Zašto je Isus baš morao umrijeti? Zašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv, bez da umre?

Zašto je Isus baš morao umrijeti? Zašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv, bez da umre?

Zašto je Isus baš morao umrijetiZašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv bez da umre? Da li je Isus imao neku zadaću kada umro? Odgovor na to nam vrlo direktno i jezgrovito...

Temeljne kršćanske molitve

Navodimo molitve koje se ubrajaju kao temeljne u kršćanstvu, koje su danas poznate širom svijeta. Molitva je jedan od načina na koji možemo sticati Božji blagoslov; jer u odnosu čovjeka i Boga upravo je molitva spona komunikacije ta dva istodobno odvezana i spojena entiteta. Molitva je također i duhovna pomoć svakom čovjeku, jer se molitvom čovjek sve više i više odjeljuje od zla. Moliti možemo na sebe, ali i za druge - poput duša u Čistilištu.

 

Neke od mnogobrojih navoda o molitvi iz Svetog Pisma:

 

Luka 21 -
36 "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."

Luka 22 - 40
Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!"

 

Mudre Izreke 15 - 
8 Žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika.

Mudre Izreke 28 -
9 Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona, i molitva je njegova mrska.

Knjiga Sirahova 21 -
5 Molitva iz usta siromaha ide pravo u uši Božje i presuda će brzo stići.

Knjiga Sirahova 35 -
17Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne dođe do BogaZNAK KRIŽA

 

Znak križa se se čini tako da kod izgovaranja
"U ime Oca" prstima desne ruke dodirnete čelo,
kod "i Sina" dodirnete prsa,
kod "i Duha" dodirnete lijevo rame,
kod "Svetoga" dodirnete desno rame,
te kod "Amen." sklopite ruke.Oče naš


Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.Zdravo, Marijo


Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.
Amen.Apostolsko vjerovanje


Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi s desna Bogu Ocu svemogućemu;
odonud će doći suditi
žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.Nicejsko-carigradsko vjerovanje


Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,
stvoritelja neba i zemlja,
svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena,
istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom
od Marije Djevice,
i postao čovjekom.
Raspet također za nas,
pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo,
sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi
suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga,
Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti
i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katoličku i
apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za
oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.
Amen.Gospin pozdrav


Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
- I ona je začela po Duhu Svetomu.
Zdravo, Marijo ...
Evo službenice Gospodnje,
- Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo, Marijo ...
I Riječ je tijelom postala,
- I prebivala među nama.
Zdravo, Marijo ...
Moli za nas, sveta Bogorodice,
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.
Slava Ocu ... (tri puta)

 

 

 

Temeljne kršćanske molitve na latinskom

PATER NOSTER, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.


GLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principo, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.


Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.


CREDO IN DEUM Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara