Priča poznatog kršćanskog karizmatika James-a Manjackal-a

Priča poznatog kršćanskog karizmatika James-a Manjackal-a

Još u svome djetinjstvu čuo sam kako se moja majka moli Duhu Svetomu na početku večernjih obiteljskih molitvi koje bi trajale sat do sat i pol. Kasnije, u sjemeništu bila je uobičajena molitva...

Homoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet

Homoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet

Homoseksualizam kao stanje čovjekove orijentacije je poznat od pradavnina. U Bibliji imamo zabilježene navode o homoseksualnim osobama. Baš kao i vegetarijanstvo koje se također spominje u Svetom Pismu, ovi socijalno-društveni aspketi su aktualni i u današnjem vremenu.

Gledajući sa stanovišta prirode, dvije muške osobe, ne mogu dati plod - novi život. Da li je osoba vjernik ili ne, ova činjenica je zakon koji nameće sama priroda. Prirodni zakoni zbog toga sami po sebi nalažu da je takvo stanje 'izvan' prirodnog toka. Budući da ne pridonosi prokreaciji, to na neki način ispada stanje devijacije što se tiče seksualnosti.

Po prirodi, osobe priroda oblikuje da mogu zajedno širiti život prokreacijom. Kako god okrenemo, homoseksualci, jednostavno nisu u svojoj seksulnosti u jedinstvu sa tim prirodnom tokom razmožavanja jedinstvene zadaće prirode.

Ljubav prema bližnjemu

Prema Pismu, potrebno je ljubiti sve bližnje jer tko ne ljubi brata, ne ljubi zapravo ni Boga. Ovdje se potrebno načas zaustaviti, jer razni homoseksualni lobiji ovime vole spočitati vjerskoj zajednici netoleranciju. Ljubiti (prihvatiti) čovjeka kao jedinstveno Božje stvorenje svakako treba, i homoseksualca. Ljubiti čovjeka da - ali ne i odobravati grijeh ili grešno stanje. Sljedećim odlomcima rasčlanit ćemo ove probleme u suvremenoj zajednici

  
Razlozi homoseksualnosti

Svjetovni razlozi

Homoseksualnih osoba je manje nego heteroseksualnih. Jednom mi je jedna prijateljica (inače ateistica) rekla da su na fakultetu spominjali da je homoseksualnost zapravo naučena. Tako muške osobe koje se više druže sa ženskim društvom mogu početi 'gledati' dečke, a kod cura je obratno. Razni znanstveni krugovi različito tumače tu pojave. Mnoge druge studije govore o raznim društveno-socijalnim utjecajima obitelji i društva. U sekularnom svijetu punom bluda, nečistoće i nemorala, nije ni čudno da je homoseksualnost prihvaćena kao 'bratsko' stanje nazovimo ga tako. Važno je reći da mala djeca kada se rode, nisu homoseksualna (iako su čak neke rijeke studije i to smatrale neko kraće vrijeme). Čovjek takvim kasnije može postati, no to ne čini svjesno. Možda se ipak razlozi kriju još negdje.

Seksualnost u Bibliji

Što se Biblije tiče, nije zapravo bitno tko je homoseksualac, ili heteroseksualac - dok god je aktivno seksualac i čini bludništvo prakticiranjem svoje seksualnosti izvan Božjeg blagoslova (braka) i izvan prokreacijskog jedinstva prirode (širenje života, što je Božja volja). U Knjizi Postanka jasno je naznačeno je da grijeh zavlada smrću, i zbog toga svaki čovjek treba otkupljenje ili čišćenje svog grešnog stanja, koje nasljeđujemo po grešnosti prvog čovjeka.

Biblija uči da nijedan čovjek koji je bludnik - neće baštiniti kraljevstva nebeskoga. Pogledajmo te navode:

 

Poslanica Efežanima 5 -
5Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. 


Da bludnici neće u kraljevstvo Božje svjedoči i sam Isus, u dijelu kada spominje zarobljenost samozadovoljavanjem i pakao (dio u Mt 5, 30):

 

Matej 5 -
27"Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! 28A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. 29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. 30Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao."


Ipak, homoseksualizam je u Bibliji opisan kao predanje nečistoći i izopačenosti, te je zbog toga opis homoseksualnog stanja opis zastranjenja. 

Bibliji razlozi homoseksualnosti

Zanimljvo je da Pavao, koji je dobio cijelo evanđelje u um i srce od Gospodina, govori i razloge homoseksualnosti: posljedica suprostavljanja i neposlušnosti Bogu. Pismo svjedoči da je Bog između ostaloga i neke grešnike načinio homoseksualnima tako da ih je time prepustio još većoj izopačenosti: "po pohotama srdaca njihovih predao nečistoći te sami obeščašćuju svoja tijela".

Prema Bibliji stoga, Bog čovjeka nije stvorio sa homoseksualnim željama, već se takvime može postati zbog grijeha:

 

Poslanica Rimljanima 1 -
26 Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, 27a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja.

 

Evidento je prema Pismu, da su osobe koje su postale homoseksualci, u nekim svojim životnim postupcima, mislima ili traganjima bili podosta suprostavljeni Božjoj volji (premda to čak ni sami možda nisu na taj način ili u toj mjeri vidjeli).

Što kada je osoba homoseksualac, a vjernik?

Kada je osoba homoseksualac, a vjeruje u Boga, i prakticira svoje seksualne odnose, znači da je ta osoba samo vjernik na papiru, i to vrlo protiv Božje Riječi koja na par mjesta govori vrlo negativno o takvom stanju. Baš kao što je činjenica i sa bilo kojom drugom orijentacijom - dok god se radi o bludništvu, to je jasan smrtni grijeh koji odvaja čovjeka od Boga. Prema tome nijedan čovjek koji je homoseksualan i upušta se u takve odnose nije istinski iskreni vjernik i potrebno mu je obraćenje i slava Božja.

 

Osobe dobivaju razne sklonosti u životu - budu razdražljive, svadljive, dobivaju razne porive, seksualne apetite. Znači li to da se treba prepustiti tim stanjima ako su loše? Dapače, treba ih suzbijati. Pavao posebno naglašava borbu tijela i Duha (pogledati pojam "mrtvljenje" u Bibliji). Bog također svakako vidi i one osobe koje imaju homoseksualne porive ali ih to muči i žele se toga riješiti.

 

Jednom mi se javio jedan dečko sa takvim problemima i rekao je da je nakon višemjesečne molitve čak počeo sanjati žene. Sve je moguće uz pomoć molitve. I bludna osoba ako nije homoseksualac se treba obratiti jer je svojom bludnošću u rukama đavla.

No homoseksualnost je još i više kao negativna izražena (U Novom zavjetu su u nekim navratima označeni kao muškoložnici), pa se čovjek mora itekako preispitati i obratiti:

 

Levitski zakonik 18 -
22 Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.

Prva poslanica Korinćanima 6 -  
9Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, 10ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.


No čovjek se može doista svega obratiti. Biblija svjedoči da je Bogu "sve moguće", i razna obraćenja Bog čini, i velika svjedočanstva ljudi tada govore. Za to je potrebna vjera i posvećenje Bogu. To Božja riječ govori:


Prva poslanica Korinćanima 6 - 
11 To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

 


Izvori:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Homoseksualnost
http://www.katolici.org/biblija.php

Dario, Svjedocanstva.com

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha Svetoga"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara