Koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetu

Koja je bila svrha kipova kojima je Bog zabranio klanjanje u Starom zavjetu

Isus je upozoravo "ako vaša pravednost ne bude veća od pravednosti pismoznanaca" se se neće ući u kraljevstvo Božje. Protestantska braća (ponajviše pentakostalci) pokušavaju katolicima osporiti...

Čudesni, čudesni Duh Sveti

Čudesni, čudesni Duh Sveti

Po svom preobilnom milosrđu, Bog je dao baštinicima svojim, onim koji ga priznaju za Oca, svojega Duha da im siđe. Čudesno je to otajstvo, i jedan od najvećih događaja u povijesti ljudskoga roda. Njegovo veličanstveno blagoslivljanje u ljubavi i liječenje nebrojenim svojedočenjima, dokaz su čudesne intervencije još čudesnijeg Onoga koji u našim srcima kliče: "Abba". Duh Sveti je Duh kojeg je navijestio sam Isus. Najprije ga je poslao apostolima, dahnuvši u njih Duha Svetoga i dao im moć da otpuštaju grijehe. A zatim je naredio svim učenicima, da se obuku u silu odozgor, da bi na dan Židovskog blagdana (kada je Bog činio velika djela, na Židovske blagdane) mogli drugima dati tog čudesnog Duha.

 

O čudesima Duha Svetoga Bog govori po Salomonu u Knjizi mudrosti:

 

Knjiga mudrosti 9, 17
Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga.

 

Duh Sveti je prva osoba Presvetog Trojstva koja se spominje u Knjizi Postanka, kao Božji Duh koji je lebdio nad vodama. Biti rođen nanovo, nešto što je Isus otkrio učenicima je nepobitan otkrivatelj Duha Svetoga srcima svijeta. Duh Sveti zove: Dođite srca svijeta. Dođite meni. Dođite, okuptajte se u mojoj milosti. U mojoj čistoj kupelji, da po Božjoj milosti po Imenu Isusa Krista, budete oprani od svake ljage. Dođite, umorni i opterećeni. Dođite da preko Duha čujete Riječ. Životvornu Riječ koja podiže ranjene i slomljene. Koja skitnicama ovog svijeta otvara oči duhovne - oči koje vide smisao cijelog svijeta i silne ljubavi u Duhu Svetom. Koliko je čudesni Bog ljubio svijet, da je na tijelo smrtnog čovjeka ulio potpuno božanstvo: jer Isus, utjelovljeni Gospodar neba i zemlje, je Onaj koji u punini svoga tijela blaguje božansku Silu i moć Pradavnoga:


"Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva" Poslanica Kološanima 2,9

 

On, koji je čudesno živio, umro i uskrsnuo da bi mi mogli živjeti. Po svojoj predragocjenoj krvi, po svojoj predragocjenoj Riječi, po kojoj se utjelovio. Po svojem Presvetom Duhu. A taj Duh Sveti - čudesno je pratio nas i tadašnje apostole Židovima i poganima. Pavla, koji je prije svoje preobrazbe bio čovjek zemlje, onaj koji je služio počelima svijeta. Pratio je onoga i na njegovu putu prije nego ga je srušio na zemlju prije čudesne objave. Taj bivši Savao, po novome, Pavao, poganima je požrtvovnošću svog srca prilazio po cijenu vlastite smrti, da bi napojio srca gladna, zbog čudesnog Duha koji mu je tinjao ispod srca.

 

Bog je u duše svojih slugu slao Duha Svetoga, Duha mudrosti, da u mudrosti i razumu spoznaju čudo života i predivno srce koje kuca sa neba - o mudrosti Božja riječ tako kaže između ostaloga i ovo:

 

Knjiga mudrosti 10, 16
Ušla je u dušu sluge Gospodnjeg, i on se strašnim kraljevima opro čudesima i znacima. 17 Ona je dala plaću svetima za njihove trude i vodila ih putem čudesnim, danju im bila zaklon od žege i noću zvjezdani sjaj. 18 Provela ih preko Mora crvenog, provela ih je preko vode velike, 19 a neprijatelje njihove valovima potopila i onda ih izbacila iz dubina bezdana. 20 Zato su pravednici oplijenili bezbožnike i pjesmom proslavili tvoje sveto ime, Gospode, jednodušno opjevali tvoju ruku zaštitnicu. 21 Jer je mudrost otvorila usta nijemima i obdarila djecu nejaku jezikom rječitim.

 

Pavao, apostol pozvan od Krista je u Duhu Svetom spoznao sva čudesa Božja i silnim zamahom Duha odlučio ne ići putem tuđe nego samo vlastite smrti, odlučivši umrijeti počelima svog robovanja i davši život za Gospodnju ljubav svojim svjedočanstvom Istine:

 

Djela apostolska 21, 10
Kako smo se zadržali mnogo dana, siđe iz Judeje neki prorok imenom Agab, 11 dođe k nama, uze Pavlov pojas, sveza sebi noge i ruke te reče: "Ovo govori Duh Sveti: Čovjeka čiji je ovo pojas ovako će svezati Židovi u Jeruzalemu i predati u ruke pogana." 12 Kada smo to čuli, stadosmo mi i mještani zaklinjati Pavla da ne uzlazi u Jeruzalem. 13 Nato on odvrati: "Što plačete i parate mi srce? Ta spreman sam ne samo biti svezan nego i umrijeti u Jeruzalemu za ime Gospodina Isusa."

 

A koliko je Duh Sveti čudesan, opisuju možda i najbolje ove riječi, koje je iskusio apostol Pavao i svi oni koji su nakon tih prvih primatelja Duha Svetoga, primili blaženstvo ovoga svijeta, da njime spoznaju ljubav silnu sa nebesa, i Silu Božjega Duha:

 

Djela apostolska 19, 11
Bog je pak činio čudesa nesvakidašnja po rukama Pavlovima 12 tako da bi na bolesnike stavljali rupce ili rublje s Pavlova tijela pa bi s njih nestajalo bolesti i zli duhovi iz njih izlazili.

 

Djela apostolska 20, 22
"A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam, 23 osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje. 24 Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje."

 

 

 

Foto: www.tebe-trazim.comObjavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara