Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?

Jesu li ljudi u Isusovo vrijeme bili slični današnjim ili zaostali kako ih suvremeni svijet prikazuje?

U današnje vrijeme, osvrćući se nazad na zbivanja opisana u Bibliji, suvremeni svijet isčitao je svoju percepciju ljudi i njihovih običaja iz tih doba 2000 godina i više starijih od nas. Često se...

Traži li Bog od nas

Traži li Bog od nas "dokaze" ili su blaženiji koji ne vidješe a vjeruju? Razlike u načinu vjerovanja između kršćana i muslimana

Vjerovati znači oslanjati se na nešto za što nemaš potpunih racionalnih dokaza (zato i vjeruješ u nešto: vjeruješ u to što potpuno ne znaš, inače bi to zvao znanjem jer bi ti to bilo viđeno i objelodanjeno, a ne vjerom). "Vjera" muslimana se prema učenju Kurana mora oslanjati na razum i znanje i dovoljno je osim izricanja vjerovanja prihvatiti što stoji u Kuranu i već si vjernik (u Kuranu stoji da je to "objava za razumom obdarene"). Prema tome, islam nije sustav vjerovanja, već sustav prihvaćanja zdravo za gotovo. Papa Benedikt XVI je stoga takve religije (indirektno islam) nazivao matematičkim reigijama. To su zapravo zabludni farizejski sustavi vjerovanja koji se baziraju na poganskoj matematičnosti, na ne-duhovnosti odnosno na tipu duhovnosti kakvu je Isus došao osuditi.

 

Ako zamjetite Isusova djelovanja on je uvijek pristupao farizejima, dakle židovskim vjerskim znalcima. Isus se je odlučio za vrijeme svog evangelizacijskog pohoda upravo obraćati najviše toj vjerskoj intelektualnoj eliti: farizejima. Ne zaboravimo: farizeji su bili odlični znalci svoje židovske religije. On je svjesno nastupao među njima, te se protivio njima ne u valjanosti Zakona, nego u načinu kako se ophoditi prema Zakonu. Isus se sam nije ogriješio o Zakon štoviše i Zakon je potvrđivao i druge učio da ga štuju. Sve zapovijedi, pa i Nove zapovijedi koje je u Zakon postavio (Evanđelje po Ivanu 13,34) po Njegovoj vlasti (Matej 5,38-39 otkriva da Isus propisuje i mijenja zakone). U židovskom sustavu farizeji su imali čak i vjerske škole. Njima je nauštrb Isus činio ovo: liječio na dan šabata, jeo neopranih ruku, pio vino, družio se sa izjelicama i vinopijama, opravdao bludnicu kada ih je usporedio sa njihovim djelima i stotine raznih primjera. Židovi su imali i svog roba koji bi subotom činio nešto umjesto njih, da se oni nebi oni sami ogriješili o šabat. Čak su smjeli samo određeni broj koraka smjeli prijeći na subotnji dan, tj. dan šabata. Upravo zbog takve matematičke i mehaničke religioznosti je došao Isus. A takvu pogrešnu religioznost vidio i danas u islamu u mnogo primjera: klanjanja određen broj puta, ponavljanje zikra 33 puta, klanjanje točno u određenom smjeru, padanje na sedžu, a istodobno kamenovanje smrću u raznim islamskim zemljama (napram Isusovog oslobađanja bludnice od kamenovanja), smrtne kazne, 3 puta netko kaže ženi da je razveden, i razveden je (makar i u šali), i stotine drugih učenja - i to ne samo u islamu, već i mnogim sektama. Upravo takve prirode kakve je Isus osudio i zbog toga je došao:


Prva Ivanova poslanica 3,8 Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska. 

 

Ako malo bolje promotrite u Novom zavjetu kome se Isus obraća, vidjeti ćete da se on više obraća vjernicima nego nevjernicima kada je u pitanju religiijsko shvaćanje. Po načinu ophođenja i shvaćanja religioznosti islam je sličan židovstvu, no načinu vjerskog shvaćanja, tj. načinu poimanja duhovnosti islam je zapravo vrlo sličan sustavu ateizma, koji se temelji na empirijskim dokazima. Ako se zamijetili na youtube-u ili sličnim mrežama, muslimani često traže "dokaze". To je zato jer nemaju vjeru i duhovnos kakvu traži Isus, nego se žele oslanjati na znanje. To je zapravo "vjera" koja i nije istinska vjera nego samo zamagljeni sustav vjerovanja.

 

Isus dobro odgovara "matematičarima" o traženjima za njihove dokaze i pokazuje im da on nikakav "znak" zapravo nije htio dati ljudima, nikakva potpuno jasna i nedvosmislena čuda, nego je sam htio da ga prije upoznaju i spoznaju Tko on zbilja jest: "opravda se Mudrost djelima svojim." (Evanđelje po Mateju 11,19) kao i: "veće od Hrama jest ovdje!" (Evanđelje po Mateju 12,6).

 

Isus je taj koji je veći od Hrama. U Hramu, prema židovskom vjerovanju prebivao je Bog. Hram je bio najsvetije mjesto za svakog židova. Isus je metaforama i poredbama otkrivao sliku o seb tko On jest - veći od Hrama, on, utjelovljeni koji inače prebiva u Hramu. Isus je Mudrost, tj. sam Gospodin i Bog. Nije slučajno da je Isus tako govorio o sebi. On je upravo htio da ga srcem ljudi spoznaju i polako se je ljudima otkrivaju, jer Pismo izvještava da ljudi nisu bili spremni odjednom primiti svu Istinu: 

 

Evanđelje po Ivanu 5,39 Vi ISTRAŽUJETE Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, 40 a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

 

Evanđelje po Mateju 16,4 Naraštaj opak i preljubnički ZNAK TRAŽI, ali mu se ZNAK NEĆE DATI doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode.

 

Prva poslanica korinćanima 1, 20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je ISTRAŽIVAČ ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta 21 Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike.

 

Druga poslanica korinćanima 13,3 Jer vi TRAŽITE DOKAZ da u meni govori Krist koji prema vama nije nemoćan, nego je snažan među vama.

 

Isus je zapravo otkrio da istinska vjera nije ona kada tražimo dokaze:

 

Evanđelje po Ivanu 20,27 Zatim će Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran."


Nego je istinska vjera ona gdje nam dokazi nisu potrebni: 

 

Evanđelje po Ivanu 20,29 Reče mu Isus: "Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi KOJI NE VIDJEŠE, A VJERUJU!"

 

 

Izvori:
Foto: https://blogs.kent.ac.uk/jonw/files/2015/04/evidence2012.jpgObjavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara