Gdje nema Zakona, nema ni prekršaja

Gdje nema Zakona, nema ni prekršaja

Jedan od svakako najupečatljivijih obraćenika kršćanstva je bio Savao zvan Pavao - koji je prije obraćenja bio i progonitelj kršćana. Prema predaju (nebiblijskoj), umro je tako da mu je odrubljena...

Dobri pastir

Dobri naš Gospodin Isus je naša nada i spas. I mnogi ljudi, čak i koji ne vjeruju u njega, vjeruju da je bio dobar. Zapravo nitko nema nikakav argumentiran prigovor na išta što je Isus učinio - jer sve što je činio, je činio dobro. Znaju to i njegovi neprijatelji.  Vjerujte Isusu da je bio dobar. I da Jest dobar. I da je govorio Istinu - to je taj nastavak te priče, 'bio dobar'. Potičemo sve da čitaju Riječi koje je Isus govorio. Isus je taj koji nas poziva k sebi kada nam je teško - tada on uzima naš križ. Dobri Isus, naš dobri pastir, Sin Boga živoga; time nam pokazuje ljubav Boga Oca, u zajedništvu Sina sa Svetim Duhom.


Matej 11 -
28"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 29Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. 30Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara