Svrhovit život

Svrhovit život

Donosimo preporuku knjigu koju je napisao protestanstki pastor, a preporuke dolaze iz nekih eminentnih Hrvatskih imena katoličanstva - kao što su Tomislav Ivančić i Zvjezdan Linić. U knjizi...

"Moraš se voljeti, da bi te drugi mogli voljeti", i Božje, ili ljudske predaje

Često ste znali od prijatelja sigurno čuti mnogo životnih savjeta. Rečenice tipa: "kada prestaneš tražiti, doći će". Ili  "Moraš se voljeti, da bi te drugi mogli voljeti". Ovakih rečenica može se zamjetiti u raznim liberalnim pogledima koji počivaju na temeljima modernog svijeta koji ne počiva odviše za ustrajnim pouzdavanjem u osobnog Boga i predaje uglavnom svoju budućnost toku stvarnosti na način da se pasivno prilagođava svijetu oko sebe, i ne zamjećuje da to upravlja njime. Što o tome kaže Isus, Onaj koji bijaše prije stvaranja svijeta i koji pada za naš rast, koji opravdava naše pogreške.


Mnoge predaje

Najprije zamjetimo da u mnogobrojnim religijama ili viđenjima, ima barem neke istine. No srećom, Isus je ta punina koja nam je objavila potpunu Istinu, i obećala: "istina će vas osloboditi.". Sva rješenja svih naših moralnih i društvenih pitanja, problema, nalaze se u Svetoj Božjoj Riječi.

Sagledajmo jednu ljudsku predaju koja glasi: "kada prestaneš tražiti, doći će". Čovjek voli predlagati ljudima da se oslone na neselektivni slučajni disaj svijeta umjesto na živoga Boga. Također pretpostavlja da određena čovjekova energija zrači prema ljudima pozitivnije ili negativnije; umjesto da birne kako tu energiju usmjeriti k Bogu, kome pripada sva slava. Što bi Isus rekao o ovoj ljudskoj predaji, možemo usporediti sa njegovim rečenicama iz Svetog Pisma:

 

Matej 7 -
7"Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!

Matej 6 -
33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

Matej 18 -
19"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima.

 

Tražiti je po Isusu potrebno. Ako se čovjek pasivno postavi tada ne može niti očekivati rezultat. Kada dobijemo račune za uplatu, ukoliko ih želimo platiti na vrijeme, moramo se pokrenuti. Kada želimo naći posao, ne možemo samo čekati da nas poslodavac nađe ukoliko imamo sposobnost razlučivanja kako poslodavci djeluju. Možemo moliti Boga da nas poslodavac pronađe ali korake djelovanja, kada ga Gospodin pošalje, na određeno mjesto, u odeđeno vrijeme, ne smijemo zapostavljati. Mudrost i ostale darove Duha Svetoga nam je Isus dao da također sve to lakše shvatimo. Isus je sve ove citate dakako govorio u kontekstu nećeg većeg; kraljevstva nebeskog. Tražiti Gospodina. Osloniti se na njega. Ali tražiti. Ne biti pasivan. U srcu također tražiti; a smisleno u razumu i nenasilno. Što god nam treba. Molitva je uz to tako neizostavan ritual koju bi svaki iskreni kršćanin trebao njegovati.

 

Stanje blaženstva

 

Ako se pozabavimo problemom patnje čovjeka, zapadnjački mentalitet čovjeka tjera ga da govori po prirodnom moralu kojeg je spoznao da svaki čovjek da bi dobio od drugog ljubav, mora biti sposoban pružati ljubav; inače se mora pomiriti sa određenim negativnim efektom. Uvelike i tu naravno ima istine i dalo bi se o tome podrobnije razmatrati.

"Moraš se voljeti, da bi te drugi mogli voljeti" je popularna fraza koju ste vjerojatno čuli od mnogo ljudi. Pogledajmo što Isus Krist kaže o ovome:

Najprije razmotrimo da Isus smatra dobrim i praktički normalnim stanjem svojstveno svakom čovjeku; kada čovjek i sam sebe voli – to možemo isčitati iz sljedećeg citata iz dvije zapovijedi o kojima ovise sav zakon i proroci:

 

Matej 22 -
39 Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.


Isus dakle želi da ljubimo druge. Pritom se provlači i poruka koja podrazumijeva da svaki čovjek sam sebe voli. I to je ispravno - svaki čovjek sam sebe sigurno cijeni u mnogo stvari. Neistine su da se svaki čovjek mrzi potpuno, ili voli potpuno; jer nijedan čovjek ne voli baš svaku sitnicu ili svaku stvar jednako na sebi. To je činjenično stanje. Ljudi danas vole upirati prstom i smatrati druge previše nezadovoljnima sobom, a nitko nije toliko nezadovoljan sobom, koliko možda svojom trenutnom situacijom koja ga u određenom području u životu sputava. Svaki čovjek želi sebi ugoditi (nebitno u ovom slučaju misli li se o tijelu ili duhu), osim ukoliko se ne radi o kakvom psihičkom poremećaju. Kada čovjek diže ruku sam na sebe, tada je to već problem.

No da li je Isus Krist položio svoj život i za te koji mrze sebe, ili samo sretne ljude? Da li je on samo Bog sretnih, ili i nesretnih i tužnih? Da, i tužnih. I siromašnih, i jadnih, i ubogih. Kada nas svi ostave, jer smo razočarani uvijek je tu Bog – on ne pita tugujemo li mi. On je za nas tu uvijek, i u svakom trenutku. Upravo je to velika objava Božanstva u Isusu Kristu – on je u Božjoj Riječi i djelu objavio savršenu Božju osobu koja je ljudima pokazala pravo lice Istine – lice koje ljubi neprijatelje, i koje govori da treba moliti za neprijatelje. Lice koje ljubi grešnike. I prašta grešnicima. Lice koje ljubi sva živa bića jer za da ih nosi životvorni dah Oca sa nebesa. Lice koje govori da carnici i bludnice pretekoše neke u kraljevstvo Božje. Lice koje okreće obraz kada ga drugi napadaju. Lice koje uzima svoj križ, svoju sramotu, i svoju bol kao smisao svoga života, svoga zemaljskog postojana, i pokazuje nam taj put. On je Isus Krist, ime nad kojim će se prignuti svako koljeno. On je Riječ koja je tijelom postala. Tijelom raspadljivim koja je hodala zemljom. I koja je život svoj položila za sve koji vjeruju u Njegovo ime, malene ili velike, one koji se ljube, i one koji se mrze. Bezuvjetno.

I da li tada ta ljudska predaja, da sami sebe moramo voljeti, da nas bi drugi morali voljeti, je nešto što bi Isus propovijedao? Pogledajmo što je uistinu On govorio – o stanovitom stanju blaženstva kada smo zbilja nesretni:

 

Ivan 12 -
25Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.


Isus Krist nije uvjetovao sreću, već je i govorio da će oni koji vjeruju u Njegovo ime biti nesretni u zemaljskom životu, ali se ta žalost kako je otkriveno, sa Bogom pretvara u radost jer on briše sve naše suze na onom svijetu:

 

Ivan 16 -
20Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.

Luka 6 -
21Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!


To je naš Gospodin Isus Krist. Onaj koji je pokazao svijetu lice kakvo svijet ne upozna. To nije lice od ovoga svijeta. I mnogo je braće koji su sa ovoga svijeta i ne govore stoga kao Isus Krist. Ali blago onima koji nisu sa ovoga svijeta i koji slušaju glas svjetlosti iz Isusovih riječi i vjeruju mu sve bezuvjetno:

 

Luka 9 -
23A govoraše svima: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.

Marko 13 -
9"Vi pak pazite sami na sebe. Predavat će vas vijećima i tući vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat ćete zbog mene, njima za svjedočanstvo.

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara