Obraćenje od homoseksualnosti

Obraćenje od homoseksualnosti

"Oče James! 

Zahvaljujem Isusu Kristu što me je izliječio od homoseksualnosti preko Vaših ruku i Vašeg naviještanja Božje riječi. Nazočio sam Vašim duhovnim obnovama u Elblagu ove godine i moram...

Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijeti

Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijeti

Mnogi se često pitaju zbog čega je Isus, osim ispunjenja starozavjetnih proroka; te osim otkupljenja svijeta morao umrijeti, te im ta slika nije sasvim jasna. Odgovor leži u Svetom Pismu koje uz pomoć Duha Svetoga dolazi na svjetlo dana kao objava Istine svim kršćanima. 

 

Isus je doista, morao umrijeti, da bi ispunio Izaiju:

 

Izaija 53, 8
Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.

 

No zbog čega je morao umrijeti? Koji je smisao smrti netko bi se možda pitao; nije li sama patnja dovoljna? Zašto baš smrt. Odgovor će dati sljedeći citati iz Biblije u kojoj ćemo vidjeti da je Isus imao zadaću.

 

Isus je ušao u samu dubinu smrti

 

Isus je znamo otkupitelj svih ljudi prema Bibliji (Iv 1, 29). Isus je morao umrijeti, da bi ušavši u samu dubinu smrti ovladao i njome kao kralj, i tamo navijestio radnosnu vijest i mrtvima; pradavnom Adamu i Evu. No Isus je onamo došao kao Spasitelj, donoseći radosnu vijest i svim usnulima, u dolini smrti. Isus je za vrijeme svog apostolskog djelovanja učenicima najavio u evanđeljima da će tri dana biti u srcu zemlje. Upravo ta tri dana govore nam o boravku nakon smrti u dolini smrti kako Crkva vjeruje; prije uskrsnuća:

 

Matej 12, 40
Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

 

Sašao nad pakao

 

U Crkvenoj predaji imamo termin sašao nad pakao. Upravo je dolina mrtvih (u Bibliji nazivana i Šeol, Had, ili Podzemlje), to mjesto, u koje je Isus sišao, no on u dolinu mrtvih nije sišao da oslobodi proklete ili ukine pakao prokletstva, nego da oslobodi pravedne koji su dotada čekali otkupljenje. 

 

Isus je doista otkupitelj svega svijeta, svih ljudi koji sa vjerom prihvate Živoga Boga. To dakle znači svih živih, ali i mrtvih. I ne samo mrtvih i živih od vremena od kada je Isus došao u tijelu na zemlju, nego od početka vremena; od Adama i Eve. Isus je upravo morao umrijeti da bi mrtvi koji čuju glas Sina Božjega, mogli živjeti:

 

Ivan 5, 25
Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas - sada je! - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će.

 

Da je Krist sašao nad pakao, svjedoči u Pismu i Petar: 

 

1. Petrova poslanica 3,18
Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. 19U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici

 

Otkupljenje čitavog ljudskog roda od istočnog grijeha

 

Isusova smrt i uskrsnuće nose za sobom čitavu smisao otkupljenja. Cijelo čovječanstvo nasljeđuje ne grijeh (sam grijeh se ne može naslijediti) - nego grešnost po prvim ljudima (Rim 5, 17). Upravo zbog te grešnosti (mogućnosti griješenja), svi griješimo, i potrebna nam je Božja slava; otkupljenje naših grijeha jer ništa nečisto ne može ući u nebo. Isus svojim ulaskom u samu dubinu smrti najvješćuje i pradavnom Adamu i Evi, odnosno svima koji ga čuju; radosnu vijest Onoga koji odnosi grijeh svijeta.

 

Otkrivenje

 

Da je Isus doista bio u tom boravištu mrtvih, svjedoči i Otkrivenje. Isus, kralj kraljeva, i gospodar gospodara je nad svime na taj način da nad svime ima vlast. Kralj/gospodar znači onaj koji je vlastan. On je Onaj, koji je bio mrtav; koji drži ključeve i podzemlja - a drži ih ih tako da ušavši u samu smrt, pobjeđuje smrt za sve ovladavši njome i podzemljem.

 

Otkrivenje 1, 18
i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti, i Podzemlja.

 

 

Izvori:
http://www.katolici.org/katekizam.php?action=c_vidi&id=779
http://vjeronauk.net/?page_id=160
http://hr.wikisource.org/wiki/Vjerovanje_apostolsko
http://www.katolici.org/katekizam.php?action=r_vidi&id=241
http://www.pastoralmladih.hr/Vjerujem/Zrnca-vjere/Krist-je-sasao-nad-pakao.aspx
http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=13552
Foto: lambfood.blogspot.comObjavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara