Relativizam naspram Isusovog pitanja: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"

Relativizam naspram Isusovog pitanja:

Relativizam se pojavljuje danas kao jedan od najvećih problema koji se susprostavlja Božjem nauku. Domena je to, koja obuhvaća svijest čovjeka od obitelji, odgoja, društvenog djelovanja, pa sve do...

Pitanje plaće...

Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?"

Radovi koji rađaju nebesku plaću, nebeske baštine na koju ima pravo svaki koji voli Boga i čini djela Božja je aspekt na koji bi svaki kršćanin trebao obratiti pažnju. Pažnja na početku - pitanje plaće, nije pitanje spasenja, pitanje plaće već podrazumijeva spasenje nekog čovjeka. Velika je to milost, i privilegija na koju ljudi imaju pravo. Bog, živi entitet sa voljom i mišlju, odlučio je pripraviti mjesto sa nama u vječnosti - onima koje je stvorio na svoju sliku. Mi ljudi, smo jedina bića na zemlji koja spoznajemo Boga. Bogu hvala što nam je dao šansu i milost da gledamo njegovo lice u vječnosti. Mnogi vjernici i nevjernici, možda i ne znaju kakav odnos Gospodin od nas traži, a to je: činiti djela Božja. Kako ćemo pred lice Božje, ako činimo sve protivno Božjoj Riječi? U Bibliji, Svetom Pismo nadahnutom prorocima po Riječi Živoga Boga, utjelovilo se i u našim srcima. Bog nas upravo zove, da ne potratimo ovaj život bezveze. Jer "kako na nebu, tako i na zemlji". Kako na zemlji radimo za plaću da othranimo obitelj, tako i naš nebeski Otac daje nama cijeli život da si zaradimo za njegovo mjesto pod suncem, da si priskrbimo blago na nebu. Ovim citatima iz Biblije pokazati ćemo što nam je Bog u tom smislu govorio da trebamo činiti.

Smisao plaće - pravednost Boga

Najprije trebamo spoznati sljedeće, a to je da je Bog pravedan - dakle on vidi i dobra i zla djela ljudi. I ne može isto nagraditi nekoga tko vjeruje u njega a cijeli život čini zlo, i nekoga tko se cijeli život ponizuje, predaje, posti, daruje siromasima - to nebi bio pravedan Bog. Kao što Stari zavjet kaže, Bog je pravedan sudac - jer posjeduje istodobno - i milosrđe i strogost - savršenu pravdu jedinoga i vječnoga pravednika - Boga:


Knjiga Sirahova 16 -
12 Kao što mu je milosrđe veliko, tako mu je velika i strogost; on ljudima sudi po djelima njihovim.Pitanje plaće

Pitanje nebeske plaće, postavlja pred vjernika pitanje hijerarhije na nebu. Doista, o hijerarhiji spašenih - konkretnih i doslovnih navoda malo što možemo isčitati - ipak, silne riječi o nebeskoj plaći upravo tu hijerarhiju i položaj na nebu jako dobro prikazuju. Pogledajmo riječi Isusove iz Novog zavjeta u kojem on jasno govori da ne težimo zemaljskom blagu, nego onome na nebu:


Matej 6 -
19"Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. 20Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.O plaći u Starom zavjetu

U Starom zavjetu, baš kao i Novom, pitanje plaće na nebu nikad nije bilo upitno. Čovjek je kroz Riječ Božju bio upoznat Božjim planom i njegovim odnosom sa čovjekom - da se čovjek izbori za blago. Zanimljivo, Bog svima daje istu šansu, i zlima i dobrima - tolika je njegova ljubav. Pogledajmo neke od citata o plaći iz Starog Zavjeta Svetog Pisma.


Mudre Izreke 11 -
31Ako se pravedniku plaća na zemlji, još će se više opakomu i grešniku.

Mudre Izreke 13 -
13Tko riječ prezire, taj propada, a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.

Mudre Izreke 24 -
12Ako kažeš: "Nismo za to znali", ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?

Knjiga -Sirahova 17 -
23Jednoga će se dana dići i platiti im, svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.

Knjiga Sirahova 2 -
8Vi što se bojite Gospoda, uzdajte se u nj i plaća vam neće propasti.

Knjiga Sirahova 20 -
10Ima dar koji ti ništa ne koristi i dar koji se dvostruko isplaćuje.Nebeska plaća u Novom zavjetu

Potpuno istovjetno starom zavjetu i natpisima o plaći, nastavlja se i u evanđeljima. Sin Živoga Boga tako nam objavljuje načine na koji se plaća najbolje zarađuje. Po direktnim Isusovim riječima, najveću plaću možemo najbolje dobiti kod najvećeg odricanja ili neimaštine, trpljenja, poniznosti, te kada darujemo nekoga tko nam nema čime vratiti. Isus je naravno, uvijek direktan, direktno i prodirao u srca ljudi. Pogledajmo kakvi događaji i djela čine u Božjim očima veliku plaću:


Luka 14 -
12A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. 13Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. 14Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih."

Matej 19 - 
29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.

Matej 5 -
11"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! 12Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"Gornji navodi bi se dali dobro primijeniti na završnu knjigu Biblije - Ivanovo Otkrivenje, gdje Bog u proročanstvu objavljuje kako će brisati suze onih koji su tugovali i osjećali boli - upravo takvima Bog daje oblilatu plaću na zemlji:


Otkrivenje 21 -
4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu."Razine plaća

Razine ili vrste plaća nisu jednake, tj. razlikuju se plodovi te plaće. Prema evanđeljima, Isus nam otkriva da je moguće primiti proročke, kao i pravedničke plaće. Sve razine plaća, nisu otkrivene, što je zapravo i nebitno - bitno je činiti djela Božja, a Bog, pravedni sudac, će plaću pravedno i dosuditi. Za razne darove opet, uvijek možemo moliti Duha Svetoga.


Matej 10 -
41Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku.

Matej 10 -
42Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća."

Marko 4 - 
20A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji čuju i prime Riječ te urode: tridesetostruko, šezdesetostruko, stostruko.Da će učenici zbilja primiti nebesku plaću na nebu, slikovito objašnjava i Isus prema Matejevom evanđelju:


Matej 20 -
1"Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. 2Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. 3Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni 4pa i njima reče: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.' 5I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. 6A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?' 7Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reče im: 'Idite i vi u vinograd.'" 8"Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.'Plaća pravde - za dobra djela, i za zlodjela

Također, uz citate o onima koji imaju u životu, naspram onih koji nemaju, imamo mnoge još navode o plaćanju dobrih djela, kao i o pravednom plaćanju lošijih djela - sve to imamo zapisano u Novom zavjetu:


Matej 23 -
12Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen."

Luka 6 -
20On podigne oči prema učenicima i govoraše: "Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! 21Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! 22Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! 23Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!" 24"Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! 25Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati! 26Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi."

Ivan 4 -
36Žetelac već prima plaću, sabire plod za vječni život da se sijač i žetelac zajedno raduju.

Ivan 15 -
13Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.

Matej 12 -
36A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.

1 poslanica Timoteju 5 -
18Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.Pavao o plaći na nebu

O nebeskoj plaći govorio je također i obraćenik Pavao, koji je, nekoć kao progonitelj kršćana, nakon objave Isusa i rušenja ga na tlo, shvatio milost Božju i prisutnost Isusa Krista. Pavao tada postaje neustrašivi objavitelj evanđelja sa svojim misijskim putovanjima, na kojima ga je Sotona na razne načine pokušao sputati, gdje je često upadao u problema, bivao čak i kamenovan:


Poslanica Rimljanima 4 -
4Onomu tko radi ne računa se plaća kao milost, nego kao dug.

Poslanica Rimljanima 6 -
23Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

Poslanica Efežanima 6 -
8znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.Briga ljudi o zemaljskoj plaći umjesto nebeskoj

Zanimljivo je isčitati i Isusove misli o brizi ljudi na zemaljskim problemima koji ih sputavaju u životu. Isus kaže jednostvno "ne brinite". Jer koliko god briga bila velika, i tjeskoba, i tuga, ništa se to ne može usporediti sa nebeskom patnjom, ili nebeskim blagom. Stoga, Isus kaže, "tražite stoga najprije Kraljevstvo":


Matej 6 -
25"Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?" 26"Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?" 31"Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?' 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."Zaključak

Biblija nedvosmisleno podsjeća svakog čovjeka na nužnost činiti dvije zapovijedi o kojima ovise zakon i proroci - ljubiti Boga i bližnje. Sa dobrim čovjek ne može pogriješiti, već samo dobiti.
A vi, jeste li se odlučili nakon ovog teksta proučiti malo bolje Isusove riječi koji vas zove, staviti ih u srce i činiti djela Božja? Vremena je malo, od dana rođenja dana nam je šansa da upoznamo Boga, i da mu se približimo. Da činimo djela Božja. Svakim danom vrijeme prolazi, ponekad se čini kao da leti. A mi? Što smo priskrbili? Koliko zaista kao vjernici činimo djela Božja. Jer neće svatko, po Isusovim riječima, tko govori "Gospodine, Gospodine" u kraljevstvo nebesko, već onaj koji čini volju Oca njegova.

Zbog toga je i neophodno usaditi si u srce ove Riječi Živoga Boga:


Matej 5 - 43
"Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? 47I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?" 48"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!"

Otkrivenje 22 - 9
Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. 10A on će mi: "Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige. Bogu se pokloni!" 11A zatim će mi: "Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer - vrijeme je blizu! 12Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!" 13"Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!"

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?"Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara