Božja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolica

Božja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolica

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. Fra Zvjedzan Linić, svećenik karizmatik umro je 07.12.2013. Ovaj topli, gotovo dječji duh u fra Zvjezdana, godinama je sudjelovao u čudesnim Božjim zahvatima...

Prva i najveća zapovijed

Od svih ljudskih gledišta na ljubav, tu apstraktnu veličinu, koja se manifestira preko naših riječi, i preko naših tijela; imamo definirane vrste ljubavi. Klasična podjela ljubavi

1. philia - prijateljska ljubav, ljubav koja drugome želi dobro, ljubav kojom drugome želimo pomoći, temelj je svakog zajedništva


2. eros - ljubav koja je obilježena čežnjom za onim što se ljubi. To je ljubav usmjerena prema osjetilnome svijetu (vid, dodir, okus…). Eros je i ljubav prema samoj ideji ljepote - rođenje duše u ljepoti i dobroti.


3. agape - ideal ljubavi, uključuje milosrdnost, zauzimanje i brigu za bližnje. Krajnji smisao te ljubavi je potpuno se posvetiti dobru drugih po cijenu vlastitoga života. Ova vrsta ljubavi nadilazi prijateljsku i erotičnu ljubav.

Dijeli se na:

   1. ljubav prema Bogu - amor Dei
   2. ljubav prema bližnjemu - caritas
   3. Božja ljubav prema ljudima - Deus est caritas

Ljubav je temeljni način uspostave istinski ljudske zajednice. Sv. Augustin je rekao: "Ljubi i čini što hoćeš". Prava ljubav nije samo odnos prema nekoj osobi, nego stav, orijentacija našega karaktera.

Ovdje je naglasak na ljubav prema Bogu.

Nekima je nepojmljivo ljubiti Boga, ili nevjerojanto kad to čuju? Ipak, tako je. No ljubav prema Bogu definitivno je osnovna značajka svih obraćenih osoba. Ako ste ikad susreli osobu koja se naglo obratila na kršćanstvo, ili je bila oduvijek jako privržena Bogu - o tome je riječ - spoznaja Božje ljubavi prema nama, te  vlastite ljubavi prema Bogu.

Mnogi možda ni ne poznaju toliko Riječ, da je ljubav prema Bogu zapravo najveća zapovijed izrečena u Bibliji; dakle vjera u Boga podrazumijeva i ljubav prema njemu, čuvanje njegovih Riječi i zapovijedi.

Kad su farizeji pitali Isusa koja je zapovijed najveća u zakonu, ovo je bio odgovor:

 

Matej 22 -
37 A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim.
38 To je najveća i prva zapovijed.


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara