Islam i kršćanstvo - ogromne filozofske razlike

Islam i kršćanstvo - ogromne filozofske razlike

Islam i kršćanstvo dvije su religije koje po više čimbenika imaju mnogo dodirnih točaka. Vjera u jednoga Boga, Isus kao poslan od Boga (ali ne i Bog u islamu), uznesenje Isusovo (ali ne i smrt i...

Zavodnik zvan samoostvarenje

Đavao predstavlja sve one naše potajne želje, sklonosti, poročnost, strast, ali uglavnom one stvari koje nemamo hrabrosti da otvoreno pokažemo. Kada ne pokažemo neku od naših dubokih želja i potreba, postajemo zarobljenici samih sebe, okovavši sami sebe u lance.


Koja je osnovna, zapravo i jedna jedina želja đavla samoostvarenja? Jedino, i isključivo jedino ova: da uvjeri osobu u nepostojanje Živoga, svjesnoga, voljnoga Boga - a ako i duhovnog, tada onog koji promiče isključivo zemaljsko ispunjenje, što je suprotno tumačenjima Svetog Pismo i Isusa i svih proroka potrebnih za spasenje i vječni život. Mnoge osobe su ovakvim i ostalim okultnijim tekhnikama zapravo uništile sebi put za život u voljnome Bogu.


Kada to učini, i pretvori čovjeka da vjeruje jedino u energiju, tada čini da još dalje pada - privlačeći čovjeka 'mozganjima malovjernih' o samome sebi, da čovjek toBože otkrije ono što nije znao - o samome sebi, i da se ostvari kako riječ govori - bez ikoga - bez Boga - sam sa sobom. Zvuči dobro zar ne? No nešto tu ne štima, zar ne. Kako se čovjek može spasiti? Kako može stvarati prostor, vrijeme, svjetove? Barem trunčicu, utoliko je manji od Boga - ako je to nekome trunčica. I nevjerojatno je velik broj koji se priklonjavaju tom novom zvuku vraga.

Najprije se ovaj sotonski zov, i maženje, u rukavicama, savršeno isplati - dapače, pokazatelji su da samoostvarenje nudi konkretne rezultate na polju zadovoljstva, kontrole emocija, svjesnosti, komunikacije; a sve pod krinkom uvodna u svijet skrivenoga, neotkrivenoga - otvoreno - okultnoga; jer upravo okultno znači 'sakriveno'.

Tako mnogi 'smoostvarivači' da se tako izrazim, promiču danas pomoć na svim razinama života, moć uvjeravanja, moć mogućnosti promjene uvjerenja, pa čak ponavljamo - sa dokazanim rezulatima, uspjevaju privoljeti nove 'žrtve'. A njihove metode - nakraju ne traju samo 'mjesec dana', ili koji semniar, nego se praksa može učiti cijeli život. Tako imate mnoge uz to koji se naravno bave i istočnim religijama i praksama (od gdje i samoostvarenje potječe), zazivaju duhove (pročitajte uvodni tekst na ovome portalu koliko je to zapravo štetno), bave se tarotom, astralnim projekcijama, i tako dalje, i tako dalje. Sve u jednom zapravo.


Ako ste ikada slušali nečije teorije ljudi koji se bave smoostvarivanjem, vidjet ćete da se itekako baziraju na filozofiji. No konačan cilj, nije samo toBože pomoći čovjeku; nego ga uvjeriti, da sve čini sam, uz prisutnost energije - koja ništa ne znači; čiste kozmičke sile.

 

Ulaženje u transcendentno polje spoznaje o jedinstvu, koje se može doživjeti jedino intuitivnom spoznajom, a ne samim mozganjem, dolazi se do misterija zvanog "Bog", reći će ti koji se bave samoostvarenjem. A mi tvrdimo - transcendentna meditacija je velika obmana ljudi pomoću mozganja, koje ne uči o Bogu, nego govori čovjeku koliko zapravo ne zna o njemu - jer ga se niti ne trudi Upoznati.

Jedini i konačni cilj ponavljamo je - isti kao i u uvodnom tekstu. Aposlutno jedini i konačni je to - udaljavanje od živoga, voljnoga, svjesnoga Boga; koji čini i djeluje iz vlastite volje kada želi.

Sotonsko je doista to djelo. Dovesti čovjeku filozofiju, plitku filozofiju prekrivenu raznim frazama i mistikom - koje se ti isti srame to pokazati svojim najbližnjima; što proučavaju ili na kakvim seminarima su bili, jer i sami znaju da barem malo mistično zvuči. Takve je sotona zaveo.

Sotona je koristeći Božje riječi ''razlučivati dobro i zlo'' iz Post 2:17 zainteresirao Evu i privukao njezinu pažnju da ga sluša. Jer se drvo doimalo poželjno za mudrost, hebr. le-haskil - kapacitet stvaranja odluka koje vode ka uspjehu. A znati dobro i loše- hebr. yadha predstavlja znanje više od intelektualne spoznaje, što je funkcija čitave duše. Oni su sad došli do nekakve spoznaje, ali ne na Božji, već na grešan način i način je u biti bio uzrok pada. Bog daje naglasak na zabranu, a ne na mogućnosti drveta. On kaže da je zabranjeno drvo spoznaje dobra i zla, a đavo govori o spoznaji. To ne znači da Bog ne daje spoznaju čovjeku jer je Bogu stalo da svaki vjernik dođe do potpune spoznaje istine. Ali ta spoznaja je samoostvarena bez Boga u tome. To simbolizira ljudske pokušaje samoostvarenja, dolaska do znanja, mudrosti i slično bez Božje pomoći.


Brani li Bog još ljudima da se bave prizivanjem duhova, čaranjma, raznim duhovnim meditacijama, stanjima duha u mističnim praksama? Mogu li tako se odmaknu od Živoga Boga? Itekako! Pogledajmo kako zapravo je vidljivo po nekim od sljedećih citata da su neke prakse čarobnjaštva imala efekta; sama tehnika samoostvarenja na neki način govori o našem spasenju - što se može usporediti sa riječju Krist (o tome govori jedan od narednih citata) - što znači Pomazanik - Mesija; Spasitelj. I baš zbog toga, su od Boga bili prozvani, zbog svog učinka, da zavedu:

 

Knjiga Mudrosti 14 -
31Jer se prijestupima bezbožničkim uvijek osvećuje - ne moć prizivanih idola, nego pravda koja stiže grešnike.

Levitski zakonik 19 -
Lev 19
26Ništa s krvlju nemojte jesti! Ne gatajte! Ne čarajte!

Ponovljeni zakon 18 -
10Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom;

1. knjiga o Samuelu 15 -
23Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj!"

2. knjiga o kraljevima 9 -
22Kad Joram ugleda Jehua, upita ga: "Je li sve u miru, Jehu?" Ovaj odgovori: "Kakvu miru dok traju bludništva tvoje majke Izebele i njena mnoga čaranja!"

Djela apostolska 13 -
 6Pošto pak prođoše sav otok do Pafa, nađoše nekog vračara, nazoviproroka, Židova, imenom Barjesu. 7On bijaše uz namjesnika Sergija Pavla, čovjeka razborita. Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska čuti riječ Božju, 8ali im se usprotivi Elim, Vračar - tako mu se ime prevodi - nastojeći odvratiti namjesnika od vjere. 9Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom 10i reče: "Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje?

Djela apostolska 8 -
8Nasta tako velika radost u onome gradu. 9Čovjek se neki, imenom Šimun, u gradu već duže bavio čarobnjaštvom i opčaravao narod tvrdeći da je neki veliki. 10Priklanjalo mu se sve, malo i veliko, te govorilo: "Ovaj je Snaga Božja, zvana Velika." 11A priklanjahu mu se jer ih je duže vremena opčaravao svojim vradžbinama.

Otkrivenje 18 -
23Svjetlost svjetiljke u tebi više neće sjati! Glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti! Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i čaranja tvoja zavedoše sve narode; 24i u tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlji."

Otkrivenje 9 -
 21i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.

Matej 24 -
4Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!
5Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam Krist!' I mnoge će zavesti."

Marko 13 -
22Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.

1 Ivanova poslanica 4 -
1Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.


Otkrivenje 21 -
22Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! 23I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara