Čudesni, čudesni Duh Sveti

Čudesni, čudesni Duh Sveti

Po svom preobilnom milosrđu, Bog je dao baštinicima svojim, onim koji ga priznaju za Oca, svojega Duha da im siđe. Čudesno je to otajstvo, i jedan od najvećih događaja u povijesti ljudskoga roda....

Kap u moru - dijete: izvora, Oca, Boga, Stvoritelja, Sile..

U odnosu Boga i čovjeka, mi ljudi, čudeći se često pred veličinama i vrednotama koje imamo u životu, kao i malim stvarima, često imamo prilike i graditi ili degradirati, naš odnos sa Bogom.

Ja kao autor ove internet stranice, mogu vam posvjedočiti da sam u zadnjih par godina, konstantno u želji za duhovnim rastom. Čovjek ima potrebe. Kao što su to tjelesne, tako postoje i potrebe duha. U današnje vrijeme, čini se da se sve potrebe bazirane na tjelesnim, a one traže nove potrebe - materijalne. Budući da je Otac iliti Stvoritelj koji je stvorio prostor, vrijeme, materiju, prije svega u prirodi, sada kada njegov Duh nije u tijelu čovjeka, ljudi znaju pasti u zablude uživanja materijalnim, tjelesnim potrebama, i zanemarujući svoju nepobitnu duhovnu stranu.

To se može isprava činiti nebitno, no ipak dovodi do izvjesnih problema. Čovjek počinje osjećati praznoću konzumerizma. I počinje tražiti svježniu duha. Nakon tjelesnih zadovoljenja u današnjem materijalnom svijetu dakle, kad tad se javljaju grižnje savjesti, otupljenost na emocije, ravnodušnost. To je znak da nešto nije u redu. To je znak da se trebamo trgnuti i njegovati više naš nepobitni odnos sa Silom koja obitava svuda oko nas, i u nama - a ta ista Sila izvire od Stvoritelja, Boga.

Čovjek treba Boga, da bi dospio u Njegove ruke nakon smrti. Da bi bio sjedninjen sa Bogom, čovjek bi se već na zemlji trebao duhovno povezati sa Bogom. Zamislite da u nešto ne vjerujete, cijeli život to omalovažavate i činite kontra toga, da li biste tada bili sjedinjeni u tom trenutnu sa time. Očito je sasvim, da nebi.

 

Da bi bili sjedinjeni sa Bogom, potrebno se nanovo roditi. Roditi duhovno:

 

Ivan 3 -
3Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!" 4Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?" 5Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. 6Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je. 7Ne čudi se što ti rekoh: 'Treba da se rodite nanovo, odozgor.' 8Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha."

 

Dakle duhovno rođenje se od nas traži, za sjedinjenje sa Bogom. No, da bi bili sjedinjeni sa Bogom, potrebno se je obratiti. Bog traži od nas da se obratimo, to je izuzetno važna stvavka u kršćanstvu, koja dakle, zahtjeva i duhovno rođenje. Pogledajmo što je zapisano u Bibliji (ovo su samo od nekih citata o potrebi obraćenja čovjeka):

 

Matej 3 -
1U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: 2"Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!"

Matej 18 - 
3 i reče: "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Matej 4 -17 Otada je Isus počeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" 

Marko 1 -
15 "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

Luka 13 -
5 Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti." 

Djela apostolska 2 -
38 Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.

Djela apostolska 3 -
19 Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara