Poznati o Bogu - "Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u Isusa Krista, svog Spasitelja." (Shakespeare)

Poznati o Bogu -

"Biblija je knjiga takvog sadržaja, da je to najbolji dokaz njezina božanskog podrijetla. U njoj se nalazi povijest svijeta, povijest Božje providnosti od početka svijeta pa do konačnog uništenja...

"Što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?" (Dj 3, 12)

Duh Sveti je poslan kao očitovanje Boga nad cijelom Crkvom: mistično je to tijelo, kojem je glava Krist, i upravlja svojim udovima (vjernicima) u Duhu Svetome. Osobnost Duha Svetoga očitava Boga koji djeluje, govori, pristupa, neumorno radi i upućuje u svu istinu. Osoba koja je Bog, jedne te iste biti, se objavljuje u Duhu. Pismo svjedoči da je Bog duh:

 

Bog je duh (Ivan 4, 24)

 

A taj duh (budući da je Božji), je svet. Bog ima i ime kao duh - Duh Sveti.

 

Obećanje primanja snage Duha Svetoga Isus je ostavio apostolima (Djela apostolska 1,8). Na dan Pedesetnice, židovskog blagdana, kada se Duh Sveti čudesno spustio, bilo je 3000 duša koji su se krstili (Djela apostolska 2,41), to je bila prva Crkva.

 

Čudesna izliječenja, prorokovanja, vlast nad zlim duhovima, darovi govora u jezicima, darovi tumačenja, čudesa, samo su neki od mnogobrojnih oruđa kojima Duh Sveti krsti kršćane koji tako postaju otajstveni ljudi, Božja djeca, koji vjeruju u Njegovo ime.

 

Danas, u mnogim karizmatskim pokretima i zajednicama sve se više pokazuje isto što se događalo prije 2000 godina - Duh Sveti djeluje, zapravo identično kako je opisano u Djelima apostolskim i ljudi svjedoče i tome, o navjerojatnim izliječenjima i čudima u Ime Isusovo (Poslanica Filipljanima 2, 10). Sveci kroz povijest Crkve su svjedoci čudesnog djelovanja Duha Svetoga koji je došao odmah nakon Isusova odlaska, na dan Pedesetnice. Darove može primiti svatko, svetost nije preduvjet jer upravo to otkriva i Isus kada govori da će mnogi u onaj dan govoriti:

 

Matej 7,22
Mnogi će me u onaj dan pitati: 'Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?'

 

Spomenuta prorokovanja i izgon đavla iz Mateja 7,22 su darovi Duha Svetoga što će mnogi činiti - oni će opet biti nedostatni za duhovnu ispravnost ukoliko jedno ne bude opečaćeno njima prije svih ostalih darova - to je dar ljubavi. Kako objašnjava Pavao, svi darovi su uzaludni, bili i oni najčudesniji, ako ne postoji ljubav u srcu čovjeka:

 

Prva poslanica korinćanima 13,1
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. 2 Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao - ništa sam!

 

Čovjek mora ostati priseban, pun ljubavi i razumijevanja za bližnje, sačuvati potpunu poniznost i poslušnost, da bi u ljubavi njegovi darovi bili djelotvorni. Bog doista nije pripremio svoje darove za oholost, uzdizanje, samoprobitak, već izgradnju zajednice. Posebno je bitna poslušnost. Karizmatski svećenik James Manjackal koji je vrlo poznat jer se po njegovim rukama silno proslavlja Duh Sveti, je upravo preko ruku jednog pentekostolca (protestantska denominacija) čudesno ozdravio - i to ga nije učinilo da se uzoholi prema katoličkoj Crkvi već je ostao poslušan i vjerni sin Crkve te dobio ogormne darove u svojoj poslušnosti, poniznosti i punini Istine.

 

Darovi pak i taletni kojima nas je Bog obdario su obveza, da ne postanemo kao zli sluga, koji je svoje talente zakopao u zemlju, već ih koristimo za rast Božjeg kraljevstva:

 

Matej 25, 24
"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: 'Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. 25 Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!' 26 A gospodar mu reče: 'Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! 27 Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'" 28 "'Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. 29 Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. 30 A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'"

 

Bog je za svakog koji primi krštenje i postane dijete Božje po Kristu pripravio za njega dobra djela koja će (moći) činiti u Njegovo ime, te su tako krštenici ljudi koji imaju nevjerojatno otajstveno blago u sebi i neograničenu moć kojom samo Bog ograniči, jer su Hram Duha Svetoga:

 

Poslanica Efežanima 2, 10
Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

 

Na nama je hoćemo li se odazvati. Na nama je hoćemo li reći: "sve je to lijepo, ali to nije baš za mene". Volim to čuti, ali bih bio radije po strani. Ili: "preslab sam, pregrešan sam za to".

 

No tko je bez grijeha? Tko kaže da nema grijeha, prema Svetome Pismu je lažac kako svjedoči Ivan (Prva Ivanova poslanica 1,8). Tko je bez grijeha? Psalam 51, 7 svjedoči da nitko nije bez grijeha jer nas u grijehu zače majka naša. Tko je bez grijeha neka prvi baci kamen, te uzme križ Gospodinov i vjeruje u Silu koja podiže mrtve iz grobova i liječi bolesnike vjerom u Boga snagom Duha Svetoga:

 

Djela apostolska 3,12
Kada to vidje Petar, obrati se narodu: "Izraelci, što se ovomu čudite? Ili što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?

 

 

Izvori:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baptism_with_the_Holy_Spirit
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_gifts_of_the_Holy_Spirit
http://www.newadvent.org/cathen/07409a.htm
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c3a8.htm
Foto: en.wikipedia.org

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara