Molitve Mariji i ostalim svecima te njihova biblijska opravdanost

Molitve Mariji i ostalim svecima te njihova biblijska opravdanost

Povijesna praksa kršćana da mole našu pokojnu braću i sestre u Kristu, svece, za njihov zagovor, napadana je u posljednjim stoljećima. Premda praksa potječe iz najranijih dana kršćanstva i imaju...

Da li je teologija pentekostalne zajednice Riječ Života doista biblijski Istinita?

Da li je teologija pentekostalne zajednice Riječ Života doista biblijski Istinita?

Ulf Ekman, upravo najutjecajniji teolog pentekostalne zajednice u svijetu i osnivatelj i u Hrvatskoj poznate Crkve "Riječ Života", obratio se na katoličanstvo. Znakovito je da je on sam priznao da nije zapravo dotada poznavao u potpunosti svu dubinu katoličke teologije. Više o tome prenio je početkom 2014. portal bitno.net:


http://www.bitno.net/vijesti/jedan-od-najutjecajnijih-pentekostalnih-propovjednika-u-europi-obratio-se-na-katolicanstvo/


http://www.bitno.net/vijesti/napadao-sam-katolicku-crkvu-iz-neznanja-ali-kada-sam-upoznao-njezin-nauk-shvatio-sam-da-je-ono-u-sto-vjerujem/

 

Pentekostalna Crkva poznata je u RH po samodeklariranom biblijskom nauku ali i po napadima na katoličku Crkvu i njenu teologiju. Na mnogim društvenim mrežama pojavljuju se razni samozvani "biblijski kršćani" (adventisti, penetkosalci, klasični protestantni itd), koji odbijaju zapravo neke potpuno očiglede činjenice, da je sama Biblija proizašla upravo iz crkvenih sabora katoličke Crkve, odbijajući bilo kakvu mogućnost priznavanja Sv. Predaje. Treba imati na umu da su sami apostoli, doista bili dionicima Sv. Predaje tj. Tradicije - dok još kanon Biblije nije bio utvrđen (a za to je trebalo par stoljeća od vremena dok je Isus hodao zemljom), tj dok Sveto Pismo nije bilo zapisano - evanđeoska riječ morala se širiti predajom - da bi također djelovanjem te Predaje, Pismo dapače i proizašlo. To je temeljni kamen spoticanja koje pentekostalci odbijaju vidjeti/prihvatiti. Kao što se odbija mogućnost prihvaćanja bilo kakve dogme, ne znajući da se i sama dogma temelji na ničem drugom - nego Svetom Pismu, i Predaji. 

 

Isus želi okupiti stado, a ne podjelu među stadom


Nažalost svjedoci smo sve veće podijeljenosti među kršćanima, što je u suprotnosti s onim što Isus hoće (da svi budu jedno). Također nažalost od Martina Luthera i početka reformacije (16 st.), krenula je ogromna lavina diskontinuiteta među kršćanima. Svaka zajednica se polako odjeljuje od druge i tako stvara novu, i tako u nedogled. Isusova velikosvećenićka molitva je da kršćani budu jedno kao što je On jedno s Ocem. Nećemo ovdje uspoređivati razloge tko je kriv i tko je više zla učinio, nego ćemo se bazirati na to da ukažemo na nepravilnosti i zablude koje pojedine zajednice reformacijske baštine, sa sobom nose. Samo jedna može biti Kristova zaručnica; a to mora biti ona od početka apostolska - prava Crkva. I to je ona koja je sazidana na apostolima s Petrom na čelu. Da ne ulazimo dublje u problem, u ovome tekstu ćemo se koncentrirati na jednu od takvih zajednica pentekostalno-karizmatskog tipa, imenom Riječ Života.

 

Izgleda da u Hrvatskoj ta zajednica sve više zauzima maha, djelujući zadivljujuće i s puno elana pa im treba i odati priznanje. Nažalost, većina članova su bivši katolici koji baš i nisu upoznali vlastitu vjeru, što zbog tradicije, što zbog lijenosti Crkve da se malo više bavi pastoralom i apologetskim radom, koji je opet nažalost kod nas nikakav od službene strane, ali čast pojedincima. Prije nego se uputimo dalje u središnji dio ovoga članka, još se nešto treba reći o zajednici Riječ Života. U početku zajednica je djelovala dosta napadno i s dosta galame, ali sada kada su malo manje bučni, ništa nisu manje aktivni. Njihov predvodnik i glavni pastor Damir Alić, je bivši musliman koji se obratio na kršćanstvo. Poznate su njegove antimarijanske nauke, da je katolička Crkva pod okovima Marije; što je ne samo antikatolički, već i antibliblijski nauk govoriti za onu koju vjerujemo da je čudesno označena u Otkrivenju 12,1. Njegov način evangelizacije je  dosta ''američki''; u stilu američkih pastora na televiziji. No mnogi dospijevaju tamo, što zbog ne znanja, što zbog senzacionalizma kojemu se teško oduprijeti, gdje se vrlo lako čak i iz ne znanja upravlja biblijskim rečenicama misleći da se je shvatila punina Istine. Doista, kada se Pismo selektivno čita, zaista mogu razne tvrdnje zvučati kako doista imaju smisla.

 

Netko bi tako mogao reći da Isus nije Bog: U Knjizi Postanka ne spominje se direktno nigdje da je Isus Bog. U Knjizi Brojeva ne spominje se da je Bog - niti u cijelom Starom zavjetu direktno nigdje ne stoji to za ime: Isus. Netko vrlo lukav, antibiblijski nastrojen, vrlo lako u svojoj zavodničkoj namjeri može istinu tada i selektivno prikazati u lažnom prikazu: tvrdeći: eto, to tamo ne piše, pa je ta tvrdnja točna - Isus nije Bog Starog zavjeta, ili nije Bog uopće. Ne stoji ovaj primjer za pentekostalnu zajednicu, koja ne niječe Isusovo božanstvo, no samo treba biti vrlo oprezan kada se razni pokreti i "Crkve" izuzev katoličke pokušavaju prikazati kao najtočniji i najjasniji tumači Istine - neznalice su takvima lak plijen; onima koji poznaju Bibliju - pokazuju samo što se krije iza selektivnosti. No vratimo se pentekostalnom učenju, da vidimo njihove metode i učenja.

 

Damir Alić na nesreću, slabo poznaje katoličku teologiju, pa predbacuje katolicima da su između ostalog i idolopoklonici, da štuju Mariju kao Boga...  Međutim, ovdje ćemo donijeti 11 glavnih vjerovanja što ga službeno iznosi zajednica Riječ Života, i dati na svaku katolički odgovor temeljen na Bibliji i povijesti Crkve. Pa krenimo redom.

 

1. Biblija – Božja Riječ

 

Vjerujemo da je Biblija od Boga nadahnuta i otkrivena čovječanstvu. Ona je vrhovni autoritet u svim pitanjima vjere i morala. Riječ Božja je izravno otkrivenje Božje volje cjelokupnom ljudskom rodu za sva vremena (Matej 4:4; 2. Timoteju 3:15-17; Hebrejima 4:12-13; 1. Petrova 2:2; 2. Petrova 1:20-21, 3:2).

 

Odgovor: Krivo. Svakako da je Biblija od Boga nadahnuta, ali nikako nije vrhovni autoritet u svim pitanjima vjere i morala, jer da je to istina, Biblija bi to sama za sebe tvrdila. Međutim ona to nigdje ne tvrdi. Protestanti vole posebno prstom uprijeti u 2. Timoteju 3:15-17, kako bi dokazali svoju tvrdnju. Pogledajmo pobliže što kaže Pavao u svojoj drugoj poslanici Timoteju.

 

''14 Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen 15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, 17 da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.''

 

Eto ovdje nigdje nema da je Biblija vrhovni autoritet u svim pitanjima vjere i morala. Pismo je korisno i bogoduho za pučavanje, odgajanje itd, ali nigje ne govori da je Biblija jedini autoritet. Biblija kao takva sastavljena je od Katoličke Crkve na ekumenskim saborima i danas je imamo zato što nam ju je Katolička Crkva dala. Ovo je čista povijest. Drugo je što je Luther izbacio neke legitimne knjige iz Biblije. Biblija je Katolička knjiga!

 

2. Jedan Bog trojedine naravi

 

Vjerujemo kako se jedini istiniti Bog objavio ljudima kao vječan i samodostatan/samoobjavljen «Ja jesam» te kao jedan Bog koji jest u tri osobe – Ocu, Sinu i Duhu Svetom (Ponovljeni zakon 6:4; Izaija 43:10, 11; 48:16; Marko 12:29; Matej 28:19; Efežanima 4:4-6).

 

Odgovor: Ovo je istina i to katolici vjeruju, tako da se ovdje ne treba puno dodati osim da je sveta tradicija puno prije vjerovala u ovo nego je došla Biblija. Prvi kršćani su imali Apostolsko vjerovanje kao ispovijest vjere koje se ne nalazi u Biblij, a ne Bibliju kao takvu.


3. Božanska priroda Isusa Krista

 

Gospodin Isus je vječni Božji Sin - druga božanska Osoba koja oduvijek jest u jedinstvu s Ocem i Duhom Svetim. Isus se utjelovio po djevici Mariji i uzeo obličje čovjeka, objavivši se čovječanstvu kao Bogočovjek. Bio je bezgrešan i savršen. Ljudi su Ga razapeli na križ, na kojem je i umro, a Njegovi su Ga učenici pokopali. Gospodin Isus je uskrsnuo od mrtvih i uzašao na nebesa, a Bog Otac Ga je proslavio. Isus će ponovno doći na zemlju. On je savršeni Posrednik između Boga Oca i ljudi jer je u Njemu savršena punina božanske i ljudske prirode (Kološanima 1:15-19; Filipljanima 2:5-8; 1. Timoteju 2:5-6; Ivan 1:1-3, 14-18).

 

Odgovor: Kao i predhodno, ovome se isto ne treba puno dodati ili oduzeti jer je isto što katolici vjeruju. Protestanti nisu ni svjesni koliko stvari zapravo baštine od katolika, ne samo Bibliju.


4. Stvaranje čovjeka na sliku Božju, prvi grijeh i Isus kao jedini Otkupitelj

 

Vjerujemo kako je čovjek stvoren kao dobro i bezgrešno stvorenje jer je Bog rekao: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična…" Usprkos tome, čovjek je svojevoljno sagriješio pa je zbog toga otkupljenje u Isusu Kristu, Sinu Božjemu, postalo jedina ljudska nada (Postanak 1:26-31, 3:1-7; Rimljanima 5:12-21).


5. Spasenje milošću – po vjeri, primanje Duha Svetoga kao zalog (dokaz) spasenja

 

Vjerujemo da se milost Božja, zahvaljujući kojoj primamo spasenje, objavila ljudima. Čovjek prima spasenje propovijedanjem i primanjem Božje Riječi, pokajanjem pred Bogom i vjerom u Isusa Krista. Spašeni čovjek prima Duha Svetog i doživljava obnovu koju Duh daje novorođenim ljudima. Čovjek po vjeri prima opravdanje i postaje Božji baštinik, dobivajući nadu u vječni život (Luka 23:47; Rimljanima 10:13-15; Titu 2:11, 3:5-7).

Osoba prima spasenje kada ustima prizna Isusa za svoga Gospodina, u srcu vjerujući kako Ga je Bog uskrisio od mrtvih (Rimljanima 10:9-10; Ivan 3:16-17). Svaki kršćanin prima unutarnje svjedočanstvo Duha Svetog (Rimljanima 8:16). Promatrajući pravedno i sveto življenje kršćana, ljudi oko njih primaju vanjsko svjedočanstvo.

 

Odgovor: E sada dolazimo do slavnoga protestantskog ''Sola Gratia''. Naime Luther je tvrdio, a i s njime kasnije sve protestantske zajednice, da je za spasenje potrebna samo milost bez djela. Nećemo ulaziti u povijest Lutherova konflikta i prodavanja oprosta, nego ćemo samo ukazati na Bibliju koja govori da milost ne isključuje dobra djela, a i obratno. Naravno da je istina da smo milošću spašeni po vjeri, ali ako su nam djela trula, kakve li koristi? Bog traži suradnju. Protestanti katolicima često krivo predbacuju da mi mislimo djelima zaslužiti kraljevstvo nebesko, što je potpuno netočno. Mi znamo da milost ne isključuje djela, jer sveti Jakov u poslanici kaže da je vjera ako nema djela u sebi je mrtva! Jak 2,14-18

Protestanti najbolje rade izvlačeći jednu rečenicu iz konteksta i koristeći je za svoja uvjerenja. Nema tu nikakvoga ''dokaza'' spasenja. Jer kakvoga smisla ima čovjek koje je po protestantskom shvaćanju jednom spašen, a kasnije recimo ubija i krade, dakle ima nevaljala djela odnosno plodove? Zašto je njemu garantirano spasenje? Upravo naprotiv! Sveti Pavao kaže da oko spasenja radimo sa strahom i drhtanjem!


6. Duh Sveti i krštenje Duhom Svetim

 

Duh Sveti je treća božanska Osoba. On je jednake biti, jednake vječnosti i jednakoga stanja kao Otac i Sin. Duh Sveti je poslan na zemlju kako bi osvjedočio ljude o grijehu i potaknuo ih na obraćenje. On tješi, savjetuje, pomaže, zastupa i osnažuje Crkvu Božju (grč. paraclete). Isus je obećao kako će svaki kršćanin nakon iskustva novorođenja primiti Božji dar – krštenje Duhom Svetim. Dar govora u drugim jezicima opisan je, kao i ostala očitovanja Duha Svetog, u drugom poglavlju Djela apostolskih. Ovo iskustvo doživljavaju novorođene osobe. To je iskustvo drugačije od novorođenja (Djela apostolska 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9). Nakon krštenja Duhom Svetim vjernici opetovano bivaju ispunjeni Duhom. Svrha krštenja Duhom Svetim je primanje snage za svjedočenje o Kristu (Matej 3:11; Ivan 14:16-17; Djela Apostolska 1:8; Djela Apostolska 2; 1. Korinćanima 12).

 

Odgovor: Opet i ovo je u redu, samo što protestanti ne poznaju sakramente među kojima i svetu potvrdu. Kao i prethodno, i ovdje je dosta preuzeto iz katoličke teologije, valjda ne svjesno. ''Jednaka bit'' je filozofski pojam razvijen upravo kroz katoličku teologije, dakle u Bibliji na koju se oni pozivaju, toga nema! Čak nema ni riječi Trojstvo!


7. Vjerski obredi – krštenje u vodi i Gospodnja večera

 

Gospodin Isus Krist, koji je Glava Crkve, utemeljio je dva kršćanska obreda koja Crkva treba obavljati – krštenje u vodi i Gospodnju večeru. Krštenje potpunim uranjanjem u vodu izravna je zapovijed našega Gospodina. Iako ono nije uvjet za primanje spasenja, Bog ga je dao svakom vjerniku kao vanjski znak, odnosno potvrdu unutarnje promjene. Krštenje u vodi simbolizira vjernikovo poistovjećivanje s Isusom u Njegovoj smrti, pokopu i uskrsnuću.


Gospodin je također zapovjedio svojim učenicima da obavljaju obred Gospodnje večere dok On ponovno ne dođe na zemlju. Samo vjernici mogu blagovati Gospodnju večeru koja se sastoji od kruha i vina. Kruh govori o Kristovom tijelu, koje je slomljeno za nas, dok vino svjedoči o krvi koja je prolivena za naše otkupljenje. Obje supstancije svjedoče o Novome Savezu koji je Otac sklopio s kršćanima,  koji će biti na snazi do Kristova ponovnog dolaska (Matej 28:19; Djela Apostolska 10:47-48; Rimljanima  6:4; Hebrejima 10:22; 1. Petrova 3:21; Luka 22:14-20; 1. Korinćanima 11:17-30).

 

Odgovor: Da ne ulazimo sada u teologiju sakramenata na dugo i široko, reći ćemo samo da svetih sakramenata ima 7 po tradiciji Crkve i ispravnom tumačenju. Riječ života ih gleda kao obrede međutim oni su puno više od toga. Sakrament euharistije ili kako je oni zovu ''sveta večera'' je puno više od simbola. Ona je centralni i glavni dio kršćanstva!


8. Posvećenje

 

Biblija uči kako bez svetosti nitko ne može vidjeti Gospodina. Mi vjerujemo nauku Božjem o posvećenju kao potpunom, ali i progresivnom djelovanju milosti Božje, koje On ostvaruje u vjernicima do Kristovog ponovnog dolaska (1. Solunjanima 5:23; 2. Korinćanima 3:18; Filipljanima 3:12-14; 1. Korinćanima 1:30).


9. Crkva i njeno poslanje

 

Vjerujemo kako je Crkva Tijelo Kristovo, Božje prebivalište po Duhu Svetom. Ona izvršava božanske zadaće kako bi ispunila svoje veliko poslanje. Svaki kršćanin, rođen od Duha, pripadnik je Crkve novorođenih vjernika, čija su imena zapisana na nebesima (Efežanima 1:22-23, 2:22; Hebrejima 12:23). Vjerujemo u božanski poziv u životu vjernika i službe koje Gospodin daje Crkvi s dvostrukom svrhom. Prva je izgradnja  Tijela Kristova i širenje Kraljevstva Božjeg u svijetu (Marko 16:15-20; Efežanima 4:11-13).


Odgovor: Istina da je svaki kršćanin pozvan i biti poslan naviještati. Međutim itekako je važno kojoj crkvi on pripada. Jer postoje crkve i postoji Crkva.


10. Ponovni dolazak Isusa Krista i svršetak ovoga svijeta

 

Isus je obećao kako će se doći po svoju Crkvu. Pismo nam govori da će pri Njegovom ponovnom dolasku najprije uskrsnuti umrli u Kristu, a nakon njih i oni koji će u tom trenutku živjeti na zemlji. Tada će svi biti uzneseni u susret Gospodinu. Potom će se Isus u vidljivom obličju vratiti na zemlju sa svim svojim svetima i uspostaviti svoje Kraljevstvo. Gospodin i Njegovi sveti vladat će zemljom tisuću godina. U tom će razdoblju sotona biti svezan i bačen u bezdan. Po isteku tog tisućugodišnjeg razdoblja sotona će biti pušten za kratko vrijeme, a onda će biti bačen u ognjeno jezero, gdje će zauvijek boraviti u vječnim mukama. Ljudi, koji nisu prihvatili Krista za svog Spasitelja i Gospodina tijekom zemaljskog života, morat će se pojaviti pred Velikim bijelim prijestoljem Božjega suda, gdje će im Bog suditi. Tada će nastati novo nebo i nova zemlja što će zauvijek trajati. (1. Solunjanima 4:16,17; 1. Korinćanima 15:51,52; Otkrivenje 20; Otkrivenje 21).


Odgovor: Gospodin će doista doći. Crkva od početka željno isčekuje Njegov ponovni dolazak. Tada će nastati novo nebo i nova zemlja. Sve to stoji, samo je jedina razlika, a to je da prostestanti imaju fundamentalistički pristup u čitanju Biblije. Stvar je u tome da je za Bibliju potrebno ispravno tumačenje, a KC ima jedino pravo na to jer je i dala Bibliju. Svaka od zajednica sličnih Riječi Života, imaju temeljno pravilo vjere Bibliju i svaka se na nju poziva. Danas imamo više od 33 000 protestantskih denominacija i svaka se kune da je ona ispravno tumači Bibliju.


11. Pakao i vječna osuda

 

Osobe koje nisu primile Krista tijekom svog zemaljskog života, nakon tjelesne smrti beznadno su i zauvijek izgubljene, te osuđene na muku u ognjenom jezeru u kojem neće imati mogućnost čuti Evanđelje, niti pokajati se zbog svojih grijeha. Ognjeno jezero je stvarno mjesto. Izrazi vječnost i zauvijek, koji se koriste pri opisivanju trajne kazne za nespašene duše u ognjenom jezeru, također imaju smisao beskonačnosti. Isti smisao sadrže i opisi radosti i uživanja svetih u Božjoj prisutnosti. (Hebrejima 9:27; Matej 25:31-46; Marko 9:43-48; 16:15,16)

 

Odgovor: Ovo je vrhunac fundamentalizma. Kako netko može biti beznadno izgubljen samo zato što nije čuo za ime Isusa Krista i radosnu vijest? Starozavjetni pisac kaže da Bog je stvorio sve jer to voli, a da ne voli ne bi ni stvorio. Koliko onda tek čovjeka voli koji je kruna stvaranja? Kakav bi to Bog bio kada bi poslao u ognjeno jezero djecu rođenu negdje daleko od kršćanstva samo zato što nisu čuli za Isusa, a pri tom i nemaju vlasiti krivnju? Bog želi da se svi ljudi spase i njegovo je milosrđe bezgranično. U katoličkoj teologiji po nauku K. Rahnera uči se na katoličkim visokim učilištima o spasenju "anonimnih kršćana" - to su čak oni iz drugih sustava vjerovanja koji su i ne znajući živjeli i ispunili evanđelje. Druga je stvar čuti za evanđelje i do kraja ustrajati u grijehu. Dakle ovdje vidimo definitivno vrhunac fundamentalizma i jednosmjernog čitanja Svetog Pisma. Nakon svega, ovu točku i sama Biblija pobija:


''Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha, no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.''


Osobu koja nije krštena, a živi moralno, Isus spašava jer Bog je svima upisao naravni zakon u srca.

 

I na kraju što reći nego da Bibliju treba gledati u cijelosti, a ne vaditi iz konteksta rečenice koje mogu voditi i vode pogrešnom nauku i samo dalje stvaraju nove frakcije i djeluju u suprotnosti s Isusovom željom da svi budu jedno! 

 

 

Izvori:
http://www.katolik.hr/nekatolickeskupinemnu/protestantskifundamentalizammnu/katolika-biblija-ima-odgovor/
http://www.katolik.hr/nekatolickeskupinemnu/protestantskifundamentalizammnu/daleko-od-rima-blie-bogu/
http://www.katolik.hr/krscanstvomnu/pismoipredajamnu/123-od-kuda-imamo-bibliju-kanon/
http://www.bitno.net/vjera/deset-cinjenica-koje-vecina-katolika-ne-zna-a-trebala-bi-znati
http://sh.wikipedia.org/wiki/Pentekostalizam
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostalism

Autor: Matko V.
Foto: youtube.com

 

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara