Kamal Saleem, kojega je majka učila: "Ako ubiješ Židova sine, ruka će ti sjajiti ispred Allaha i domaćin neba će slaviti ono što si učinio"

Kamal Saleem, kojega je majka učila:

Kamal Saleem je bivši musliman rođen u Libanonu koji je preselio u SAD. Nakon teške nesreće uviđa kako mu kršćani pomažu i ostaje zbunjen u srcu. Traži tada od je Boga u kojeg se obje religije,...

Dođite k meni, dođite

Isus Krist, Sin Boga Oca, je naš Mesija i spasitelj. Za njegovu dobrotu i ljubav, svjedoče sva njegova djela i Riječi silne snage i ljubavi, izrečene u Bibliji. Toliko su snažna da diraju ljudsko srce iznova, i iznova. No Isusa žaloste ljudi - koji navodno njega i odobravaju, no ne čine kako im je rekao. Ne slijede ga. Koliko puta danas možemo vidjeti da netko govori 'nije Crkva od Boga', ili ružno o svećenicima. Mi takvim ljudima postavljamo pitanje: ako su ovi toliko zli, zašto oni ne krenu stopama Isusa i budu tim zlima primjer? Zašto se obazirati na tuđi grijeh kada i sami imamo svoj? Zar bi to neki iskreni pravednik; činio? Zašto takvi ne žele dati sam svoj primjer drugima? Čini se ipak da nije stvar u 'zlim' svećenicima, nego u ljudima, koji su također grešni. Ljudi se ne žele mijenjati. Ostaju u svojim grijesima, i sebi lažu da su dobri, a duboko u sebi znaju da su grešnici i nečisti pred Bogom. To su ponajprije nevjernici koji spočitavaju grijehe vjernicima, a ima takvih i među vjernicima licemjerima.

Ovo vrijedi za takve 'pravednike', koji pravdu takvu dozivaju, vidivši trn u oku drugima, ali ga sami sebi ne vide i ne žele maknuti:

 

Pavlova Poslanica Rimljanima 1 -
28I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju - da smrt zaslužuju koji takvo što čine - a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

 

Zar za grešnike Isusove Riječi ne vrijede, a svima ih je uputio? O tome jasno govori sam Isus, takvima koji zanemaruju njegovo neokaljano djelo, i njegove neokaljane riječi; i ostaju grešnici u srcu. I ne da ne mogu, nego na koncu je ono što ne žele priznati - ne žele zapravo doći Isusu:

 

Ivan 5 -
39Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, 40a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara