Koliko ljubimo jedni druge?

Koliko ljubimo jedni druge?

Kada priča o darovima Božjim, sveti Pavao opisuje sve darove velikima, ali bezvrijednima ako nemamo jedan dar - dar ljubavi. "Kada ljubavi ne bih imao, bio bih kao mjed što ječi, ili cimbal što...

"Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim"

Krštenje je čin kojima se formalno i duhovno čovjek svjesno ubraja u ljubav živoga Boga koji svojoj djeci otvara put za vječnu baštinu tako što čovjek svojim pristankom želi da mu Bog Otac oprosti grijehe. Ovo je zapravo životno važan čin. Sam Novi zavjet prikazuje Ivana Kristitelja kao onoga koji krsti ljude, te i krsti dapače i samog Isusa. Isus koji je "Put, Istina i Život" tim nam činom prikazuje krštenje kao izuzetno bitan čin u smislu priznavanja Jednoga Boga, te kao kartu koja otvara i put za sve milosti i darove koje može dati Duh Sveti u duhovnom životu. Isus upravo naglašava da je krštenje nužno za vječni život u kraljevstvu Božjem: 

 

Evanđelje po Ivanu 3, 3
Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!"

 

No rođenje o kojem Isus priča u Ivanu 3, 3 je zapravo krštenje odozgor; u Duhu Svetom. Ono krštenje koje postupcima poput govora ljubavi ili otvorenih ruku pokazuje Bogu našu želju, je upravo krštenje u vodi kao praksa ili čin potvrde za Boga - koje zajedno sa novim rođenjem daje nevjerojatnu milost. Isus to objašnjava ovako:

 

Evanđelje po Ivanu 3, 4
Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?"5 Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.

 

Voda i Duh su nužni da se čovjek iz njih rodi. Voda iz koje se čovjek krsti, i Duh kojim Isus krsti. Isus koji je rođen biva kršten od strane Ivana, koji za njega kaže ovo: 

 

Evanđelje po Mateju 3,11
"Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 12 U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim."

 

Termini se proširuju. Duh Sveti i oganj su termini koji se često koriste u karizmatskim zajednicama. Upravo u ognju silazi taj Duh Sveti, on je onaj koji je čudesno sišao na apostole u Djelima apostolskim kada su počeli govoriti drugim jezicima. Štoviše, zapisano je da je sišao čak i na pogane (Djela apostolska 10,45). 

 

Svjedoči se i kako se je čudesno otajstvo dogodilo kada se je krstio Isus - nakon što je Sin Oca priznao u činu krštenja, Duh Sveti je sišao na njega i Otac tada Isusa obznanjuje svojim Sinom:

 

Evanđelje po Marku 1, 9
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. 10 I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, 11 a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!

 

Vjera i krštenje objašnjavani su apostolima u Isusovu nauku, kao oni koji donose spas čovjeku: 

 

Evanđelje po Marku 16,16
Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.

 

Isus se je i križem krstio, on koji je i nama putokaz kao "Put, Istina i Život": 

 

Evanđelje po Luki 12,50
Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!"

 

Krštenje je nužno, to je krucijalno pitanje i odgovor na mogućnost spasenja za onoga koji je čuo evanđelje, i za one koji tek trebaju čuti evanđelje. Bez krsta čovjek odbacuje svu milost Duha Svetoga, i svjesno zatvara srce Božjoj ljubavi. Krštenje je čudesan čin u kojem nam Bog omogućuje da budemo dionici Duha Svetoga, kojeg je Isus poslao kao obećanog Branitelja koji se je na dan Pedesetnice spustio na prve kršćane. Neka to dobro daju na um i ove riječi iz Djela apostolskih:

 

Djela apostolska 2, 38 

Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. 39 Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš." 40 I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: "Spasite se od naraštaja ovog opakog!" 41 I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.

 

Djela apostolska 22,16
I što sad oklijevaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivljući Ime njegovo!'"

 

 

Izvori: 
Foto: en.wikipedia.org

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara