Međugorje - video svjedočanstvo "Evo ti majke"

Međugorje - video svjedočanstvo

Ovo je video uradak iz 2011. godine snimljen od strane HRT-a u trajanju od jednog sata, u kojem svjedoče razni svjedoci u Međugorju sa brojnim detaljima; također i sami vidioci, svećenici,...

Što je to islam (muhamedanstvo) u vidu kršćanskog pogleda na krivovjerje?

Što je to islam (muhamedanstvo) u vidu kršćanskog pogleda na krivovjerje?

Krivovjerje ili hereza je vjerovanje koje su crkveni autoriteti ocijenili iskrivljavanjem kršćanske vjere. Neka od tih vjerovanja su iznjedrila i nove religije, kao što je riječ o islamu. Tako je po mnogima islam definiran kao kršćanska hereza, s obrazloženjem da muslimani prihvaćaju neke istine u objavi kršćana i židova, dok druge odbacuju, zapravo zastupajući jasna heretička učenja. Islam je zapravo miks raznih hereza sa kojima se je Crkva borila kroz povijest. Što je to islam, gledano kroz prizmu hereza?

 

Islam (muhamedanstvo) - Vjerovanje koje zapravo tvori novu, nekršćansku religiju, no zbog povezanosti sa mnogim kršćanskim herezama poseban je i unikatan slučaj. Sveta knjiga je Kur'an, za koji je vjerovano da je Božja riječ. Ime Boga nije Jahve nego Allah, kršćani i židovi su prokleti od Allaha, i bit će gorivo pakla; a uz vjerovanje u Boga obavezno je i vjerovanje u poslanika Muhameda. Isus je sve oprečno kao u kršćanstvu: nije Bog, nije ni Sin, nije umro na križu, samo je poslanik. Trojstvo je odbačeno. Islam je utjecan uvelike ponajviše ovim herezama: monarhijanizam, arijanizam, ebionitizam, koliridijanizam i doketizam. Monarhijanizam - jer se čini da je prema Kur'anu Bog jedna osoba (barem je to naglašeno, iako se katkada izražava u množini). No s druge strane, islam odbacuje vjerovanja monarhijanizma da je taj isti Bog Otac, kao i vjerovanje o Isusu kao Božjem sinu. Arijanizam - jer odbacuje Kristovu božansku narav, no ne preuzima preostali nauk arijanizma. Ebionitizam - jer je Waraqah ibn Nawfal, rođak Khadije, prve Muhamedove žene, ujedno bio i ebionitski svećenik, od kojeg je Muhamed dobivao ebionitsku ("kršćansku" tj. heretičku) naobrazbu. Uzima dobar dio učenja ebionitizma, no ne preuzima preostali nauk, ponajviše oko dijela Isusovog djevičanskog rođenja. Koliridijanizam - jer je u Kur'anu osuđeno vjerovanje trojstva u kojem je Marija, a takvo je poznato iz vjerovanja koliridijanizma. Doketizam - jer preuzima vjerovanje u prividnu smrt (na križu), no naspram doketista, ne uzima njihov gnostički nauk o dva boga (Jednoga dobroga, duhovnoga), i jednoga zloga po njimu (demiurga), biblijskog Jahvu, boga materije; koji su suprostavljeni. Islam kritizira triteizam kao i sama Crkva, no shvaća ga pogrešno kao kršćansku vjeru. Cijeli ovaj koktel napola preuzetih hereza je potrebno gledati i u vidu Muhamedove nepismenosti (prema islamskim izvorima nije znao čitati ni pisati), te utjecajem i židovskih antikršćanskih sljedbi. Kur'an ujedno citira razna gnostička lažna evanđelja nastala nakon definiranja kanona Biblije, kao i komentare židovskih rabina (Talmud), predstavljajući ih kao Božju riječ. Uza sve ovo, jedina je od svih navedenih hereza koja niječe Isusa kao i Sina. Budući da Allah ne može nikome biti ni Otac, ispunjava biblijski definiran nauk đavla: "...Antikrist je onaj tko niječe Oca i Sina" (Biblija, 1 Iv 2,22-23). 

 

Sve navedene hereze koje islam preuzima i koje se spominju u tekstu, kao i preostale sa kojima se je Crkva borila kroz povijest se mogu pronaći ovdje: 

http://www.svjedocanstva.com/crkva/nauk-crkve/hereze-sa-kojima-se-je-crkva-borila-kroz-povijest/9-8-223.html

 

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara