Homoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet

Homoseksualizam kroz znanost te Stari i Novi zavjet

Homoseksualizam kao stanje čovjekove orijentacije je poznat od pradavnina. U Bibliji imamo zabilježene navode o homoseksualnim osobama. Baš kao i vegetarijanstvo koje se također spominje u Svetom...

Isus,

Isus, "rođen a ne stvoren" - budući da je oduvijek (vječan)

Isus je prema Bibliji jedini oduvijek (nije stvoren), te je "početak" svega kako navodi Biblija, dok su svi ostali stvorenja. Božja Riječ na više mjesta dokazuje Isusovu vječnost. To je jedan od atributa koji opisuju Isusovu božansku narav, od dvije naravi koje posjeduje (ljudske i božanske). Ispravan nauk Crkve potkrijepiti će biblijski tekstovi o Isusu:


"Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!" (Evanđelje po Ivanu 8,58)


Isus jasno u Ivanu 8,58 objašnjava da je postojao prije Abrahama. Uz to, prema Knjizi Izlaska 3,14, ime "Ja jesam" je ime koje je Bog objavio Mojsiju kada ga je Mojsije pitao za ime. Apostolsko vjerovanje prema Bibliji izriče da je Isus "rođen, a ne stvoren". Isus je jedini nosi termin "Jedinorođenac" (što označava da je jedini rođen, a ne stvoren), dok su svi ostali stvoreni (Ivan 1,18, Ivan 3,18).


U Novom zavjetu se tvrdi da je on POČETAK svakog stvorenja, spominju se termini "Prvi", kao aluzija na prapočetak svega, kao i Alfa, prvo slovo grčkog alfabeta, te Omega - zadnje slovo grčkog alfabeta što oslikava Isusa kao početak i kraj svega:


Otkrivenje 1,17

Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,


Otkrivenje 2,8
I anđelu Crkve u Smirni napiši: "Ovo govori Prvi i Posljednji, Onaj koji BIJAŠE MRTAV I OŽIVJE:


Otkrivenje 22,13
"Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, POČETAK i Svršetak!


Poslanica Kološanima 1,18
On je Glava Tijela, Crkve; on je POČETAK, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.


Otkrivenje 3,14
I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: "Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, POČETAK Božjeg stvorenja:


Otkrivenje 21,6
I još mi reče: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, POČETAK i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava.


Početak svakog stvorenja znači da on nije stvorenje, već je oduvijek, i sve zapravo iz njega počinje:


Poslanica Kološanima 1,16
Ta U NJEMU JE SVE STVORENO na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:


Poslanica Kološanima 1,17
on je PRIJE SVEGA i SVE STOJI U NJEMU.


Evanđelje po Ivanu 1,1
U POČETKU bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i RIJEČ BIJAŠE BOG.

 

Prema Ivanu 1,1 Riječ je BOG. Isus je ta Riječ u Ivanu 1,1 - utjelovljeni Bog. Da je ta "Riječ" zapravo osoba, to dokazuje ovaj stih:


"I Riječ TIJELOM POSTADE" (Evanđelje po Ivanu 1,14)


"Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani" (Evanđelje po Ivanu 1,18)


"u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva" (Kološanima 2,9)

 

Isus je prema Bibliji utjelovljeni Bog - u punini čovjek, i u punini Bog, rođen od Oca, prije svih vjekova; pravi Bog i pravi čovjek u isto vrijeme - rođen, a ne stvoren; i tu ispovijest Sveto Pismo naučava.

 

 

Izvori:
Foto: en.wikipedia.orgObjavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Hvaljen Isus i Marija

Vjernik, kažete:

"jer ako je nešto rođeno, znači da prije toga nije postojalo, dakle nije vječno, bar ne u prošlosti. "

No to vam nema smisla, budući da je Isus prema Ivanu 1,1 Vječna Riječ "U početku", prije stvaranja dakle, kao što i Kološanima Bog kaže "on je PRIJE SVEGA". Isus je jasno postojao kao Vječna Riječ, i ako netko nema tijelo - postoji u Duhu.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Mir Božiji želim!
Osvrnuo bih se samo na naslov "Isus, "rođen a ne stvoren" - budući da je oduvijek (vječan)" koji je apsurdan, jer ako je nešto rođeno, znači da prije toga nije postojalo, dakle nije vječno, bar ne u prošlosti. Kako je izgledalo to rađanje? Kako Bog može biti otac ako nema spola? Da bi nešto bilo rođeno mora prije toga biti začeto, kako je to nešto začeto kod Boga? Rođenje podrazumijeva i proces razvoja od embrija do konačnog ploda. Koliko je to trajalo ili se desilo odjednom? Ako se desilo odjednom, onda je to stvaranje.

Vjernik

Izreke 8.22-30 itekako govore o Isusu. Isus je rođen u vječnosti bukvalno proizišao iz Oca i kao takav naslijedio božanstvo. Ali kako neko može biti rođen a da nema početka....to je pitanje na koji oni koji zagovaraju istu starost Oca i Sina mogu samo filozofirati. Pozivaam kršćane na forum

http://samopismo-forum.net

kainos

Hvaljen Isus i Marija

Ti tekstovi ne govore o Isusu u Mudrim Izrekama 8:22. Kako to znamo? Jednostavno, piše: "Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih".

Isus je rođen, i to ne prije vremena - dok još nije zemlje bilo.

Dobar pokušaj, nažalost po vas Jehovini svjedoci nemaju argumente kad je ispravno čitanje i tumačenje Biblije u pitanju; i vidimo, na trivijalnim stvarima im priča ne drži vodi.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

KAKO DA ISUS NIJE STVOREN ?

Mudre Izreki 8 :22 Jahve me stvorio. Ja sam početak stvaralačkoga puta njegovog, najranije od davnih djela njegovih. 23 Postavljena sam još od davnine, od početka, od vremena prije nastanka zemlje. 24 Rođena sam kad još nije bilo bezdana vodenih, kad nije bilo izvora obilnih voda. 25 Rođena sam prije nego su utvrđene gore, prije bregova, 26 kad još nije načinio zemlju ni polja ni prve grude plodnoga tla. 27 Kad je uređivao nebesa, bila sam prisutna. Kad je postavljao krug nad licem bezdana vodenog, 28 kad je učvršćivao oblake u visini, kad je utvrđivao izvore bezdana vodenog, 29 kad je moru odredio granicu koju vode njegove ne smiju prestupiti, kad je određivao temelje zemlji, 30 tada sam bila uz njega kao vješt graditelj i bila sam mu naročita radost, dan za danom, i veselila sam se pred njim sve vrijeme, 31 veselila sam se plodnome tlu zemlje njegove i radost su mi bili sinovi ljudski.

Elijah