Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli "živi punim plućima"

Što Bog kaže o onima koji promiču slučajni nastanak svega te žive po paroli

Pravedni Bog svoj naum sa onima koje je stvorio na svoju sliku ima od stvaranja. Čovjeku, slabom biću potpalom pod grijeh Bog ne želi propast nego spasenje i suživot s njime u vječnosti. Današnji...

Gdje nema Zakona, nema ni prekršaja

Jedan od svakako najupečatljivijih obraćenika kršćanstva je bio Savao zvan Pavao - koji je prije obraćenja bio i progonitelj kršćana. Prema predaju (nebiblijskoj), umro je tako da mu je odrubljena je glava. Pavao je osoba kojoj se objavio Bog Riječju. Nakon toga, Pavao je počeo strastveno širiti evanđelje.

Da mu se Bog nije obratio samo jednom, svjedoče Djela apostolska.

Pavao je često govorio o zakonu i Židovima koji su bili pod zakonom (10 zapovijedi, i ostali zakoni iz Starog zavjeta), ali i o nužnosti vjere u Isusa Krista. Kako sam Pavao kaže - opravdani smo po zakonu vjere u Isusu Kristu Gospodinu našemu.

 

Pavlova poslanica Rimljanima 3 - 
5Ako pak naša nepravednost ističe Božju pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu? 6Nipošto! Ta kako će inače Bog suditi svijet? 7Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik? 8I zar da ne "činimo zlo da dođe dobro", kako nas kleveću i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni čeka! 9Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom, 10kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, 11nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio. 12Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da čini dobro - nijednoga nema. 13Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin, 14usta im puna kletve i grkosti; 15noge im hitre da krv proliju, 16razvaline i nevolja na njinim su putima, 17put mira oni ne poznaju, 18straha Božjega nemaju pred očima. 19A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. 20Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha! 21Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, 22pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! 23Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; 24opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. 25Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; 26htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. 27Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere. 28Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona. 29Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana. 30Jer jedan je Bog: on će opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri. 31Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrđujemo.

 

 

Vjera je dakle uvjet. Da li to znači da se ne treba obazirati na djela? Naprotiv - objašnjava kasnije Pavao pojmom koji je u engleskom preveden kao mortification; mrtvljenje - djelo da Duhom usmrćujemo tjelesna djela. Duh je taj koji nas čini živima i naš život u Duhu kao takav je za život vječni. Ovo se također poklapa sa Javovljevom poslanicom:

 

Jakovljeva poslanica 2 -
26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

 

 

Pavao o nužnosti djelima sa Duhom govori ovo:

 

Pavlova poslanica - Rimljanima 8 - 
8Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. 9A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. 10I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. 11Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. 12Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! 13Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

lijepa stranica

Mirta

Pavao je bio jedan od onih koji se pamte!

Marko