Sol zemlje i svjetlost svijeta

Sol zemlje i svjetlost svijeta

Matej 5 -
13"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze." 14"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti...

Prijestolje  Božje

Prijestolje Božje

Jeste li znali da je prijestolje Božje = prijestolje Jaganjčevo? Isus Krist nam je otkrio u proročkoj knjizi Otkrivenja da nakon pobjede on sjede sa Ocem na njegovo prijestolje. Jaganjac zbog svoje neizmjerne žrtve i pobjede dobiva svu vlast i ljubav od Oca u kojem Sin sam otajstveno čudesno prebiva. U Otkrivenju 22, 1 i Otkrivenju 22, 3 otkriva se da se prijestolje Božje odtada spominje i kao "prijestolje Božje i Jaganjčevo".

Pogledajmo razjašnjeno kroz Sveto Pismo tu ljubav i čudesni odnos Oca i Sina koji djeluju u svemu po Duhu Svetom:

Otac sve dijeli u Sinu i sa Sinom. Isus kaže "ja i Otac jedno smo", "Otac je u meni", ali također otajstveno otkriva i "ja u Ocu" (Iv 10,38; Iv 14,10; Iv 14,20) - to samo Isus može reći, da je On otajstveno u samom Ocu. Biblija otkriva da su i vjernici mogu postati "jedno" sa Ocem, no niti jedan drugi čovjek za sebe ne može reći to što kaže Isus - da je on u samom Bogu Ocu. Sin Božji, tj. utjelovljeni Bog, prema Pismima sjedne "zdesna Sili", tj. Ocu. Isus je manifestacija u tijelu onoga nemanifestiranoga kome sjedi zdesna. Biti zdesna Bogu Ocu označava imati neograničenu moć i vlast. Označava biti na razini Boga.

"Ja i Otac jedno smo." su Isusove riječi. (Iv 10,30), kao što također kaže i: "Tko je vidio mene, vidio je i Oca" (Iv 14,9). Isus u Otkrivenju otkriva da nakon pobjede sjeda na Očevo prijestolje kao onaj koji djeluje u Ocu i sa Ocem u svemu. Samo Bog (a On se je objavio, tj. utjelovio u Isusu) može reći za sebe: "Gospodar gospodara i Kralj kraljeva" - a to je ono Isus govori za sebe u Otkrivenju 17,14. Isus je tako pokazao nama ljudima čudesno Božje djelovanje u Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Ovdje je posebno naglasak na otajstveni odnos Oca i Sina koji sve djeluju i čine jedan unutar drugoga prema objavi Isusa u evanđeljima. Čudesno je djelovanje Jednoga jedinoga Boga u trima osobama istovremeno kada se razmatra i djelovanje Duha Svetoga, kojega Gospodin posla na cijelu Crkvu. Ovo je zapisano o Isusu i prijestolju nakon njegove pobjede:

Otkrivenje 3,21
"Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." 22 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

Otkrivenje 7,17
jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih."

Otkrivenje 17,14
Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva."

Otkrivenje 22,1
I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva.

Otkrivenje 22,3
I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati

Otkrivenje 22, 12
"Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!"
13 "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž."
16 "Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica."


Izvori:
Foto:
angels-angelology.com

Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara