Svjedočanstvo bavljenja alternativom, oslobađanje nakon molitvi otklinjanja i pronalazak živoga Boga - Nikola Škrinjarić

Svjedočanstvo bavljenja alternativom, oslobađanje nakon molitvi otklinjanja i pronalazak živoga Boga - Nikola Škrinjarić

Ovo veliko svjedočanstvo preuzeto je sa jedne Facebook grupe koja također objavljuje razna svjedočanstva (link je pri dnu članka).

 

NIKOLA ŠKRINJARIĆ

Prolazeći svojim životnim putem,...

Zbog čega je Isus dao povjerenje grešniku Petru

Zbog čega je Isus dao povjerenje grešniku Petru

Petar apostol bio je odabranik od strane Isusa kao onaj kome je povjerio ključeve kraljevstva i rekao mu "pasi ovce moje". Petar je kao čovjek bio blagoslovljen Isusovim, dakle Božjim blagoslovom da nastavi širiti poruku evanđelja, utvrđivati Crkvu krsteći ljude i liječiti bolesne i nemoćne, izgoneći zloduhe moleći Oca u Ime Isusovo. No ono što intrigira u cijeloj priči jest zbog čega je Isus to povjerio čovjeku koji ga je izdao. Petar je bio čovjek koji se je mnogo brinuo. Zbog svoje brige bio je labilan i bojažljiv, a očigledno je da je Isus i njegovu smrt nagovijestio tako što će ga život odvesti na put gdje će drugi imati utjecaj nad njime.

 

Kako to da je Isus odlučio dodijeliti povjerenje čovjeku koji ga je izdao? Kako to da je dodijelio povjerenje za kojeg je znao da će ga izdati? Ako ga je Juda izdao, zbog čega nije sa Petrom postupio isto kao sa Judom? Ovo su pitanja koja će oslikati što je ono što Isus prepoznaje u Petru i zbog čega ga ljubi i blagoslivlja.


Najprije, potrebno je vidjeti da je Petar ponizan čovjek. Poniznost je temelj odnosa sa Bogom. Zbog čega je to tako: poniznošću čovjek dolazi do dubine svog srca, i smogne snage priznati svoje grijehe drugima. Takav je bio i Petar:

 

Evanđelje po Luki 5,8
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!"

 

Ne treba ovo gledati samo tako paušalno. Petar je doista imao vrlo jake razloge Isusu govoriti da je grešan. Zamislite situaciju da vam dođe veliki svećenik i blagoslivlja vas, a vi ga tjerate od sebe zbog svoje grešnosti, govoreći iste riječi koje je Petar izgovarao Isusu. To su snažne riječi. Slične onima koje je carinik izgovorio kada je rekao "nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, i ozdraviti će duša moja." Na te je carinikove riječi Isus izrekao što nije nigdje vidio - tako veliku vjeru, tako veliko pouzdanje u njegovu riječ. Ono što Petar baš kao i taj carinik iskazuje je osjećaj krivnje, da nije dostojan. To je osjećaj savjesti da je imao na svojoj duši grijehe, od koji su neki očigledno bili i teški grijesi. Ono što Isus vidi u Petru je duboko kajanje. To je prvi, ali i neizostavni čimbenik zbog čega je Petar zbog svoje pokornosti, mogao biti blagoslovljen. Isus je u Petru prepoznao čovjeka sa grijehom, ali onoga koji se kaje.


Petar je bio i labilan. Dešavala su mu se i pomanjkanja hrabrosti. Iako on je imao vjere u Gospodina, poradi svoje sigurnosti zatajio je Isusa:

 

Evanđelje po Luki 22,61 Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta."


Ovo ipak treba gledati malo drugačije nego u kontekstu Jude Iškariotskog, koji nije imao kajanja i čije je srce previše izdalo Isusa i ljude i um mu je bio u grijehu. Petar ovime iskazuje da je bio bojažljiv za vlastiti život. Gospodin mu ovo zapravo nije uzeo za grijeh. Naprotiv, nagovijestio mu je njegov postupak i posijao u srce kako će Gospodin i za daljnjeg njegova života kušati njegovu vjeru, te da se pouzda u Njega i uči ga da se ne koleba. 

Sav taj događaj, duboko je potresao Petra. Iako se on samo borio za vlastiti život zbog svoje ljudske palosti, osjetio je duboku žalost i razočaranje jer je na neki način izdao Isusa.

 

Evanđelje po Marku 14,72 I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče: "Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti." I briznu u plač.

 

No Isus, upravo zbog tih suza i te duše Petrove, odabire Petra. To je ono što piše između redaka, a čita se srcem. Petar je bio osjećajan čovjek, nosio je svoje grijehe i križeve; ipak, neka ga je Božja Sila vodila. Gospodin mu se objavio. Gospodin ga je odabrao. Njega malenoga, kada ga je pozvao. Baš kao što Isus kaže: objavljuje se Sin kome hoće da ga spozna. Isčitava se da je uvjet tome raskajano i oprostivo srce čovjeka. Sveto Pismo na više primjera prikazuje osobu Petra, koji nije bio tvrda i nepokorna srca, zaluđen Zakonom i krutošću, što je opisivalo mnoge farizeje i pismoznance i vjernike uslijed takvog shvaćanja religioznosti.

 

Petar je također treba imati na umu, odabrao Isusa. Jer Isus je pitao: "a vi, hoćete li i vi otići?", kada je govorio besjedu o svojem Tijelu i Krvi. On je ostao vjeran i iskazao da vidi nekakvu neobjašnjivu Božji Silu u Isusu, kojeg je sam prozvao "Sinom Boga Živoga". Petar je u svojem srcu ispravno shvatio Isusa.

 

Na koncu je i Isus, odabrao Petra. I ne bilo kakvog Petra. Ne nekog besprijekornog sveca koji se trudio svim silama udovoljiti Zakonu. Nego malog, grešnog Petra, čovjeka koji je znao i pasti i biti labilan. Čovjeka koji je znao pogriješiti. Ali čovjeka koji je imao duboku svijest o grijehu i o tome da treba slavu Božju u svojem srcu i koji se duboko kajao za svoje propuste. Koji je znao reći oprosti svome bratu. To je bila apsolutno jedina razlika između njega i nekog nepokornog srca koje nije moglo izustiti riječ milosrđa svome bratu, riječ "oprosti". A nedostatak te riječi je često stvarao ratove između braće i naroda. Tako je Isus takvog Petra, postavio na čelo čitavog stada, da ga vodi nakon njegove smrti:

 

Evanđelje po Ivanu 21,16
Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!" 17 Upita ga treći put: "Šimune Ivanov, voliš li me?" Ražalosti se Petar što ga upita treći put: "Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže mu Isus: "Pasi ovce moje!" 18 "Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš." 19 A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: "Idi za mnom!"

 

Isus je učinio Petra pastirom. Od svih apostola, njemu je povjerio da pase stado. Riječju "pasi ovce moje" Isus govori Petru da preuzme stado (tj. vjernike) i da ih pase, tj. napaja na izvorima vjere i poučava ih milosrđu, kajanju, oprostu i ljubavi. Isus je prepoznao u Petru tu kvalitetu koju možda savršeniji u ispunjavanju zakona ili dublji u teologiji od njega (poput recimo Ivana) nisu imali. Isus je spoznao da ima osjećaj spoznaje i duboko milosrđe u srcu. Da ima jednostavno, i plemenito srce. A srce mu je bilo takvo ne zbog toga što je griješilo, nego zbog toga što je moglo oprostiti. On je bio slab čovjek, ali je bio jak upravo u svojem milosrđu i oprosti. Kako kaže i Sveti Pavao: "kadsam slab, onda sam jak" (2 Kor 12, 10). Petar je zapravo bio onaj koji oprašta. On je u svojem srcu opraštao drugima, zbog toga je Isus i njemu oprostio. Jer da Petar nije bio oprostiva srca, ne bi dobio Isusov blagoslov. Isus je to objasnio u samoj molitvi: "otpusti nam grijehe naše, kako i mi otpustismo dužnicima našim".

 

Evanđelje po Mateju 12,7 I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive.

 

Evanđelje po Mateju 23,23 "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

 

Evanđelje po Luki 10,36 "Što ti se čini, koji je od ove trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike?" 7 On odgovori: "Onaj koji mu iskaza milosrđe." Nato mu reče Isus: "Idi pa i ti čini tako!"

 

Petar je stijena apostolskog poslanja. On je prvi Papa poznat iz povijesti katoličke Crkve. On je onaj na čijem milosrđu i pokajanju leži sjeme oprosta svih budućih naraštaja.

 

Evanđelje po Mateju 16,18 A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19 Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."

 

Odriješiti znači oprostiti, dok svezati znači ostaviti, tj. ne otpustiti grijeh. Oprostivom malenom Petru, Isus je povjerio zadaću milosrđa, da omekšava srca braće i uči ih poslanju Crkve: oprostu među ljudima.

 

 

Izvori:
Foto: en.wikipedia.org

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara