Milošću spašeni po vjeri

Milošću spašeni po vjeri

Gospodin Isus Krist, kome je Otac sve predao u ruke da bude kralj kraljeva i gospodar gospodara je onaj u kojeg trebamo vjerovati. Vjera kršćana je različita od ostalih religijskih skupina na...

"..imam jasne primjere osoba koje su za vrijeme molitve za ozdravljenje, opsjednute silama zla, vikale 'Ja sam Reiki' , 'Ja sam Joga'..." - J.Manjackal o jogi i njezinim dijametralno suprotnim filozofskim načelima od kršćanstva

Joga u filozofiji i praksi je nespojiva s kršćanstvom

James Manjackal MSFS

 

Kao kršćanin i katolik, rođen u indijskoj državi Kerali u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, ali u hinduističkom okruženju; a sada kao katolički svećenik i karizmatski propovjednik u šezdeset zemalja na svim kontinentima, imao bih nešto reći o lošem utjecaju joge na kršćanski život i duhovnost. Znam da u cijelom svijetu raste interes za jogu , čak i među kršćanima i da se taj interes širi i na druge ezoteričke i new age prakse kao što su reiki, reinkarnacija, akupresura, akupunktura, liječenje pranom, refleksologija itd. što su sve metode protiv kojih Vatikan upozorava u svom dokumentu "Isus Krist- donositelj vode žive" . 

Za nekoga joga je način opuštanja i smanjenja napetosti, dok je za drugoga to oblik vježbanja koji godi zdravlju i poboljšava tjelesnu izdržljivost, a za neke je to i način liječenja bolesti. U umu prosječnog katolika, bio on laik ili klerik, mnogo je zbunjenosti, zato što se joga među katolicima ne prikazuje niti kao potpuno zdravstvena niti kao potpuno duhovna disciplina, već jednom kao jedna, drugi put kao druga vrsta, a često i mješavina te dvije discipline. No, činjenica je da je joga prvenstveno duhovna disciplina, a ja poznajem čak svećenike i redovnice koji u sjemeništa i novicijate uvode jogu kao pomoć pri meditaciji i molitvi. Zaista je žalosno da su u današnje vrijeme mnogi katolici izgubili povjerenje u duboku duhovnost, misticizam i molitvenu disciplinu koju nam prenose veliki sveci poput sv.Ignacija Lojolskog, sv. Franje Asiškog, sv. Franje Saleškog , sv. Terezije Avilske i mnogih drugih, te se okreću istočnjačkoj duhovnosti koja ima korijene u hinduizmu i budizmu. U ovom svjetlu iskreni kršćanin treba preispitati koliko je prikladno spajati jogu s kršćanskom duhovnošću i koliko je mudro ugrađivati te tehnike u kršćansku molitvu i meditaciju.

Što je to joga? Riječ joga znači "jedinstvo", cilj joge je ujedinjenje prolaznog "ja" "JIVA" s besmrtnim "BRAHMAN" , hinduističkim konceptom Boga. Taj Bog nije osobni Bog, nego impersonalna, neosobna duhovna supstanca koja je jedno s prirodom i svemirom. Brahman je impersonalna, neosobna božanska tvar koja prožima i obavija sve i temelj je svega. Joga ima svoje korijene u hinduističkim Upanishadama , koje datiraju iz 1000. godine prije Krista i koje svrhu joge opisuju kao " ujedinjenje svjetlosti unutar sebe sa svjetlošću Brahmana". "Beskonačnost, ono što je apsolutno i nepromjenjivo nalazi se u čovjeku" kaže Chandayoga Upanishada, "TAT TUAM ASI" ili " TO SI TI". Božansko prebiva unutar svakog od nas u svom mikrokozmičkom predstavniku, individualnom "ja" koje se naziva Jiva. U Bhagavad Giti gospodin Krishna opisuje Jivu kao "moj vlastiti dio vječnoga" i kaže da "radost Joge dolazi jogiju koji je jedno s Brahmanom". Sto pedesete godine poslije Krista, jogi Patanjali je objasnio osam putova koji učenika joge vode od neznanja do prosvjetljenja- osam putova su poput stepenica i to su : samokontrola ( yama) , vršenje pobožnosti (niyama), položaji tijela ( asana) , vježbe disanja ( pranayama) , nadzor tj. obuzdavanje osjetila ( pratyahara), koncentracija ( dharana) , duboka kontemplacija (dhyana) i prosvjetljenje ( samadhi). Ovdje je zanimljivo primijetiti da su vježbe položaja tijela i disanja, dakle ono što se na zapadu obično podrazumijeva da je cijela joga, tek treći i četvrti stupanj prema jedinstvu s Brahmanom! Joga nije samo razrađen sistem tjelovježbe, to je duhovna disciplina sa svrhom da dovede dušu do samadhija, potpunog jedinstva sa božanskim bićem. Samadhi je stanje u kojem se ujedinjuju naravno i božansko biće, čovjek i Bog postaju jedno bez ikakve razlike (Brad Scott: Exercise or religious practice? Yoga: What the teacher never taught you in that Hatha Yoga class" in the Watchman Expositor Vol. 18, No. 2, 2001).

Ovakvo gledanje radikalno je suprotno kršćanstvu koje sasvim jasno vidi razliku između Stvoritelja i stvorenja, čovjeka i Boga. Bog je uvijek "netko drugi" , a nikada sam čovjek. Žalosno je da ljudi koji promiču jogu, reiki i ostale discipline i meditacije podupiru svoje argumente pogrešno navodeći neke izolirane biblijske citate izvađene iz općeg konteksta, kao što su npr. " ti si hram Božji", " živa voda teče iz tebe" , " bit ćete u meni i ja ću biti u vama" , " ne živim više ja nego Krist živi u meni" itd. bez razumijevanja značenja koje te riječi imaju u općem konekstu Bibilije. Neki ljudi čak portretiraju Isusa kao jogija, a u današnje vrijeme takve Isusove slike možemo vidjeti čak u samostanskim kapelama i prezbiterijima - Isus prikazan kao jogi u položaju za meditaciju!

Nazivati Isusa "jogijem" znači nijekati Njegovu božansku suštinu, svetost i savršenost i pretpostavljati da je On imao palu ljudsku narav podložnu neznanju i zabludi, iluziji (maya) , da je i On trebao oslobođenje od ljudske uvjetovanosti kroz vježbe i discipline joge. Joga je nespojiva s kršćanskom duhovnošću jer je panteistička ( Bog je sve i sve je Bog) i zato što smatra da postoji samo jedna realnost , a sve ostalo je privid ili maya. Kad bi postojala samo jedna apsolutna, nepromjenjiva realnost, a sve ostalo kad bi bilo iluzorno, privid, tada ne bi postojali odnosi i ljubav. Središte kršćanske vjere je vjera u Presveto Trojstvo, Oca, Sina i Duha Svetoga, tri osobe u jednom Bogu , savršeni model odnosa ljubavi. Sve u kršćanstvu je usmjereno na odnose, s Bogom i među ljudima. "Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom! To je najveća i prva zapovijed . Druga je toj jednaka : ' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe! '" ( Mt 22,37-39). U hinduizmu, dobro i zlo, kao i bol i užitak su prividni (maya) i stoga nestvarni, imaginarni. Vivekananda , jedna od najpoštovanijih ikona suvremenog hinduizma, je rekao : " Dobro i zlo su jedno te isto " (Vivekananda. "The yogas and other works" izdanje, Ramakrishna Vivekananda Centre NY 1953). U kršćanstvu, neprestani problem grijeha kao uvrede Božjoj svetosti je neodvojiv od naše vjere, jer je grijeh razlog zašto trebamo Spasitelja. Isusovo utjelovljenje, život, muka , smrt i uskrsnuće za nas su putovi spasenja tj.oslobođenja od grijeha i njegovih posljedica. Mi ne možemo zanijekati ovu temeljnu razliku u namjeri da u kršćanstvo uključimo jogu i ostale istočnjačke tehnike meditacije. Bavljenje jogom je u najboljem slučaju poganstvo, a u najgorem okultizam. To je religija antikrista i po prvi put u povijesti ona se naširoko prakticira diljem zapadnog svijeta i Amerike. Smiješno je i nakaradno da učitelji joge nose križeve ili kršćanske simbole te tako zavode i varaju ljude govoreći da joga nema nikakve veze s hinduizmom i da je to samo prihvaćanje drugih kultura. Neki su prikrili jogu kršćanskim gestama i kretnjama nazivaju je "kršćanska joga". Ovdje se ne radi o prihvaćanju kulture drugih naroda, nego o prihvaćanju druge religije koja je nespojiva s našom religijom i religioznim konceptima. 

Žalosno je da se joga proširila od vrtića pa sve do različitih obrazovnih ustanova u medicini, psihologiji itd. nazivajući se znanošću, a u stvari ona uopće nije znanost ; prodaje se pod etiketom " opuštajuća terapija" , " samo-hipnoza" , "kreativna vizualizacija" , "centriranje (centering)" itd. Hatha joga, najrašireniji oblik joge u Europi i Americi kao vježbe za opuštanje i anti-stresna terapija , jedan je od šest priznatih sistema ortodoksnog hinduizma i sa svojim mističnim i religioznim korijenima najopasniji je oblik joge. ( Dave Hunt, "Zavođenje kršćanstva", str. 110 ). Sjetite se riječi sv. Pavla " Nije ni čudo, jer se sam Sotona pretvara u anđela svjetla" ( 2 Kor 11,14). Istina je da su mnogi ljudi izliječeni pomoću joge i ostalih istočnjačkih načina meditacije i molitve. Ovdje bi se kršćanin trebao zapitati traži li on samo ozdravljenje i materijalne pogodnosti ili svoga Boga Isusa Krista u kojega vjeruje i koji je izvor svih izlječenja i dobroga zdravlja.

Želja da se postane Bog je prvi i drugi grijeh u povijesti stvaranja kako je kronološki zabilježeno u Bibliji, "U svom si srcu govorio: Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijestolje ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu" (Iz 14, 13-14). Zmija reče ženi: "Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi, koji razlučuju dobro i zlo ." (Post 3: 4-5). Filozofija i praksa joge temelji se na uvjerenju da su čovjek i Bog jedno. Joga naučava da se treba usredotočiti na samog sebe umjesto na Jednog Istinitog Boga. Ona ohrabruje svoje sljedbenike da traže odgovore na životne probleme i pitanja unutar svog vlastitog uma i savjesti umjesto da nađu rješenje u Božjoj Riječi po Duhu Svetom kao što je to u kršćanstvu. Joga konačno ostavlja čovjeka otvorenim za obmane Božjeg neprijatelja, koji traži žrtve koje može odvući od Boga i Crkve. (I Pt 5: 8)
U posljednjih osam godina propovijedam Božju riječ uglavnom u europskim zemljama koje su nekada bile kolijevka kršćanstva, iz koje su izlazili misionari i navjestitelji evanđelja, mučenici i sveci. Zapitajmo se možemo li još uvijek Europu nazivati kršćanskom? Nije li istina da je Europa izbrisala sva kršćanska načela i vrijednosti iz svog života ? Zašto se Europa srami reći da ima kršćanske korijene ? Gdje su moralne vrijednosti i kreposti koje su Europljani stoljećima njegovali i koje su prenosili ostalim zemljama i kulturama hrabro navješćujući Kristovo evanđelje? Po plodovima se poznaje stablo ! Vjerujem da su te sumnje i zbrka, otpadništvo i nevjera, vjerska hladnoća i nezainteresiranost došli u Europu istovremeno kad su istočnjački misticizam i meditacije, ezoteričke i novodobne prakse uvedene na zapadu. Na moje karizmatske seminare većina sudionika dolazi s različitim moralnim, duhovnim, psihičkim i tjelesnim problemima u želji da budu oslobođeni, izliječeni i da zadobiju novi život po snazi Duha Svetoga. Sa svom iskrenošću srca reći ću da je 80 do 90 % sudionika bilo u doticaju s jogom, reikijem, reinkarnacijom i ostalim istočnjačkim religioznim praksama gdje su izgubili vjeru u Isusa Krista i Crkvu. U Hrvatskoj, Bosni, Njemačkoj, Austriji i Italiji imam jasne primjere osoba koje su za vrijeme molitve za ozdravljenje, opsjednute silama zla, vikale "Ja sam Reiki" , "Ja sam Joga" očitujući tako da ovi pojmovi, u stvari, predstavljaju osobe. Kasnije sam trebao nad njima moliti za oslobođenje od opsjednuća zlim.

Neki ljudi misle i govore da nema ništa loše u prakticiranju svega ovoga, tako dugo dok ne vjerujemo u filozofiju u pozadini. Promicatelji joge, reikija itd. ipak vrlo jasno tvrde da su filozofija i praksa neodvojive. Tako, dakle, kršćanin ne može niti na koji način prihvatiti filozofiju i praksu joge jer su joga i kršćanstvo dva međusobno isključiva gledišta. Kršćanstvo glavni problem čovjeka vidi u grijehu, u nemogućnosti čovjeka da se uskladi s naravi i mjerilima moralno savršenog Boga. Čovjek je otuđen od Boga i ima potrebu za pomirenjem. Rješenje je Isus Krist " Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta". Po Isusovoj smrti na križu, Bog je pomirio sa sobom svijet. On danas poziva čovjeka da slobodno primi sve blagodati svog spasenja po vjeri u samoga Krista. Za razliku od joge, kršćanstvo vidi spasenje kao slobodan, besplatan dar koji može biti poklonjen, a nikada zarađen ili postignut čovjekovim vlastitim naporima ili djelima. Ono što je danas potrebno Europi i cijelom svijetu je snažno naviještanje Kristove poruke iz Biblije po vjerodostojnom tumačenju Crkve, u namjeri da se ukloni svaka sumnja i zbunjenost koja se danas sve više širi među kršćanima na zapadu, te da se ljudi dovedu do Puta, Istine i Života- Isusa Krista . Samo Istina nas može osloboditi.

 


Objavi na Facebooku
Euharistijsko čudo iz LancianaEuharistijsko čudo iz LudbregaDuhovna obnova, fra zvjezdan Linić 2008.Obraćenje sa islamaPriča Nahed Mahmoud MetwalliNevjerojatno svjedočanstvo FatimePomoćnik egzorcista Marijana Arhara i njegovo svjedočanstvoSveta Brigita od Švedske i njene čudesne ObjavePetnaest molitava Svete BrigiteJanja Todorović, poznata astrologinja Balkana: "Blagosloven dan u koji se izbavih od zablude lažljive nauke demonske, što se zove astrologijom - kraljicom okultnih nauka!"Pismo iz paklaSvjedočanstvo čitateljice o čudotvornim molitvama Svete BrigiteDetaljan opis obraćenja mladog Turskog studenta IsusuPriča poznatog kršćanskog karizmatika James-a Manjackal-aSv. Margarita, djevica i mučenicaVodnjan i ostaci 250 kršćanskih mučenika - veliko blago za koje ne znaju ni kršćani!Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanjeSvjedočanstvo - Ante ŽivkovićSlučaj patera Rufusa o djevojci koja je jela na bajramu i meso žrtvovano idolimaSvjedočanstvo bavljenja alternativom, oslobađanje nakon molitvi otklinjanja i pronalazak živoga Boga - Nikola ŠkrinjarićObraćeni musliman koji je i po 4 sata dnevno čitao Kur'an tvrdio: "Ništa me ne može prisiliti da priznam da je Isus Sin Božji!"Međugorje - video svjedočanstvo "Evo ti majke"Svjedočanstvo predbračne čistoćeOpsjednutost i prisustvo demona nakon višegodišnjeg bavljenja tarotomSv. Franjo Asiški - "Ako se ti sada kolebaš između Krista i Muhameda, naredi da se raspali vatra i ja ću ući u tu vatru s tvojim svećenikom da bi vidio čija je vjera Prava Vjera."Čovjek koji je bolovao od karcinoma ušao u remisiju dok je popravljao CrkvuObraćenje od homoseksualnostiKamal Saleem, kojega je majka učila: "Ako ubiješ Židova sine, ruka će ti sjajiti ispred Allaha i domaćin neba će slaviti ono što si učinio"Liječnica je tri dana bila mrtva: Vidjela sam sve, i raj i pakao. "Tko je vidio Krista vidio je i Oca i tko je vidio Oca vidio je i Krista"Čudesno izliječenje i obraćenje muslimana nakon dolaska Isusa uz bolnički krevetU 28. godini od bankara u Zagrebu do Božjeg poziva i odlaska u kapucineSvjetleći kip Gospe: Mještani Međugorja javljaju da kip ne svijetli čim pada mrak, i ne svijetli uvijek po mrakuBožja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolicaGovorio je protiv Crkve, a sada se sprema postati svećenikPet izvanrednih euharistijskih čuda koja su ostavila materijalni tragOd imama do katoličkog propovjednika

Vaš komentar:

refresh slike

Baalu su se pogani molili i klanjali kao Bogu a ne kao prema demonu esse.

I nisu ljudi dobili dušu nakon Isusa, ali je Duh Sveti poslan tek iza Isusa. Prije ga nije bilo na zemlji. Prije su ljudi silnije spoznavali Boga ponaosob (poput Ilije, Mojsija, Samuela itd), no sadašnje posljednje vrijeme (a to je doba Duha Svetoga) je nastupilo tek nakon što ga je Isus poslao, i on je došao nakon njegove smrti, na Pedesetnicu. Ljudi su vjerovali u Boga i prije Isusa, uostalom Isus se je obraćao licemjerima pismoznancima (onima koji su poznavali Božju Riječ i vjerovali u Jednoga Boga).
Duh Sveti je poslan kao duh koji ne djeluje kao neka prikaza koja prerušena hoda sa plahtama.

Kada je Papa Ivan Pavao II hodao po Slavoniji, hodavši pokraj nekih ljudi oni su se obratili; potpuno mistično. To je Duh Sveti.

Božji vam blagoslov

Svjedocanstva.com

Baal je demon,kako ga usporedujete sa bozanstvom u drugim kulturama. Zasto je iskrivljena, Bog ne moze biti iskrivljen. Zajednicko im je da su to dobili na dar, od Boga, da bi mu se priblizili, kroz proroke njegova je Riječ zivila, kao sto sad zivi, nisu ljudi dobili dusu nakon Isusa,da bi tek onda culi Boga u sebi, kako im govori. Razne kulture, razne interpretacije jednog zivog Boga.(ovdje iznosim dvojbe vezane uz filozofije istoka i zapada na temu osobenog tj. Voljenog Boga), iako ga se nemoze usporedit po vanjstini, unutra su jedno.
Da li po tome mozemo zakljucit da zapis star 5000 g. kao sto je bhagavad gita, sa svojom porukom potpune pradaje Bogu, i njegovoj volji, takoder nije njegova Riječ. Ako su ta cuda postojala prije 2000 god, mozda je Bog zbog svoje silnosti, na razna druga mjesta, slao druge pomazanike, pa putem njih vrsio svoju Volju?

esse

Poštovani esse, nitko ne odbija riječ energija, no energija je sama po sebi mrtva i ništavna ako ju ne manifestira element volje. A element volje upravo čini osobnost. Osobni Bog je voljni Bog, a ne samo puka energija.

Što se tiče opravdanosti Krišne; Bog u Starom zavjetu je također osudio krive bogove koji su također imali elemente jednoga: Baal, Dagon, i tako dalje. Muslimani imaju svoju sliku Boga, hinduisti svoju, nečija je očito iskrivljena naspram slici koja bi trebala oslikati kakav Tvorac zaista jest. U raznim religijama, mnoga su i vrlo velika odstupanja, dijametralno različita. Ako je Bog Istina, on sigurno nije iskrivljena Istina, a ona je laž. Još malo, pa bismo mogli reći da je to sam đavao, što je potpuno bogohulno; ali u današnjem svijetu koji sve želi relativizirati, vrlo zanimljivo. Itekako je tu Krist sa svojom ludošću pod križem koji djeluje naspram lažnih bogovima koji nisu čovjeka pogledali u lice i dubinu duše iz vlastite ljubavi.

Duhovni svijet postoji, i čuda se i dan danas događaju - ista ona kao i prije 2000 godina. I ljudi bivaju opsjednuti. Mislite da je to zato jer Vatikan tako kaže? Ne, nitko od ljudi nije tražio opsjednuće pa ga je dobio. I nitko nije tražio da se počinje gušiti na uzimanje Tijela Kristova pa je i to đavao znao činiti ljudima. Ali vjera u Krista je nešto dublje, što Krist stavlja i pred tadašnje vjernike, i to poznavatelje Pisma: ako ne vjerujete da Ja jesam, umrijeti ćete u grijesima svojim. Jedino Bog je mogao ponijeti na svojim plećima grijehe cijeloga svijeta. I jedino Bog može imati vlast nad svakim duhom. Iskrivljena slika Boga ne vodi do Boga, a relativizam i uspoređivanje reinkarnacije sa jednim životom poslije smrti je negirati sve ono što je Krist zaista govorio. Uzalud je vjera u Boga koja negira sve što taj Bog kroz svoju Riječ govori.

Bog vas blagoslovio

Svjedocanstva.com

Poštovani,braćo i sestre

Zasto kazete hinduizam,pa kazete BRAHMAN,pa kazete joga koja se danas iskrivljeno prakticira(moramo primjetit kao i krscanstvo) kod vecine stanovnista zapadnog svijeta.Vi pricate o odmazdi koja dolazi sa istoka,kao da su tu svi ljudi tako sveti i pobozni,pa ih sad sotona pokusava zavarat na razne nacine.Istini za volju Upanisade o kojima ovdje govorite,imaju za cilj, povezat, nas same, to indvidualno ja, sa visim, sa Bogom. Nasu Dusu, koja predstavlja bozansko ja, ocistit od izvanjskih zelja i prljavstine, znajuci da Bog Jedini ima milost otpustit nas grijeha,nikakva neosbna sila. Izdvajate da je brahman neosobni sjaj, ili svjetlost, al necete da recete cija svjetlost, svjetlost Boga, Oca, koju on emanira od sebe,da bi stvorio i odrzavao ovu kozmicku manifestaciju,zasto uporno odbijate rijec energija, zar svaki pokret ne zahtjeva energiju, kako bi ovo sve bilo stvoreno bez energije, zasto ste rekli " Taj Bog nije osobni Bog, nego impersonalna, neosobna duhovna supstanca koja je jedno s prirodom i svemirom ". ta filozofija je filozofija ateista, mayavadi filozova koji nemaju nikakve veze s vjerom u osobnog Boga,koji dolazi sa nebesa,ulazi u tijelo da bi se poistvojetio sa zivotom na zemlji, covjekom,da bi mu dao alate kako mu doc,kako odbacit svo neznanje, i otkrit pravu ljubav, prava ljubav jest samo za njega, buduci da je od njega, govorit kako taj Bog nije osoban, nema smisla, jer taj BOG jest osoban,kako bismo inace mogli imat odnose ljubavi sa "prazninom". sto ocu reci je to da nemozemo biti naivni i tvrdit kako je krscanski bog jedini,sto fali indijskom Bogu,koji se pokazao kao Krsna,i sto nedostaje ljudima koji mu predano sluze, nalazec u njemu nadu i milost koja ih ceka u Vjecnosti. Bog je jedan i jedini, no ima svoje poslanike na zemlji u raznim oblicjima, i ako nam to oblicje pomaze da dodemo do njegove prave prirode,da zavolimo njega, svoje bliznje, da se na tom putu samoostvarenja ostvarimo i ovdje na zemlji, cemu to ulazenje u svijet demona i privilegije sebe postavljanja na vrh svijeta,blizu zvijzda, sa tronom u vatikanu, sa svin tin sluzbama koje navodite ovdje predstavljajuci ih kao delegate istine, dok i sam Papa priznaje, neki od njih su pederi. Srdacan pozdrav i Bog vas oslobodio(sto i za sebe molim).

esse

Ako se tko treba sramiti kršćanskih ratova i inkvizicije to su sigurno oni koji su to voljno radili pod velom ljubavi - a ti sigurno tada u tom momentu nisu najupućenije slijedili Isusov nauk i volju - Isus to nije nikome govorio, tako da se možebitno dovođenje kredibiliteta Isusa, i Duha Svetoga (o ovdje kojem Manjackal govori kako djeluje) uopće ne mogu uspoređivati.

Svjedocanstva.com

Mozda se srame krscanskih ratova i krscanske inkvizicije...

A. Bubak