Istinita i lažna ukazanja

Istinita i lažna ukazanja

Prenosim članak objavljen u magazinu Inside the Vatican, broj 3/2005. 2001.

Autor, o. Peter Joseph, iz Wagga Wagga, Australija, doktorirao je iz dogmatske teologije na Papinskom Gregorijanskom...

Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Među kršćanima često postoji rasprava o Božjem milosrđu. Neki Boga prikazuju kao isključivo milosrdnog. Pitanje zašto postoji koronavirus, bolesti, potresi. Jedni govore da su za to odgovorni isključivo ljudi. Drugi govore da su to sve kazne. Da li je uopće pravo pitanje za kršćanina da li je koronavirus nastao prirodnim putem ili je proizveden od strane čovjeka, ili je pravo pitanje da li je, i zbog čega je uopće dopušten od Boga. Tko je u pravu, i može li čovjek čak zabluditi u tom pogledu, pokušati će objasniti sljedeći tekst. Najprije moramo znati da prema učenju Crkve, postoji šest grijeha protiv Duha Svetoga. Oni su: 

 

1. Preuzetno se pouzdavati u milosrđe Božje.

2. Zdvajati o milosrđu Božjem.

3. Protiviti se priznatoj istini kršćanske vjere.

4. Zavidjeti bližnjemu darove Božje.

5. Tvrdokorno odbijati spasonosne opomene.

6. Hotimice uztrajati u nepokori.

 

Tema hule na Duha Svetoga je bitna, zbog toga jer je to nijekanje Istine, i na nju je posebno upozoravao sam Isus, da je to jedini grijeh koji se ne oprašta:

 

'Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga."' (Evanđelje po Marku 3, 28-29).

 

U ovom članku posebno možemo analizirati prvi točku, koja govori "Preuzetno se pouzdavati u milosrđe Božje". Don Damir Stojić, katolički svećenik, objašnjava da "Ufati se preuzetno u Božje milosrđe znači prepuštati «velikodušno» sav posao Bogu, a zanemariti vlastiti doprinos. Primjerice, stav «ja ću griješiti, a Bog će me ionako spasiti jer je dobar» tipičan je izraz ovog grijeha protiv Duha Svetoga." [1]

 

No, temu preuzetnog pouzdavanja u milosrđe Božje možemo svakako proširiti i na teme u vezi potresa i raznih bolesti koje zadese čovjeka, u smislu ako kažemo da to nije Božja volja. Mnogi tvrde da je riječ o nekakvoj Božjoj kazni. Drugi govore da nije riječ o tome, i da je Bog isključivo milosrdan i da Sotona bolestima napada čovjeka. Tko je u pravu? Ovaj članak će pobliže pokušati objasniti ovu temu.

 

Najprije treba reći da čovjek ne smije miješati oproštenje grijeha svijeta, na koje svi imaju mogućnost ako prihvate Isusovu milosrdnu žrtvu kao onoga koji se je prinio za njih, za nas; i miješati opomene i činjenicu smrtnoga, mortalnoga svijeta. Bog dopušta smrt: svakoga dana, svakoga sata, ljudi se na Zemlji rađaju, i umiru. Božjom voljom. Ljudi obolijevaju od bolesti. Božjom voljom. Ljudi se rađaju bolesni. Božjom voljom. Ljudi budu predavani na razna iskušenja. Umiru od posljedica rata. Božjom voljom. Umiru životinje. Od bolesti. Jedne životinje ubijaju druge. Ljudi ubijaju životinje. Životinje i ljudi ubijaju biljke. Neke biljke ubijaju životinje (primjerice, biljke mesožderke). Sve, ponovno: Božjom voljom. Našim hodanjima po prirodi ubijamo kukce. Neželjeno ih ubijamo. Zemaljski svijet, svijet prolaznog obličja, je nesavršen i propadljiv. Propadljivost je tema koju i mnogi od ateista ne prihvaćaju, pa često zbog toga krive Boga. No propadljvost je činjenica. Ne možemo prihvatiti Boga samo u slučaju da teče med i mlijeko. Bog se je upravo objavio čovjeku i u propadljivom obličju, i nakon istočnoga grijeha kada je Bog potjerao prve ljude iz raja, Bog je opet čovjeku dao dar iskustva života, u propadljivom obličju gdje ga Bog i dalje može iskušavati. Potrebno je dakle znati, da je Božja volja u iskustvu zemaljskoga života iskusiti rođenje, probleme, ljubav, bolesti, smrt. Iskusiti samo iskustvo. Onaj tko niječe te istine, ne shvaća da zapravo huli na Boga, budući da Bog to sve dopušta. No Bog sam direktno ne čini zlo. Tako je kada je oslobađao hebreje iz egipatske kuće ropstva, Bog poslao Zatornika i prepustio nepokorne Zatorniku (uništavatelju), tj. anđelu smrti, da ih on upropasti. To je opisano u Knjizi Izlaska, kada je Zatornik zaobišao jedino kuće koji su krvlju zaklanog obrednog jaganjca označili nadvratnik kuće.

 

Knjiga Izlaska 12,7 Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo.

 

Knjiga Izlaska 12,12 Te ću, naime, noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj - i čovjeka i životinju. Ja, Jahve, kaznit ću i sva egipatska božanstva. 13 Krv neka označuje kuće u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, proći ću vas; tako ćete vi izbjeći biču zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku."

 

Knjiga Izlaska 12,23 Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da hara.

 

Bog dakle u određenim situacijama može dopustiti zlo. No to je na koncu, bilo za oslobođenje, za veće dobro. Ne kaže se uzalud "svako zlo za neko dobro". Hebreji su tada, nakon što ih faraon nije htio nakon toliko Božjih znakova osloboditi, postali napokon slobodni; kada je Zatorniku dopušteno da upropasti i pobije prvorođence. Kada je faraon vidio da mu je prvorođeni sin umro, oslobodio je Hebreje. I taj cijeli Božji čin je bio sličan po prethodnom činu samih egipatskih vladara, koji su prvotno ubijali prvorođenu djecu Hebreja. Zanimljivo, na taj dan je zbog toga ustanovljen zapovjedni blagdan Pashe, jedan od najvećih židovskih blagdana, a Isusova žrtva se je stoljećima kasnije, dogodila upravo za vrijeme Pashe. Ne slučajno, dapače. No vratimo se temi preuzetnog pouzdavanja u Božje milosrđe. Oni koji govore da Bog kažnjava, ne razumiju da potresi i bolesti nemaju veze sa oprostom grijeha svijeta u smislu da bismo ili ne bismo mogli doseći spasenje. Spasenje ćemo doseći doista, ukoliko smo vjerni, imali mi fizičku bolest i umrli u mučeništvu ili ne. Pa upravo su mnogi prvi apostoli, umirali u patnjama i mučeništvima. A i oni koji nisu, svakako su ih stizale prirodne smrti.  

 

Bog je dopustio i dobro i zlo: 

 

Knjiga Sirahova 11,14 Dobro i zlo, život i smrt, siromaštvo i bogatstvo - sve dolazi od Gospoda.

 

Prema tome, i razni potresi, i bolesti, su svakako dio Božje volje. Možemo u sljedećim citatima iz Svetog Pisma vidjeti kako je sam Bog dopustio mnoge bolesti, primjerice kugu; kao i potrese, da kazni i opomene nepokorni narod. Ovo su neki od primjera iz Svetog Pisma: 

 

Levitski Zakonik 26,25 Na vas ću dovesti mač neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat ću na vas kugu i bit ćete predani u ruke neprijatelju.

 

Druga knjiga o Samuelu 24,15 David, dakle, izabra kugu. Bilo je upravo vrijeme pšenične žetve. Jahve pusti kugu na Izraela od jutra pa do određenoga vremena; i pomor udari na narod i pomrije sedamdeset tisuća ljudi od Dana do Beer Šebe.

 

Prva knjiga Ljetopisa 21,14 Tako je Jahve poslao kugu na Izraela te pomrije sedamdeset tisuća Izraelaca.

 

Prva knjiga Ljetopisa 21,12 ili glad za tri godine, ili da tri mjeseca bježiš pred neprijateljima i mač tvojih neprijatelja da te stiže, ili da tri dana Jahvin mač i kuga bude na zemlji i Jahvin anđeo da ubija po svim izraelskim krajevima.' Sada promisli i gledaj što da odgovorim onome koji me poslao!"

 

Druga knjiga Ljetopisa 7,13 Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili zapovjedim skakavcima da popasu zemlju, ili pustim kugu na svoj narod,

 

Knjiga Sirahova 39,29 Vatra i tuča, glad i kuga - sve je to za kaznu stvoreno.

 

Jeremija 14,12 Ako će i postiti, neću uslišiti njihovih vapaja. Ako će i prinijeti paljenicu i prinos, neće mi omiljeti. Jer mačem, glađu i kugom ja ću ih zatrti."

 

Jeremija 21,9 Tko ostane u ovom gradu, poginut će od mača, gladi i kuge. A tko izađe, te se preda Kaldejcima koji vas opsjedaju, spasit će život - život će mu ostati kao plijen.

 

Ezekiel 6,11 Ovako govori Jahve Gospod: "Pljesni rukama i lupni nogama, te reci: Jao! zbog svih gadnih nedjela dom će Izraelov pasti od mača, gladi i kuge!

 

Ezekiel 14,19 Ili, ako ja pošaljem na tu zemlju kugu te izlijem na nju gnjev i pokolj da zatrem u njoj sve ljude i stoku,

 

Psalmi 29,8 Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!

 

Izaija 2,10 Uđi među pećine, skrij se u prašinu, pred užasom Jahvinim, pred sjajem veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju.

 

Izaija 5,25 Zato se raspali gnjev Jahvin protiv njegova naroda, i on diže ruku na nj i udari ga te se potresoše gore: trupla njihova leže k'o smeće po ulicama, ali gnjev se njegov još ne smiri, ruka mu je sveđer podignuta.

 

Hagaj 2,6 Jer ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Zamalo, i ja ću potresti nebesa i zemlju, i more i kopno.

 

 

Osim prijetnji, bolesti i potresa sa kojima se je čovjek suočavao Božjom voljom, ima i boljih vijesti (u ljudskim očima) za čovjeka naravno, za što je potrebno pročitati sve navode, i pročitati ih i u kontekstu, da bi se shvatilo na što se je koja opomena i kazna odnosila. Bog je strog, ali je i milosrdan. Ili možemo reći da je milosrdan, ali i strog. I uz bolesti i potrese koji nisu otklonjeni od čovjeka niti u Novom zavjetu niti poslije njega, Bog zna i dalje za Svoj vječni Savez i ljubav: 

 

Hošea 13,14 Ja ću ih izbaviti od vlasti Podzemlja, od smrti ću ih spasiti! Gdje je tvoja kuga, o smrti, gdje pomor tvoj, Podzemlje! Samilost se sakri od mojih očiju!

 

Izaija 54,10 Nek' se pokrenu planine i potresu brijezi, al' se ljubav moja neće odmać' od tebe, nit' će se pokolebati moj Savez mira," kaže Jahve koji ti se smilovao.

 

Evanđelje po Ivanu 11,4 Čuvši to, Isus reče: "Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji."

 

Djela apostolska 19,12 tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.

 

 

Na potrese, pošasti i nevolje ljudima ne treba gledati kao nešto izvanredno, nego kao na dio Božjeg plana. Na to nas je sve upozoravao sam Isus Krist, utjelovljeni Gospodin: 

 

Evanđelje po Mateju 24,7 Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.

 

Evanđelje po Marku 13,8 "Narod će ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa po raznim mjestima, bit će gladi. To je početak trudova."

 

Evanđelje po Luki 21, 6 "Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen." 7 Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?" 8 A on reče: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima. 9 A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak. 10 Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. 11 I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba." 12 "No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. 13 Zadesit će vas to radi svjedočenja." 14 "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! 15 Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. 16 A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti." 17 "Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. 18 Ali ni vlas vam s glave neće propasti. 19 Svojom ćete se postojanošću spasiti."

 

 

Što je Gospodin Isus navijestio u Evanđelju po Marku 13,8 kao "početak trudova" je očito što čovjeka čeka na koncu svijeta, čije vrijeme ne zna nitko, a naviještaju ga u navodnim egzaktnim brojkama i izračunima jedino lažni proroci:

 

Otkrivenje 8,5 Anđeo uze kadionicu, napuni je vatrom sa žrtvenika i prosu na zemlju. I udariše gromovi, i glasovi, i munje, i potres.

 

Otkrivenje 11,13 U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.

 

Otkrivenje 11,19 I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu te udare munje i glasovi i gromovi i potres i tuča velika.

 

Otkrivenje 16,18 I udariše munje i glasovi i gromovi i nasta potres velik, kakva ne bijaše otkako je ljudi - tako bijaše silan potres taj.

 

 

Kakav je konačan zaključak? Božje milosrđe postoji, ali i strogost. Ne možemo odbaciti niti jedno, ali niti drugo. Bog dopušta i dobro i zlo. On daje i bogatsvo i siromaštvo, i da kiša njegova pada nad pravednicima i nepravednicima. Ne možemo odbaciti Stari zavjet i reći "moj Bog nije ovakav" samo zato jer nam se ne sviđa tamo neki postupak Živoga Boga, primjerice da dopusti i pošalje kugu i potrese. To je na koncu vidjeli smo, Činio da opomene ljude i približi ih svjetlu Svojega lica. Bog doista je promijenio načine u Novom zavjetu, no to je svejedno Jedan, jedini, isti Bog. Bog oduvijek. I Isus se poziva na istoga Boga kada formulu Božjeg imena i svoju Božju vječnost upotrebljava za sebe: "Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!" (Evanđelje po Ivanu 8, 58). Isto svjedoči i sveti Pavao u Božjoj Riječi: "pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist" (Prva poslanica korinćanima 10,4). Takvi koji odbacuju činjenicu da je Bog djelovao onako kako je opisano u Starom zavjetu, čine neopisivu hulu na Boga. Bog doista djeluje po svojoj volji. I Bogu hvala, po milosrđu i milosti i milosnoj žrtvi se je objavio slanjem svog Sina kao utjelovljene i posljednje Božje Riječi. I taj Sin isto poziva na "početak trudova" (Evanđelje po Marku 13,8), na dolazak ratova, gladi, pošasti i strahota (Evanđelje po Luki 21,6-19). Bog ne želi da čovjek ode na stranu Zloga, ali ga nekada i raznim nevoljama (Knjiga Sirahova 40,1) [2] iskušava i opominje da bi ga približio svjetlu Svoga lica. Milosrđe i dalje postoji, i Bog ljubi svoj narod i dalje. Ali ga i opominje raznim znamenjima što je i najavio. Možda najbolje o Božjoj pravednosti (i providnosti) oslikavaju ove riječi iz starozavjetne Knjige Sirahove i Isusove riječi što je potrebno shvatiti u vidu iste: 

 

Knjiga Sirahova 5,6 Ne reci: "Veliko je milosrđe njegovo, oprostit će mi moje mnoge grijehe!" jer je s njime milosrđe i gnjev te na grešnike pada srdžba njegova.

 

Knjiga Sirahova 16,12 Kao što mu je milosrđe veliko, tako mu je velika i strogost; on ljudima sudi po djelima njihovim.

 

Evanđelje po Mateju 5,7 Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

 

Evanđelje po Mateju 9,13 Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."

 

 

Izvori: 

Sveto Pismo 

[1] https://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/795 

[2] "Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog" (Knjiga Sirahova 40,1)

 

 


Objavi na Facebooku
Božja Riječ kao univerzalna IstinaSuprostavljeni Istini"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide""Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi""... ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima"O krštenju male djeceGrijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!""...A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu..."'Da li je po Bibliji baš svatko dostojan da uopće čuje puninu?Pazite što govorite i pišete, jer Riječi su Svete"Tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?"Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?Pitanje plaće... "Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite?""Nevoljna je sudbina dodijeljena svima ljudima, težak jaram sinovima ljudskim od dana kad izađu iz utrobe majčine do dana kad se vrate majci svega živog."Tko je žena o kojoj prorokuje Ivan u Otkrivenju? "Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda."Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"Gospodin ljubi pjesmu"Jer da nije vjerovao da će pali vojnici uskrsnuti, bilo bi suvišno i ludo moliti za mrtve.""A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub."Duh Sveti i darovi Duha SvetogaHomoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"Jeste li sigurni da ste vjernik?Zbog čega je Isus morao ne samo patiti nego i umrijetiKoja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetuStijena bijaše KristZbog čega je Isus dao povjerenje grešniku PetruBiblijski citati koji otkrivaju da je Isus BogMilošću spašeni po vjeriMarija, žena u najiskonskijem smislu riječiBog ljubi siromahe

Vaš komentar:

refresh slike

Bog nikad nebi naudio svom narodu

David Janković