Kako protestanti pogrešno interpretiraju posredništvo Isusa i anđela

Kako protestanti pogrešno interpretiraju posredništvo Isusa i anđela

Protestantni vjeruju da je Isus jedini posrednik (molitava) između Boga i ljudi. Da nije tako, sam anđeo Rafael govori da sudjeluje u posredovanju same molitve Bogu budući da donosi "molitve...

Koliko ljubimo jedni druge?

Koliko ljubimo jedni druge?

Kada priča o darovima Božjim, sveti Pavao opisuje sve darove velikima, ali bezvrijednima ako nemamo jedan dar - dar ljubavi. "Kada ljubavi ne bih imao, bio bih kao mjed što ječi, ili cimbal što zveči." Dar ljubavi je kamen spoticanja u mnogim današnjim religijama i društvenim strukturama, koji time svoje sljedbenike stavljaju izvan Božjeg plana, jer "Bog je ljubav". Iz ljubavi smo nastali, za ljubav živimo. O Bogu ovisimo - neizmjernoj ljubavi koja nam je dala ovaj život. Ljubav je i jako bitna - jer bez ljubavi logično, činimo samo grijeh, i tu vlada samo Zli. Ljubav nam je potrebna za našu slavu pred Bogom, to je naša karta za raj. Nedvojbeno je potpuno važna između nas ljudi, jer tko ne ljubi druge, vidjet ćemo prema Bibliji, da ne ljubi zapravo niti Boga. Da je dar ljubavi doista nemjerljiv, svjedoči veliki svećenik i Gospodin i Bog Isus, objašnjavajući učenicima dvije jednostavne zapovijedi, o kojima ovise cjelokupni zakon i proroci. Pogledajmo ih:

 

Matej 22 -
36"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" 37A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

 

Ako malo bolje promotrimo, Isus napominje da o ovim dvjema zapovijedima ovise Zakon i Proroci. Dakle ne o jednoj, nego o dvjema, niti jedna ne može biti isključena. Budući da je tako, ove dvije zapovijedi su u svezi. Isus za drugu zapovijed koristi termin "slična" prvoj. Sveti Ivan u poslanici to dodatno objašnjava:

 

Prva Ivanova poslanica 4 -
20Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. 21I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

 

Drugim riječima vidimo, ljubiti Boga je uvjetovano također i ljubavlju prema čovjeku. Svatko tko mrzi svoju braću, prijatelje i neprijatelje; on je samim time već lažac; i da sam tvrdi da ljubi Boga, ne može ga ljubiti makar to i misli, jer svatko tko ljubi Boga, ljubi i brata svojega, a tko god ikako mrzi brata svojega, mrzi samim time i Boga. Isus tako nama čak govori "ljubite neprijatelje", jer je ljubiti pred Bogom unikatan čin ljubljenja zapravo i Boga. Zbog toga mnoge religije i strukture diljem svijeta, koje propagiraju terorizam i nasilni pristup bilo koje vrste, vidimo prema biblijskom objašnjenju, nemaju u sebi Božje ljubavi, jer ne ljube samog čovjeka; lažne su. Upravo se u tome prepoznaju sinovi svjetlosti, i sinovi tame. Kako Isus kaže: "po plodovima ćete ih prepoznati". Bogu hvala, na Isusu Kristu, koji je sol zemlje, i svjetlost svijeta, i koji također učenike svoje proglasi za sol zemlje, i svjetlost svijeta.

 

Isus Krist nam je dodatno još pokazao i što je najveća ljubav, budući da je on umro za sve, bili oni dobri ili loši, njegovi prijatelji ili neprijatelji. A najveća ljubav prema biblijskoj definiciji je ova (i Sin Božji nam je to dobro pokazao - on nije oduzeo život pritom drugome, nego samo svoj nesebično dao):

 

Ivan 15 -
13Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara