Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Među kršćanima često postoji rasprava o Božjem milosrđu. Neki Boga prikazuju kao isključivo milosrdnog. Pitanje zašto postoji koronavirus, bolesti, potresi. Jedni govore da su za to odgovorni...

Veliki islamski vođa Khomeini:

Veliki islamski vođa Khomeini: "Kur'an kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?"

Da je islam kao liberalan zaporavo fabriciran umotan u lijep paket, otkrivaju mnogi nasilni tekstovi Kur'ana i hadisa, svetih islamskih spisa. Kršćanima i drugim religijama se danas islam pokazuje kao tolerantna religija, dok drugi otkrivaju da je nešto doista nasilno u nauku. Tko je u pravu? Zbog čega se Kur'an i hadisima prikazuju liberalnima? Obično se u ovu svrhu ističe citat preuzet iz Talmuda da tko je spasio jednog čovjeka, kao da je spasio cijeli svijet. No nasilje i poziv na nasilje i surovost u Kur'anu i hadisima čini osvrt na tu židovsku predaju zapravo ništavnom. Liberalni muslimani spali pod judeo-kršćanski utjecaj pokušavaju Boga Kur'ana izjednačiti sa judeo-kršćanskim Bogom. No opovrgavaju ih upravo veliki naučitelji islama, praktični muslimani kao i sami islamski spisi. Donosimo teološki osvrt na Kur'an i nauk Kur'ana i hadisa od osobe koja je svoj cijeli život provela izučavanju Kur'ana i hadisa - ajatolahu Ruhollah-u Khomeiniju.

 

Poznati Khomeinijev govor 1981. na godišnjicu rođenja Muhameda:

 

Khomeini objašnjava: 'Zašto čitate samo stihove Kur'ana koji govore o milosti, a ne čitate one koje govore o ubijanju? Kur'an kaže: ubij, utamniči!'

 

''Istinski Božji dan, je dan kada je Amir al-Mu'minin isukao svoj mač i napravio pokolj Haridžija i sve ih ubio od prvoga do zadnjega. Dani Boga su kad Allah, milostivi, svemogući, uzrokuje potrese. To je kada On ošamari po licu. Njegov dan je i kada uzrokuje uragane. On bičuje ovaj narod da bi postali ljudi. Da je Almir al mo'menin želio biti tolerantan, ne bi isukao svoj mač pobiviši 700 ljudi u jednom naletu.


U našim zatvorima imamo manje ili više, istu vrstu ljudi koji su pokvareni.
Ako ih ne ubijemo, svaki od njih koji izađe, postat će ubojica! Takvi ne postaju ljudi. Zašto vi mule idete samo za propisima molitve i posta?

 

Zašto čitate samo stihove Kur'ana koji govore o milosti, a ne čitate one koje govore o ubijanju? Kur'an kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti? Milost je protivna Bogu.

 

Mihrab znači mjesto rata, mjesto borbe. Iz mihraba ratovi trebaju proizlaziti, baš kao što su svi ratovi Islama proizlazili iz mihraba."

 

Khomeinijev poziv na životni put Muhameda: 'Potreban nam je kalif koji će sijeći ruke, rezati vratove, kamenovati na isti način na koji je poslanik Božji sjekao ruke, rezao vratove i kamenovao ljude.'


"Sam prorok je imao mač da ubija ljude. Naši sveti imami bili su vojnici. Svaki od njih bio je ratnik. Znali su gospodariti mačevima, običavali su ubijati ljude.


Potreban nam je kalif koji će sijeći ruke, rezati vratove, kamenovati na isti način na koji je poslanik Božji sjekao ruke, rezao vratove i kamenovao ljude.


Na isti način kao što je masakrirao Židove plemena Bani Qurayza, zbog toga što su bili hrpa nezadovoljnika.


Ako je prorok znao narediti da se spali kuća ili da se istrijebi pleme, tako i životi ljudi trebaju biti osigurani kroz kažnjavanje. Upravo zbog toga zaštita mase leži na kaznenim egzekucijama. U samo nekoliko godina utamničenja stvari se neće popraviti. Dječji sentimentalizam moramo ostaviti po strani. Mi vjerujemo esencijalno, da optuženiku ne treba suditi. On ili ona moraju biti ubijeni. Samo njihov identitet treba biti ustanovljen, a onda ih treba ubiti.''

 

 

Izvori:
http://www.jihadwatch.org/2007/04/a-season-for-feasting.html
http://www.danielpipes.org/comments/25458
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ruholah_Homeini
http://hr.wikipedia.org/wiki/Harid%C5%BEiti
http://hr.wikipedia.org/wiki/Mihrab
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mula_%28islam%29
http://hr.wikipedia.org/wiki/Kalif
http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-violence.htm
http://wikiislam.net/wiki/Islam_and_Violence
http://wikiislam.net/wiki/Top_10_Controversial_Verses_in_the_Qur%27an
http://www.answering-islam.org/Quran/Themes/jihad_passages.html

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Nedajte da vas lažu:Islam nije religija mira,nego nasilja!...Islam je mnogo više od religije (oko 20%). Islam kao “politička ideologija” reguliše sva područja života: od uloge države u organizovanju međuljudskih odnosa, do privatnog života pojedinca.Pravoverni musliman ne može da bude lično i politički lojalan nemuslimanskoj državi.Islam odbacuje demokratske principe odvajanja države i religije, narodnog suvereniteta, verskog i seksualnog samoodređenja, rodne jednakosti i fundamentalnog prava na fizički integritet .Ne postoji ni radikalni ni militantni ni vehabijski Islam, već samo Islam,kako kaže Erdogan:”Islam je Islam!” Glavni problem, kako za muslimane, tako i za ostali svet, jeste nasilne poruke Kurana: “I borite se protiv njih(nemuslimana), sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.”(Kuran 2, 193) … ,ili ovo: -” Mi vas odbacujemo. Neprijateljstvo i mržnja među nama je nastanjena, sem ako ne verujete jedino u Alaha “(Kuran 60: 5) …,ili ovo: “Ko god bi se odrekao svoga verovanja (Islama), javno ili tajno, nađite ga i ubijte ga, gde god da ga nađete, kao i svakog drugog nevernika”(Kuran 4: 88) …., ili ovo: -” Nevernici(nemuslimani) su drvo za potpalu u paklu “(Kuran 72:15) .. . ,ili ovo: – “Oni koji ne veruju (u Islam i proroka), oni su najgora stvorenja”(Kuran 98: 6) …,ili ovo– „Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a onoga ko to čini – Alah neće štititi.“(Kuran 3:28)…,ili ovo–„Naređeno mi je da se borim s ljudima sve dok oni ne kažu: ‘Niko se, sem Alaha, ne sme obožavati“. (Ovo kaže Muhamed u haditu)….,ili ovo–„Vjernici koji se ne bore – osim onih koji su za borbu nesposobni – nisu jednaki onima koji se na Alahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Alah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obećava lijepu nagradu. Alah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu“(Kuran 4:95)….Ovaj poslednji stih potpuno obesmišljava tumačenje da je džihad nekakva duhovna borba. Uzgred, oko 250 ajeta od ukupno 6.235 odnosi se na džihad.Na svim hijerarhijskim nivoima, pripadnici Islamske države(IS,kao i mnoge fundamentalističke grupe) neprestano i svuda ponavljaju citate iz Kurana, tumačeći ih doslovno onako kako su i napisani.Reći da su ih izvrnuli je besmisleno.Islam je harao Evropom, ostavljajući za sobom neizbrojive milionske žrtve i milione odvedenih ljudi u roblje,mučene i proterane iz svojih domova.Ne zaboravimo da su turski muslimani izvršili jedan od najvećih genocida u istoriji nad Jermenima,gde je ubijeno preko milion ljudi/civila! …..

Mnogi stihovi u Kuranu zamijenjeni su drugim stihovima.One stihove, koji su napisani u Meki, uglavnom se smatra dobroćudnima i nenasilnima(tada na početku Muhamed nije imao dosta pristalica).Kasniji stihovi iz Medine sadrže upute o borbi, jer Muhamed je upravo u Medini od Boga primio zeleno svetlo/kako kažu/ za ratovanje protiv nevernika(tada je stekao već određenu političku moć i imao dosta pristalica).Na Zapadu ili u zemlji nevernika praktikuje se miroljubivi Islam iz Meke.U islamskim državama ili u zemljama gde su muslimani večina,tamo se praktikuje Islam iz Medine, tj. pravi Islam,koji već 1400 godina vrši nasilje i seje smrt nad nemuslimanima po celom svetu.

Sale

Islam kao vera i ideologija se nije širio misionarsko-apostolskim putem, kao što je to bilo u ranome hrišćanstvu, već od prvog trena isključivo obmanom, pretnjom, nasiljem i mačem. Iako se u Qur’an poziva na zapoved ‘Ne ubij’, sam Muhamed je ovu zapoved itekako kršio.Budući da je prorok Muhamed , kako kaže Ku’ran ( 33:21 ), vrhovni uzor za muslimana , sam njegov životni put znakovit je za interpretaciju i status nasilja u islamu, a delimično objašnjava onda i ovo što se danas događa. Naime , Muhamedu su nasilje i rat bili jedno od glavnih sredstava širenja sopstvenog uverenja. Prema njegovim prvim biografima koji su pisali nešto više od sto godina nakon njegove smrti , prorok Muhamed vodio je u deset godina 19 ratova. Dobro nam je poznata istorija krvavih muslimanskih i turskih pohoda.To za Arape i muslimane nije nikakva čudna stvar. Vera se ne svodi na ubijanje onih koji veruju drugačije. Istinska vera se zasniva na ljubavi , nenasilju i saosjećanje sa svim ljudima, bez obzira kojoj veri žele da pripadaju. U islamskoj literaturi se jasno govori o potrebi uništenja nemuslimanske civilizacije i uspostavnjanju islamske prevlasti nad celom planetom.Nasilje nad „nevernicima“ je put islama,te silna ubistva koja u svetu stalno vidimo ne treba da nas čude.Nepoznavanje elementarnih činjenica o islamu plodno je tlo za razvijanje zablude kako je to „miroljubiva religija“ koju kroz istoriju zloupotrebljavaju ekstremisti. Istina je drugačija!Ekstremizam je sredstvo ostvarenja ciljeva islama.Oni muslimani koji ne žele da ratuju i žele mir, takvi se proklinju u Kur’anu i Hadisima.Nije ni čudo tolika pojava terorista i samoubica,jer Kuran potiče svoje sledbenike na rat protiv nevernika, tj. svih onih koji ne priznaju njegovu vlast. Svi pasusi koji propovedaju mir u Kuranu, odnose se isključivo na odnose među muslimanima.Tamo gdje je islam u manjini prilagođava se okolnostima, prikazuje miroljubivim i snošljivim, čekajući povoljan trenutak za preokret.

Sale