Gospodin ljubi jadnike

Gospodin ljubi jadnike

Osjećate se kao jadnik, i gubitnik kome je sve propalo na ovome svijetu? Ne brinite, jer ima jedna radosna vijest, u cijeloj vašoj tuzi, cijeloj vašoj boli. To je ljubav Isusa Krista, Gospodina...

Duh Sveti i darovi Duha Svetoga

Duh Sveti i darovi Duha Svetoga

Kršćani možda nisu ni svjesni kolike moći zapravo imaju preko treće osobe Svetog Trojstva, Duha Svetoga, i kolike darove mogu dobiti. Pritom naravno uvijek treba imati svrhu i ljubav na umu. Duh Sveti je treća osoba u opisu trojstvenog Boga - Oca, Sina i Duha Svetoga. U današnjem vremenu, u raznim karizmatskim zajednicama dešavaju se stvari opisane u Djelima apostolskim, pri silasku Duha Svetoga. Govori u jezicima, tumači govora u jezicima, darovi spoznaje, izliječenja, darovi zagovorne molitve. Čudesna svjedočanstva. Ovu praksu imaju dapače ne samo katolici, već i druge denominacije, poput pentakostolaca ili protestanata; a sve je zapisano u Bibliji. Događaj je zapravo bio ovakav, jedan od prvih znakova sile Duha Svetoga je bio govor u jezicima:

 

Djela apostolska 2 -
1Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. 2I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. 3I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. 4Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. 5A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. 6Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. 7Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: "Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? 8Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? 9Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, 11Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja." 12Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: "Što bi to moglo biti?" 13Drugi su pak, podrugujući se, govorili: "Slatkog su se vina ponapili!" 14A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: 15Nisu ovi pijani, kako vi mislite - ta istom je treća ura dana - 16nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu: 17"U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati. 18Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će. 19Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima. 20Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan. 21I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen."

 

Kršćanima je omogućeno da imaju između ostaloga ove darove kojima će širiti evanđelje i izgrađivati zajednicu; Crkvu: dar mudrosti, riječ spoznanja, dar vjere u Duhu, dari liječenja, čudotvorstva, prorokovanje, razlučivanje duhova, različiti jezici,  tumačenje jezika. U katoličkoj Crkvi djelitelj sakramenta krizme nad krizmanicima spominje sedam darova Duha Svetoga. To su: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji.

Za imati darove dakle, nužno se je krstiti u ime Oca, Sina, i Duha Svetoga.

 

U današnje vrijeme, po raznim zajednicama, mogu se čuti razna svjedočanstva, koja potvrđuju upravo ovakve čudesne darove koje ljudi mogu primiti. Kao autor ovog teksta mogu posvjedočiti upoznao mnoge koji su dobili upravo razne darove koji se spominju. Dio o darovima je objasnio Pavao, koji je dobio cijelo evanđelje u svoje srce od Isusa Krista koji ga je u duhu srušio na zemlju. Tako je Pavao uskrisio recimo čovjeka te imao razne darove. Pavao svjedoči da nije naučio evanđelje od ljudi, nego ga je dobio od Boga. Podatak o njegovoj smrti ne stoji u Bibliji, no povijesno se smatra da mu je u Rimu 65. godine mačem odrubljena glava. Budući da se pozivao na to da je rimski građanin, zbog toga mu je suđeno u Rimu. Dijelovi o optužbama protiv njega i tamničenje, boravak pred sudskim vijećem (ne rimskim), te pozivanje na rimskog cara stoje u Bibliji. Ovo Pavao govori o darovima:

 

Prva poslanica Korinćanima 12 -
1O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju. 2Znate kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima. 3Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže: "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim u Duhu Svetom. 4Različiti su dari, a isti Duh; 5i različite službe, a isti Gospodin; 6i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. 7A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 8Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; 9drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; 10drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. 11A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće. 12Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. 13Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. 14Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi.

 

Smisao darova, Pavao također objašnjava i u poslanici Efežanima:

 

Poslanica Efežanima 4 -
8Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. 9Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? 10Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni. 11On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje 12da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova 13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

 

Tako kršćani imaju veliku moć i mogućnost širiti evanđelje uz pomoć pomazanja Duha Svetoga i njegovih velikih darova, kojega je Isus obećao poslati među ljude. Kršćani dakle svi imaju šansu da čine Božja djela uz pomoć Duha Svetoga. Za tog istog Duha Svetoga svjedoči i Isus da je on "Branitelj", prema Ivanu 14, 26. Isus rastumačuje da je Branitelj "duh" - nije čovjek od krvi i mesa, nego Duh zbog riječi koje je izrekao učenicima "vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je": 

 

Ivan 14 -
16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Ivan 14 -
26Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Ivan 16 -
13 No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.

 

Proročanstvo da će poslati Duha Branitelja, Duha Svetoga, se kasnije naravno i obistinilo, i Isus je doista poslao Duha Svetoga među učenike, kako jasno evanđelje i potvrđuje:

 

Ivan 20 -
22To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga.

 


Dario,
Svjedocanstva.com

Izvori:
http://www.svjedocanstva.com/biblija/
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sveti_Pavao
http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=8664

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Homoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog je dopustio koronavirus, bolesti i potreseBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara