Blaženstva

Blaženstva

Matej 5 -
1Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. 2On progovori i stane ih naučavati: 3"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 4Blago ožalošćenima:...

"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!"

Problem štovanja Marije, majke Božje, danas je često trn u oku protestanata i ostalih reformacijskih sljedbi koje su se dogodile nakon Lutherove revolucionarne reformacije. 
Katolički stav, da je Marija duhovna majka svih kršćana, proučavatelji Pisma a istodobno neistomišljenici katoličanstva pokušavaju negirati. Katolici vjeruju, da je Bog unaprijed izabrao Mariju, da bude Bogorodica i da je Marija od prvog trenutka svoga postojanja bila slobodna od istočnog grijeha te bilo kojeg osobnog grijeha, jer je od Boga dobila posebne milosti. Da je Marija zbilja dio Božjeg plana prorokuje Izaija o toj ženi.

 

Stavke koje se pritom najčešće predbacuju katolicima su:

1. Marija nije Bog, stoga joj se ne treba ni moliti; nego se samo Bogu treba moliti. 
2. Marija nije uzdignuta na nebo, jer nitko se osim milošću Božjom ne spasava (dakle i za Mariju vrijedi istočni grijeh).
3. Nije samo Marija blagoslovljena među ženama, nego to već stoji za jednu ženu po Bibliji:


Suci 5 -
24Blagoslovljena među ženama bila Jaela, žena Hebera Kenijca, među ženama šatora nek' je slavljena!A sada ćemo detaljno odgovoriti zašto Marija zapravo ispunjava ove uvjete; na što su katolički egzegeze i proučavatelji Pisma došli tek u 20. stoljeću, detaljnim proučavanjem Pisma. Iz Evina potomstva Bog je izabrao Djevicu Mariju, da bude Majka njegovog Sina. Kao "puna milosti", ona je "najodličniji plod Otkupljenja: već od prvoga časa svog začeća potpuno je očuvana od svake ljage istočnoga grijeha te je cijeloga svog života ostala slobodna od svakog osobnog grijeha (dogma o Bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije) pape Pija IX. iz 1850. Taj blagdan slavi se u Katoličkoj Crkvi 8. prosinca, dok se njeno rođenje slavi 8. rujna (Mala Gospa). Papa Pio XII. proglasio je 1950. dogmu, da je Blažena Djevica Marija "na kraju svoga zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena na nebo." To se u Katoličkoj Crkvi slavi svake godine 15. kolovoza (Velika Gospa). I pravoslavci također slave taj blagdan (Velika Gospojina ili Uspenje Marijino).

Prema čemu su ti zaključci doneseni? Prema ničemu drugome - nego Pismu.

Pogledajmo.

Najprije anđeo govori Mariji da je ona "milosti puna":

 

Luka 1 -
28Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" 29Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.Kada nekome kažete da je "milosti pun" treba se duboko zapitati što je time rečeno. Prema drugoj rečenici, vidimo da je čak i Mariju zbunio taj pozdrav. Milost, po Biblijskoj vrijednosti označava smilovanje Boga nad nekime, tako da ga vidi u dobrom i pozitivnom svjetlu u smislu njegova opravdanja pred Bogom; i Božje ljubavi prema tom biću. Marija ne samo da je imala milost u Boga, nego je bila "milosti puna". Kada je netko dakle milosti pun - on od Boga ima potpunu milost - jednu potpunu privilegiju.

Kako nastavlja anđeo:

 

Luka 1 -
30No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.


Dakle još uvijek smo na milosti. Anđeo tu potvrđuje da je to milost od Boga. Već smo rekli da je kod Marije ta milost u punini.

Nastavlja anđeo sljedeće, i otkriva nam - da je Marija milosti puna i prije nego je Duh Sveti sišao na nju; jer prema anđelovim riječima, Duh Sveti tek treba sići na nju (dakle Marija je dio Božjeg nauma):

 

Luka 1 -
35Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.I kad je nebo čekalo odgovor od Marije, Marija je sama odlučila da bude Božji sluga:

 

Luka 1 -
38Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje.Dalje o Mariji - Elizabeta govori Mariji, puna Duha Svetoga, da je blagoslovljena među ženama:

 

Luka 1 -
41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42i povika iz svega glasa: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega?

 

 

Dapače, ne samo da je Elizabeta preko Duha Svetoga rekla da je Marija blagoslovljena među ženama (baš kao što stoji i za ženu Jaelu, Suci 5 - 24), nego je Elizabeta povjerovala da je Marija Majka Božja. To potvrđuju riječi "majka Gospodina mojega".


Da Marija nije bila tek obična žena, nego i proročica (ili joj je to Duh Sveti rekao - što nije spomenuto u Pismu; dakle postoji i ta mogućnost), svjedoči i to da je Marija prorokovala sama o sebi da će ju svi naraštaji nazivati blaženom:

 

Luka 1 -
46Tada Marija reče: "Veliča duša moja Gospodina, 47klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, 48što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.Eto danas, u 21. stoljeću - Mariju ljudi nazivaju blaženom.

Na kraju, imamo i potvrdu Marije da Bog za nju čini velika djela. Kakva su to djela, osim rođenja Božjega Sina, možemo naslutiti - da Marija indirektno zapravo govori o svom blaženstvu, punini milosti, i blagoslovu među ženama:

 

Luka 1 -
49Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo!
Mnogi protestanti i slična kršćanska braća koja su se odvojila od one Crkve koju je Isus sagradio iz čovjeka kojem je "dao ključeve kraljstvstva nebeskoga" (Crkve koju je Isus osnovao iz Petra, prema Mateju 16 - 18) tumače Mariju na svoju ruku. 

Pogledajte na službenim stranicama pentakostolne Crkve u Hrvatskoj na koji nevjerojatno neargumentiran način se zaključuje da su Marija i Josip imali seksualni odnos: 

"Također, iz Luke 2:6-7 je evidentno da su Josip i Marija imali seksualni odnos, to je pravo značenje fraze “upoznati ju”. Očito nije bila „vazda djevica“ i u tome nema ništa loše".

 

Piše li u Pismu to, da upoznati znači seksualni odnos? Ne? Niti ne možemo tumačiti što mislimo da se mislilo nekom riječju. Naravno, Pismo jasno pobija takve i ostale nauke jer jasno kaže anđeo da se radi o djevičanskom porodu i da Marija jasno otkriva da ne može nitko od ljudi biti otac djeteta:

 

Matej 1 -
23Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!

Luka 1 -
34Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" 35Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.


Ovakve neargumentirane stvari, izvučene izvan konteksta (poput Isusovog začeća) vidjeli smo, stoje na linku:
http://www.rijeczivota.hr/novost/article/lijepo-ime-marija/?cHash=2d917e37e3&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1


O Mariji nemamo toliko sadržaja koliko o Isusu, ili Pavlu. Neki zato, poput protestanata dakle, pokušavaju pronaći uzrok velikoj hvali prema Mariji od strane katolika, te čak pronazale pomalo nevjerojatne priče za to. Imamo također i predbacivanja da je to tako jer je Marija štovana da razračuna sa pradavnim vjerovanjem u Artemidu; i sličnim vjerovanjima:

 

Djela apostolska 19 -
26A vidite i čujete da je taj Pavao ne samo u Efezu nego gotovo i u svoj Aziji uvjerio i preokrenuo poveliko mnoštvo govoreći da nema bogova rukama izdjeljanih. 27Tako prijeti opasnost ne samo da na zao glas dođe naše zanimanje, nego i to da se ništa neće držati do hrama velike božice Artemide te će nestati veličanstva one koju štuje sva Azija i sav svijet." 28Čuvši to, razgnjeve se pa poviču: "Velika je Artemida efeška!"Potrebno je reći, da štovanje Isusove majke datira sa efeškog sabora 431.god. i može biti da je uvelike i donešeno zbog toga da se razračuna sa starim religijama i Božanstvima. No tek u 20. stoljeću - imamo novi, jedinstveniji stav Crkve - dogme i Mariji i njenom uznesenju i opravdanju od istočnog grijeha zbog pune milosti i blagoslova kojeg ima pred Bogom.


Moljenje Mariji je također stavka koja muči mnoge. No molitva Mariji je tu samo da nam umnoži plod. Jer mi ne molimo Mariju u smislu da je ona Bog (jedan je Bog, a Božji opis je Otac, Sin i Duh Sveti - Marija se dakle tu ne spominje, niti ju se može dovoditi u taj kontekst); nego da ona moli Boga. Molitva glasi: "moli za nas grešnike" - pozivamo takve da jako dobro obrate pažnju na to. 

Dakle - mi Mariju molimo da ona moli Boga za nas - ona, koja je na nebu, i koja, kao sveta žena će sigurno biti prije nas uslišana nego mi grešnici. Naravno, molitve svecima, ne samo Mariji, su trn u oku mnogih koji ne razumiju Pismo, i to je jedna sasvim nova tema. No to je već u 8. stoljeću spoznato od strane Crkve i donešeno kao činjenica; jer bit molitve je posredništvo. Mi smo sami posrednici - kada se molimo Bogu - naše biće je posrednik. Kada molimo svete ljude, svece - oni su također posrednici. Ima li razlike? Zapravo - i ne - uvijek je netko posrednik; samo je pitanje u kojem koraku posredništva. Stvar je da mi možemo moliti sami Boga, dapače; no stvar je i da moramo vjerovati da se ljudi spašavaju. Uzalud nam vjera ako vjerujemo da je baš svaki svet čovjek u paklu. Ako nije u paklu; nego je u raju - dakle živ je, to vjerujemo. Ako je pak živ; i možda nas čuje - i ima milost u Gospodinu i biva u njegovoj ljubavi; možemo ga moliti da on nama pomogne, svojim molitvama, svime što je u njegovoj moći pred Bogom koji nam se može smilovati. 

Upravo je u takvim i sličnim stvarima najveće nerazumijevanje za neupućene u Pismo - a sve je to uzrok površnih gledanja Biblije i nedovoljnog proučavanja Pisma, ili jednostavno ne sagledanja svih riječi. No kako kaže Isus: "Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti".

Zaključak o pitanju molitva izrečenih Mariji i svecima - to itekako ima smisla. Ovdje se govori o molitvama izrečenih zemljana i isplativosti molitve sa više ljudi, jednodušno; tada se molitve itekako uslišuju (oprez - pitanje grijeha i smisla molitve u grijehu i očekivanje ispunjenja molitve je također nešto o čemu bi svaki čovjek trebao promisliti):

 

Matej 18 -
19"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.

 

Koliko je doista, blagoslovljenija molitva i prije se uslišava kada više osoba moli za nju - pa i oni na nebu, za koje se nadamo da nas čuju i time umnažaju naš plod molitve! Upravo je taj spas nekih osoba i njihov život kog Boga; ta vjera - bit svega. Vjera doista, spašava. Ne svjedoči malen broj ljudi danas o uslišenju molitvi preko svetaca.


Zadnji, vjerojatno i najznačajniji tekst o Mariji kao našoj duhovnoj majci, iz Pisma donosi sam Isus; koji, spremajući se u smrt, zbog toga što je znao koliko ga majka ljubi, predaje majku svom najvjernijem učeniku, "onoga kojega je ljubio", Ivanu:

 

Ivan 19 -
26Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!"


I sad treba se zapitati: da li je Isus predajom majke riječima: "evo ti sina", predao doslovno samo Mariju samo Ivanu? Ne miriši li ova rečenica na simboliku? Da - zato jer Isus svugdje govori i simboličkim jezikom (za razliku od recimo, Pavla). I da li je samo Ivanu predao majku riječima "evo ti majke", i to je cijeli smisao toga?

Zbog ljubavi Isusove znamo sljedeće. 
Isus je onaj kojega je Marija nosila 9 mjeseci u svojoj utrobi - Marija je nosila živu Riječ u sebi, Božji Izdanak, i dala mu prva zemaljsku ljubav dok još nije ni progledao. Marija ga je hranila i odgajala ga u toj ljubavi. 

Kada vas netko zapita, što mislite, da li je Marija sad u raju, ili paklu, što mislite, što bi većina ljudi odgovorila?
Čak i najokorjeliji pogledi, priznati će da ipak vjeruju, da je u raju (na cijelu tu priču o Isusu i kršćanstvu). 

Ako je u raju - znamo - Marija je živa. Ona je živa i kao što je Bog obećao osuđeniku na smrt raj koji je pokraj njega patio na križu da će biti s njime već isti daj u raju; kao što znamo da je Henok uznesen na nebo, ili Ilija, tako i za Mariju znamo - ako zbog ničeg drugog zbog velike Božje ljubavi, Marija, majka Božja; milosti puna, blagoslovljena među ženama, kojoj Bog učini velike stvari; je spašena. 

I zbog toga svega, zbog silne milosti, i velikih djela koje joj učini, kako i sama potvrđuje vjerujemo - Isus ne kaže tek toliko onome koga je toliko ljubio, Ivanu "evo ti majke", nego je Mariju dao svakome tko ju želi za majku. Čini li Isus da je Marija fizički Ivanova majka? Da to označava da ga je ona fizički rodila? Ne. Marija je Ivanu dana duhovno; osjećajem. Ako pak Ivanu takva majka - i svakome od nas ona može biti majka.

Kao autor ovog teksta poznajem osobu koja mi je svjedočila o barem dva svoja velika svjedočanstva iz Međugorja; a čuo sam i za druga razna obraćenja koja su u se dogodila u Međugorju. Svatko tko je bio tamo kaže ovo ili nešto jako slično ovome: "moraš obavezno doći". Komercijalizacija Međugorja je zasigurno donijela i svoje mane, no taj nevjerojatni duh o kojem svi svjedoče koji tamo vlada je - vjera - ljudi zapravo tamo dolaze zbog ničeg drugog; nego zbog vjere.
I znam - dogodilo se to kako mi je taj čovjek svjedočio o dva svjedočanstva - i od Boga su.

 

Ako je od Boga - tada moramo znati, da i taj smisao zašto idemo u Međugorje - zbog objavljivanja Marije ljudima, dobiva jedan potpuno novi i bitan smisao (i znak od Boga), koji jasno govori o Mariji kao našoj duhovnoj, nebeskoj majci.

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike

Iva, kažete "posreduje samo Isus" a u čemu posreduje samo Isus? Znate li u čemu? To posredništvo se ne odnosi na molitve kako vi mislite, nego na krvnu žrtvu kojom se peru grijesi - jer opisano je čega je to Isus (jedini) Posrednik:


Poslanica Hebrejima 8,6
Ovako mu pak dopalo uzvišenije bogosluženje koliko je Posrednik boljega Saveza, koji je uzakonjen na boljim obećanjima.Poslanica Hebrejima 9,15
A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja iz starog Saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.Poslanica Hebrejima 12,24
i Posredniku novog Saveza - Isusu - i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.


Isus je dakle, Posrednik novog Saveza, kako Pavao ističe u svojim poslanicama. Savez je pak, novi u odnosu na Savez koji je Bog sklopio sa Abrahamom.


Zbog toga Božja Riječ preko Pavla i objašnjava:

Poslanica Hebrejima 9
19 Pošto je svemu narodu priopćio svaku zapovijed zakonsku, uze Mojsije krv junaca i jaraca s vodom i grimiznom vunom i izopom te samu Knjigu i sav narod poškropi
20 govoreći: Ovo je krv Saveza koji vam odredi Bog;
21 a onda krvlju slično poškropi i Šator i sve bogoslužno posuđe.
22 I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.


Kažete:
"ali ako ste vi u pravu ja svejedno ništa ne gubim,"

- gubite pravilno čitanje Pisma a samim time možda i činjenje, a ne želite biti kao farizeji/Židovi kojima je Isus jasno rekao da služe ocu laži. ("Vama je otac đavao" Iv 8, 44). On se tu itekako obratio vjernicima, ne nevjernicima. Vi smatrate da je katolički nauk kontra biblijskog, a sama katolička Crkvu je na crkvenim saborima upravo proglasila knjigu koju su preuzeli i protestanti i sve sekte svijeta: Bibliju. Kanon je utvrđen nigdje drugdje nego na crkvenim saborima. Ista ta Crkva, iz koje proistječe Biblija, vas uči i da je sv. Predaja u službi Istine.

Citirate Jeremiju:

"Proklet čovjek, koji se uzda u čovjeka, na čovjeka se oslanja, čije se srce odvraća od Boga!"

Čovjek se ne oslanja na čovjeka, svetac ne može sam ništa, sva slava ide Bogu i jedino čudo može napraviti Bog. Svetac jedino što može je što može i vaša prijateljica za vas - zagovarati vas. Pročitajte si misli Ulfa Ekmana, koji se sa pentekostalizma obratio na katoličanstvo, a bio je veliki antikatolik. Da malo dublje proučavate katekizam katoličke Crkve na detalje biste mogli po Istini protumačiti svaki odjeljak Pisma.

Što se tiče zazivanja duhova i duša predaka, jasno je istaknuto da se to odnosi na one koji se bave gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom. Dakle na bajače se to odnosi - bajači nisu molitelji. Bajanje je zazivanje same duše bez blagosova Boga.
S druge strane, Biblija govori i pozitivno o obraćanju na pokojnike - u drugoj knjizi Makabejcima je napisano o praovaljanoj molitvi za već usnule:

Druga Knjiga o Makabejcima 12 -
44Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve. 45K tome je imao pred ovima najljepšu nagradu koja čeka one koji usnu pobožno. Svakako, sveta i pobožna misao. 46Zato je za pokojne prinio žrtvu naknadnicu da im se oproste grijesi.

Eto dakle - Bog dakle tu odobrava obraćanje na pokojnike. Kako to? Zato jer se ne baja, čara, ili slično - nego se moli. Evidentno je dakle da ste krivo protumačili kontekst tih citata iz Ponovljenog Zakona, jer vas Knjiga Makabejcima opovrgava.

Kada bi ljudi tumačili Bibliju poput vas, onda bi se puno toga dalo proglasiti nevaljalim i jednostrano bi se moglo gledati, a upravo to vodi u sektaštvo. Više vjerujete samoukim "bibličarima" koji su mjesec dana proučavali bibliju nego onima koji tisuće godina bdiju nad tim tekstovima i koji su sve ove teme stotinu puta već prožvakali. Samo vi umjesto da tražite to u katoličkim odgovorima, vi se oslanjate na ono što će protestanti ili neka sekta reći o nauku katoličke Crkve, a oni pokazalo se niti ne znaju teologiju Crkve, niti ne razumiju. Bog je u Starom zavjetu proglasio određeno meso nečistim - u Novom ga je pročistio (u Djelima apostolskim to otkriva Petru). Otvoreno srce će razumjeti.
Isus je dopustio da vide učenici svetog Iliju svojim očima. Pitanje je dapače čini li se nešto u ime Božje, u smislu Božje istine i blagoslova zbog Božje istine; ili protiv njega. Dok je napisan taj tekst, niti je bilo bogorodice, niti Živoga Boga u tijelu na zemlji. Pismo se ipak treba tumačiti kada se uzmu svi citati u obzir.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

sotona se prerušava u svjetlo,vi radite što vas je volja, ali ako ste vi u pravu ja svejedno ništa ne gubim, ALI ako niste vi gubite život u SLAVI GOSPODNJOJ, Luka 1,46 Tada Marija reče: "Veliča duša moja Gospodina,
Luka 1,47 klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, Jeremija 17,5 Ovako veli Gospod: "Proklet čovjek, koji se uzda u čovjeka, na čovjeka se oslanja, čije se srce odvraća od Boga! Ponovljeni zakon 18,10 Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom;
Ponovljeni zakon 18,11 nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike.
Ponovljeni zakon 18,12 Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.

iva

posreduje samo Isus, starci slave Boga Živog HALELU JAH :)

iva

Poštovani Franjo,

i vi kad se molite sami za sebe, posredujete za sebe; ili kad se molite za nekoga, posredujete za nekoga. A vidite molitve drugih za druge su opravdane jer su i drugi molili za druge u Bibliji.

Vi imate pogrešno tumačenje "od sada se molim uvjek i samo i izključivo
svecima."

Ne molite se svecima da vam oni naprave čudo. Nisu oni Bog, Bog je jedan, i samo on može učiniti čudo po drugima. Oni jedino mogu Bogu prenijeti informaciju i moliti za zagovor.

24 starješine u Otkrivenju koji nose (dakle posreduju) molitve pune kada vidite nisu dakle Otac nebeski, a svjesni su tih molitava. Eto, još jedna situacija gdje vam se pokazuje da ste krivo shvatili posredništvo Isusa. Posrednik Novog saveza prije svega, kako Novi zavjet lijepo i otkriva:

http://www.svjedocanstva.com/crkva/nauk-crkve/kako-protestanti-pogresno-interpretiraju-posrednistvo-isusa-i-andela/9-8-176.html

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

svjedočanstva, ono što huli i nemože biti crkva nego laž

iva

Poštovani urednici
Nakon ovih informacija o posrednicima
od sada se molim uvjek i samo i izključivo
svecima.

Evanđelje po Mateju
Gospod kaže
Ja sam istina put i život nitko nedolazi
ocu osim preko mene.

Franjo

Iva, "rimokatoličkoj" ili "katoličkoj" nećete pronaći u Bibliji, nema uporitša u Bibliji, pogotovo zato jer Crkva nije antikrist, niti "huli", kako stoji u Otkrivenju, pa su vam argumenti ništavni.

Isus će odijeliti ovce od jaraca od ovaca, a treba razumjeti da su jedino ovce vjernici, i da ima više ovčinjaka (crkvi) koje Isus želi sakupiti.

Crkva prema Mateju 16,18 ne može propasti tako da je bespredmento zajednicu grešnika (koju je Isus sam osnovao i dao ključeve čovjeku koji ga je tri puta zatajio) proglašavati antikristima.

Više su to oni koji iskrivljuju evanđelje.

Marija je bila najbliža Isusu, 9 mjeseci je njeno tijelo bilo tijelo Živoga Boga, i uz to je zaručnica Duha Svetoga. Bilo bi dobro da proučite Otkrivenje 12,1 i postavite to pitanje tko je žena kojoj je Bog postavio 12 zvijezda kao krunu i što još stoji za tu ženu i koga ona porađa.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Ivan 10,7 Stoga im Isus ponovno reče: "Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama.
Ivan 10,9 Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Da nebi bilo zabune,Marija je blagosovljena od Boga i ima svoje mjesto koje joj je Bog namjenio,zar bi nam trebao Isus da je to kao što tvrdiš u tekstu? Ivan 14,6 Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. a o raskoši naše crkve zemaljske neću niti govoriti o grimizu i balgu ,dionicama u najačim svjetskim organizacijama ! Dolazi dan kada će Vjerni i Istiniti Isus Krist koji se utjelovio umro i uskrsnuo odjeliti ovce od jaraca!!! Jedno pitanje za kraj: U knjizi otkrivenja postoje pisma sedmerim crkvama,pa kojoj crkvi koja grupa pripada,koje je pismo upućeno rimokatoličkoj a koja drugim crkvama ? Hvala. Milost i mir Isusa Krista s vama :)

Iva