možeš li zamisliti, o brate moj i sestro, da ju udaš sa čovjeka koji je prešao pedesetu? Gdje je u takvom braku milosrđe? Muslimani koje sam pitala zašto se Muhamed oženio s djetetom, odgovorili su da je to zato da bi ona zapamtila Kuran i vjerske običaje, i tako je Ajša prenijela mnoge stihove ('hadith’). No, je li to doista idealan način prenošenja predaje? Nije li bilo bolje uključiti nekolicinu djece i ne petljati ih u bračnu vezu? No, ostavimo to!

Tu je i Zaynab bint Jahsh, koja je bila žena njegovog posvojenog sina Zayd Ibn Harita. Bog je objavio poseban stih u kuranu, kojim predbacuje Muhamedu što u svom srcu prikriva svoje osjećaje, pa mu nalaže da se oženi s Zaynab, nakon što se ova razvela od svojega muža, da bi time dokinuo običaj posvajanja. Ne ćemo ni nabrajati lijepe udovice i sve one čiji su muževi bili ubijeni u ratu. Najnevjerojatniji od svih je redak iz Kurana (33:50) gdje Bog, Sveti Bog, Muhamedu daje ekskluzivno pravo da seksualno iskorištava svaku vjernicu koja mu se ponudi. Je li moguće da Bog svojemu Poslaniku dopušta da ulazi u seksualne odnose sa svim muslimankama koje mu se nude? Da deset, dvadeset, pedeset ili stotinu žena dođe Poslaniku i kaže mu „podajem ti se“, on će ih iskoristiti? Ne! Ne! Tako se ne može.

Treće, Krist Isus nije vodio ratove, nije se služio mačem. Rekao je apostolu koji ga je htio obraniti u trenutku uhićenja: „Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu“ (Mt 26,52). Krist nas je pozvao na mir i na ljubav. Muhamed je, naprotiv, propovijedao ubijanje, ratovanje, vojna osvajanja, grabljenje plijena.

Četvrto, Krist Isus tijekom svojega života nije žudio ni za ženama ni za ovozemnim dobrima. Jedan hadit pak kaže za Muhameda da je svaka žena na koju je pao njegov pogled ili njegova sjena morala postati njegova žena da ne bi za njom uzalud žudio! Koja logika!

Peto, Krist Isus je dao svoj život na križu kao žrtvu za naše grijehe i oprao nas je, zatim je uzašao na nebo. Muhamed je pak umro otrovan. Dopustite mi ovdje jednu primjedbu: kršćanstvo naučava da ako se onima koje je Krist poslao da propovijedaju evanđelje dogodi da progutaju otrov, taj im ne će nauditi. Muhameda, apostola Islama, iskušala je jedna Židovka koja mu je poslužila otrovano janje misleći da mu se ne će ništa dogoditi ako je doista prorok. Muhamed je umro sa šezdeset godina od otrova. Jedna druga Židovka ga je prije toga iskušala magijom, misleći u sebi da magija nema utjecaja na pravoga proroka. Poslužila se Muhamedovim češljem, na što je on izgubio kosu i pamćenje. Predaja kaže da je zaboravljao s kojom se ženom sjedinio, jer ih je imao petnaest koje su se redom izmjenjivale svakoga dana.Imate dakle, braćo i sestre, pred očima dvije osobnosti:

Prva je Krist, rođen od Presvete Djevice Marije, koji je učinio mnoga čudesa, koji se nije ženio, koji se nije laćao mača, koji nije propovijedao nasilje i ubijanje nego mir, praštanje i ljubav. Umro je na križu, uskrsnuo, uzašao na nebo…

Drugi je Muhamed koji se rodio od roditelja pogana. Misli da mu je poslanje dao anđeo Gabriel. Iz života izvlači sve moguće tjelesne užitke i ratne pustolovine te umire otrovan.

Od ovih dvaju muškaraca, čiju ćemo poruku prihvatiti? Ocijenite sami. Nije nam važan broj onih koji prihvaćaju kršćansku vjeru. Važan je samo osobni angažman, a za to će Bog od nas tražiti da mu položimo račun na Sudnji dan. Brinem se za svoju braću i sestre muslimane jer ih volim i jer sam četrdeset i pet godina živjela u Islamu. Članovi moje obitelji i moji prijatelji i dalje žive u Islamu i obraćam im se logikom ljubavi. Željela bih da otkriju sreću koja se nalazi u Kristu i svjetlost prema kojoj me Gospodin privukao. On može privući i vas, i prosvijetliti vas da biste spoznali istinu. Želim samo da okusite milost Gospodina Isusa i da budete spašeni, jer kraj je blizu i život je kratak. Dolazi dan kada ćemo stajati pred Gospodinom i polagati račun za cijeli svoj život. Neka vas Gospodin prosvijetli i otkrije vam istinu da biste prepoznali da je Krist Spasitelj, Sin Živoga Boga. On je Početak i Svršetak, Svjetlost svijeta, jedini Put koji vodi k Bogu. Amen!
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Zahvaljujemo Ti, Bože naš, po Gospodinu našemu Isusu Kristu. Zahvaljujemo Ti, Kriste, što si nas privukao svojem predivnom svjetlu. Zahvaljujemo Ti za Tvoj križ po kojem si nas spasio od naših grijeha, za Tvoju Predragocjenu Krv po kojoj si nas oprao i očistio. Zahvaljujemo Ti za Tvoje Presveto Ime za mir i za ljubav i za Tvoja obećanja.

Gospodine Isuse, Ti si vjeran svojim obećanjima. Ti si nam obećao da ako nešto molimo Oca u Tvoje Ime, da ćemo biti uslišani. Molim te, dakle, u Ime Isusa krista, Blagoslovljenoga, Moćnoga. Molim za svjetlo za sve ljude. Neka spoznaju, Oče, da si Ti pravi Bog. Neka Te upoznaju i dođu k Tebi. Neka u Isusu prepoznaju jedinoga Spasitelja, Put, Istinu i Život. Pod nebom nema drugoga Imena po kojem ljudi mogu biti spašeni. Molim te, Gospodine, za svoje sestre i svoju braću muslimane, za sve ljude koje poznam, za sva ljudska bića koja su djelo Tvojih ruku, da Te spoznaju, da idu Tvojim putem i dođu do Tebe. Zahvaljujem ti za preobilje Tvojega Spasenja i Tvoju predivnu svjetlost. Tebi slava i čast u vijeke vjekova. Amen.


Objavi na Facebooku
Euharistijsko čudo iz LancianaEuharistijsko čudo iz LudbregaDuhovna obnova, fra zvjezdan Linić 2008.Obraćenje sa islamaNevjerojatno svjedočanstvo FatimePomoćnik egzorcista Marijana Arhara i njegovo svjedočanstvoSveta Brigita od Švedske i njene čudesne ObjavePetnaest molitava Svete BrigiteJanja Todorović, poznata astrologinja Balkana: "Blagosloven dan u koji se izbavih od zablude lažljive nauke demonske, što se zove astrologijom - kraljicom okultnih nauka!"Pismo iz paklaSvjedočanstvo čitateljice o čudotvornim molitvama Svete BrigiteDetaljan opis obraćenja mladog Turskog studenta IsusuPriča poznatog kršćanskog karizmatika James-a Manjackal-aSv. Margarita, djevica i mučenica"..imam jasne primjere osoba koje su za vrijeme molitve za ozdravljenje, opsjednute silama zla, vikale 'Ja sam Reiki' , 'Ja sam Joga'..." - J.Manjackal o jogi i njezinim dijametralno suprotnim filozofskim načelima od kršćanstvaVodnjan i ostaci 250 kršćanskih mučenika - veliko blago za koje ne znaju ni kršćani!Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanjeSvjedočanstvo - Ante ŽivkovićSlučaj patera Rufusa o djevojci koja je jela na bajramu i meso žrtvovano idolimaSvjedočanstvo bavljenja alternativom, oslobađanje nakon molitvi otklinjanja i pronalazak živoga Boga - Nikola ŠkrinjarićObraćeni musliman koji je i po 4 sata dnevno čitao Kur'an tvrdio: "Ništa me ne može prisiliti da priznam da je Isus Sin Božji!"Međugorje - video svjedočanstvo "Evo ti majke"Svjedočanstvo predbračne čistoćeOpsjednutost i prisustvo demona nakon višegodišnjeg bavljenja tarotomSv. Franjo Asiški - "Ako se ti sada kolebaš između Krista i Muhameda, naredi da se raspali vatra i ja ću ući u tu vatru s tvojim svećenikom da bi vidio čija je vjera Prava Vjera."Čovjek koji je bolovao od karcinoma ušao u remisiju dok je popravljao CrkvuObraćenje od homoseksualnostiKamal Saleem, kojega je majka učila: "Ako ubiješ Židova sine, ruka će ti sjajiti ispred Allaha i domaćin neba će slaviti ono što si učinio"Liječnica je tri dana bila mrtva: Vidjela sam sve, i raj i pakao. "Tko je vidio Krista vidio je i Oca i tko je vidio Oca vidio je i Krista"Čudesno izliječenje i obraćenje muslimana nakon dolaska Isusa uz bolnički krevetU 28. godini od bankara u Zagrebu do Božjeg poziva i odlaska u kapucineSvjetleći kip Gospe: Mještani Međugorja javljaju da kip ne svijetli čim pada mrak, i ne svijetli uvijek po mrakuBožja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolicaGovorio je protiv Crkve, a sada se sprema postati svećenikPet izvanrednih euharistijskih čuda koja su ostavila materijalni tragOd imama do katoličkog propovjednika

Vaš komentar:

refresh slike

U Kuranu uistinu to pise,ali par ajeta dalje pise,ubijajte nevjernike gdje stignete,ako se obrate na islam postedite ih,ali ovo prije napisano se donosi iskljucivo medju muslimanima,jer nesmijes ubit muslimans,ali ne-muslimane smijes,da nije tako onda statistika nebi bila porazna za islam,koja pokazuhe 270 milijona ubijenih u zadnjih 1200 godina od strane islama...

Ivan

Ako su sve ovo lazi,da li je laz i ono sta pise u Hadisima???
Muhamed je imao 13 zena,a naj mladja i trinesta je bila Ajsa,koja je imala samo 7 godina,kada je Muhamed napravio bracni ugovor sa njenim ocem,odnosno sa njegovim prijateljem i desnom rukom,sad se nemogu sijetiti kako se zvao,a kada je Ajsa imala 9 godina imao je s njom sexualni odnos.
Drugo,takodje pise u Hadisima napisao njegov spisatelj Abu Haraya,jer Muhamed je bio nepismen,a on kaze:nikad nisam vidio Al-Hasanabez da su mi se oci napunile suzama,to je zato,jer Prorok,neka ga Allah blagosovi i da mu mir,otisao sam jedan dan i nasao sam ga u Dzamiji,a on rece podji samnom i uze me za ruku,nista nisam znao gdje me vodi,dok nismo dosli na trznicu Banu Qaynuqa ,hodao je uokolo i gledao dok nije dosao do Dzamije.
Sjeo je na pod i umotao se u pokrivac.Tda je rekao:gdije je maleni,dovedi mi malenog?
Al-Hasan je dosao trceci i sjeo mu u krilo,tada mu je stavio ruku u bradi,tada je Prorok,neka ga Allah blagosovi i da mu mir,stavio svoj jezik u njegova usta .
Tada je rekao;O Allahu ,toliko ga volim i onaj sam,koji ga voli.
(hadisi Al-Abad Al-Mufred,knjiga 48,broj1183 (engleska referenca)knjiga 1 broj 1183 (arapska referenca)
(hadisi Musnad Ahmed 16245,zbirka:"The Sayings of the Syrlans"poglavlje Hadith of Mu"awlya Ibn Abu Sufyan")
Mua wlya je napisao,vidio sa Proroka,kako siše jezik Al-Hasana,sina Alijeva (Alija je bio zet Muhamedov) neka Allahova molitva ide na njega,jer ni jedan jezik ili usne,koje je Prorok sisai nece vidjeti vrata pakla!!!

DA LI MI SAD OVO MOZE NEKI MUSLIMANSKI PAMETNJAKOVIC OBJASNITI???
Ovo nisu izmislili Krscani ili neki treci,vec su zapisali osobno Muhamedovi spisari.

Dobro je jedna bivsa muslimanka postavila pitanje,koje glasi: KAKAV JE BOZIJI POSLANIK,KOJI JE PODREDIO SEBI ZADOVOLJAVANJE SVIH VRSTA SEXUALNIH POTREBA,a to je 13 zena,evo ovaj mali Al-Hasan i ko zna sta sve jos,za sta mi ne znamo?

Koji je to Bog (Allah)koji uci,da mrzis druge,odnosno ljude knjige (Krscane) i ako ih sretnes moras im suziti put kuda trebaju proci,a prije toga stoji u Kuranu: mrzi one koji tebe mrze i ne pozdravljaj ljude knjige,ako ih sretnes.

Jean Cavar

Ne mogu vjerovati da je ovo istina.
Jer nisam cito kuran. Ali vjerujem da ova zena ne laze.
Propast ako je Islam takav kakvim ga on a opisuje

Ivica Kis

Kada čitam ovako nešto,srce mi se samo čisti.Sretan sam kao i naš Gospodin Isus Krist koji u prispodobi o izgubljenoj ovci ostavlja onih 99 i odlazi da nađe onu jednu,a kada je nađe sretniji je zbog ove jedne više nego zbog ovih 99:) Isuse Kriste hvala Ti za svaki trenutak tvoje ljubavi ,tko god živi ljubav prema bratu čovjeku taj živi zakon Kristov!Braćo Muslimani po plodovima ćemo se prepoznati,ubijanje nije plod koji vodi u život nego u propast.BVB

BOARENGES

Boze me oprosti, da se islam I smatra relegijom,sva je povijest islama ispisana u krvi, di muce I ubijaju , sakate, ponizavaju, siluju, I sva zvijerstva rade u ime alaha(mit)...Rodjena bratbi, siluj, I sestra stupaju u bracne zajednice, sakate se I kamenuju ljudi, proganja se bog dobra da bi se uzdigao neki cudak I manijak koji bludni nad rodjenim dijetetom svoga brata od 7 godina,,Sta to ima u islamu ispravno a da nije nakiceno lazima , neznanjem, umisljenoscu, I ispiranju mozgova jadnom zavedeno neobrazovanom narodu,,,,Nebi vise o tome nego bi samo dodao da je islam Lucifer kriscanstvu I judeizmu I sve se svodi na satonske paganske obicaje,siluj , ubi razorii vladaj

stipony

HVALJEN ISUS I MARIJA !

Komentari ljudi koji su ocito pogodjeni svjedocenjem zene,koja je takodje bila muslimanka,nerazumiju ili se prave da ne razumiju,da nije nitko sa ovog portala ovo izrekao,vec osoba,koja je veca muslimanka od njih,jer po rodjenju je Arapkinja i koristi se pri razmisljanju arapskim jezikom,tako da ona 100 puta bolje moze razumjeti Kuran od nearapaki muslimana.
Dal je ona jedna od rijetkih u arapskom svijetu?
Sam sin od šefa Hamasa Mosab Hassan Yousef je iz istog razloga presao na Krscanstvo,a jako je skolovan i to u Islamskim zemljama,dal je to slucajno?
Samo muslimani,koji nemaju ni osnovnu skolu,mogu da negiraju cinjenice,koje su svakim danom sve uvjerljivije u Islamskom svijetu sta se tice samog zivota i uvjerenja Muhameda,pa zar je normalno,da "Boziji poslanik" konzumira sex sa djetetom od 9 God (jedna od njegovih 15 zena Aisha)
Islamsko vjerovanje kaze,da ce Isa (ISUS KRIST) doci na zemlju ta porazi dezdala,a ne Muhamed,dal je Melek Dzebriel dosao Muhamedovim roditeljima,koji su bili nevjernici i rekao,da ce dobiti dijete bez ljudskog faktora i da ce se zvati Isa itd itd ,neznam kako poslje ovih mali broj cinjenica i to iz Islama,mozete biti tvrdoglavi i pisati,da je ovo propaganda i da su Muslimani zastitili neznam krscanske crkve ili sta cev,pa u Islamskom svijetu je zabranjeno slaviti Bozis Krscanima,a kamoli nesto drugo i negdje se zato glava gubi,pa jeste li ikad culi da se u Krscanskom svijetu nekom Muslimanu branilo da slavi Bajram?

Jean Cavar

Hvaljen Isus i Marija

Nikakva zla propaganda nije ispovijedati svoju vjeru, a kršćanska vjera govori je da je Antikrist je onaj tko "niječe Oca i Sina" (1 Iv 2, 22-23), što pak islam savršeno ispunjava. Potrebno je govoriti o tome, te i kršćanstvo ima pravo ispovijedati svoju vjeru. To s druge strane ne znači da ne možemo svi živjeti kao subraća, i da islam ima pozitivnih stvari (kao i druge velike svjetske religije) te da je hvalevrijedno ufanje u Jednoga Boga i predanost. Kršćanstvo je uvijek za dijalog, što je pogotovo u fundamentalnim zemljama upravo zbog islama nemoguće, tako da se mnogi kršćani ubijaju i muče u ime Allaha. I to imamo pravo reći. Ipak, kršćanstvo je dužno upozoriti u iskrivljenu sliku Boga i manipulacije kojima su izloženi. Ako se kome ne sviđaju kršćanski članci, ne mora ih čitati.

Slobodan je svatko imati stav da smo loše informirani. Itekako se po Duhu Svetome proučava svako tema pa tako i islam i u Božjoj poniznosti se pristupa svakoj rečenici, kamoli ne svakoj temi.

Vi se s druge strane zapitajte kako to da nemate komentara na ovo što govori Mahmoud Metwalli, i da vas to ne zanima.

Božji vam blagoslov

Svjedocanstva.com

Ja čitam i polagano gledam linkove s strane na ovoj stranici,. ovo je čista zla propaganda autora stranice prema jednoj svjetskoj duhovnoj religiji,. ovako cemo ovim redom, uzmite lijepo i prouchite istoriju i razvoj islama, krscanstva,. islam je zastito sve spomenike i vjernike drugih religija,tako i vas na Balkanu i ove koje vi mnogo zalite u Egiptu. Vi ste lazno i veoma loshe informirani, ili niste uopce informirani. Svi navodi su netachni., i na kraju priche, to je ta koja pishe pismo, eno u Egiptu sjedi musliman a bivshi katolicki svecenik koji je primio islam, i on ima sto sta rechi. ahaahahah, kao ste naivni, Bog iskusava jedne druge preko različitih modula duhovnosti, preko nacije, rase, jezika, itd, samo sto vi na Balkanu ste samo kolonija, sutra kad vam dodju Kinezi, vi cete vech nesto drugo biti, ;) u svakom slucaju, tko voli i vjeruje taj se oslobadja ruznih poriva. nadam se da ce vama vashe vjerovanje pomichi.

Promatrach

Postovani,

Siguran je u tome ako su ispunjeni zakoni ljubavi - ljubav prema Bogu koja se ocituje ljubavlju prema bliznjima. Ako ne postoji ljubav prema svakom bliznjem i prema neprijatelju, ne postoji ni ljubav prema Bogu. Ljubav uvijek razotriva laz, a ono se krije u nasilju, i spremnosti za ubiti bliznjega. Po ljubavi covjek ocitava istinu.

Bozji blagoslov, Svjedocanstva.com

Svjedocanstva.com

lijepo je to sto neko spozna nesto ali je li siguran da je to bas to sto je trebao spoznati ili....?

sadeta

1 | 2 | Sljedeća