Biblijski razlozi zašto sam napustio protestantizam - 150 razloga zašto sam katolik

Biblijski razlozi zašto sam napustio protestantizam - 150 razloga zašto sam katolik

150 Razloga zašto sam katolik (i zašto bi i ti trebao biti)

 

Dave Armstrong

 

1.      Najbolji sažetak u jednoj rečenici: uvjeren sam da se Katolička Crkva mnogo bolje pridržava svih...

Isus Krist, samoproglašeni

Isus Krist, samoproglašeni "Gospodin i Bog"

Prema Bibliji, Isus je sam za sebe ustvrdio da je Gospodin i Bog. Mnogi koji ne vjeruju da je Isus Bog, a proučavaju Pismo, često će manipulirati i izdvajati riječi iz konteksta, te željeti prikazati da Isus prema Bibliji nije Bog. Često Jehovini svjedoci, muslimani, i slična sektaška uvjerenja pokušavaju Isusu oduzeti ono što stoji za njega u Bibliji, budući da je to naravno, suprotno njihovom nauku ili uvjerenjima. No Pismo ipak jasno svjedoči za Isusa. Pogledati ćemo to kroz primjere.

 

Najprije par banalnih primjera, pa će biti riječi o smislu poruke kroz rečeno i učinjeno. 

 

Prema Pismu svjedočanstva Isusa i drugih

 

Isus Krist je u razgovoru sa Tomom potvrdio da je on Gospodin i Bog: 

 

Ivan 20, 28
Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!" 29Reče mu Isus: "Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!" 

 

Da je Isus Gospodin i Bog, otkriva i Otkrivenje, u kojem je Bogom prozvan - sam Jaganjac: 

 

Otkrivenje 21, 22 
Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac!

 

Pavao nam u svojim poslanicama otkriva da Otac naziva Sina Bogom: 

 

Poslanica Hebrejima 1, 8
ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva.


Izaija govori u Starom zavjetu da će se naroditi Bog: 

 

Izaija 9, 5
Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.

 

Zaharija naviješta što će se dogoditi; da će Bog biti među ljudima: 

 

Zaharija 8, 23
Ovako govori Jahve nad Vojskama! U one će dane deset ljudi od naroda svih jezika hvatati jednog Židova za skut govoreći: 'Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.'" 

 

Kada Mojsije pita Boga kako mu je ime, dobiva odgovor "Ja jesam":

 

Izlazak 3, 13
Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: 'Bog otaca vaših poslao me k vama', i oni me zapitaju: 'Kako mu je ime?' - što ću im odgovoriti?" 14"Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: 'Ja jesam' posla me k vama."

 

Naziv "Ja jesam" (grčki "ego emini") sebi prisvaja i Isus: 

 

Ivan 8, 24
Stoga vam i rekoh: 'Umrijet ćete u grijesima svojim.' Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim."

 

Ivan 8, 58
Reče im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!"

 

Da je Isus taj koji je bio tada sa Mojsijem, svjedoči i Pavao; bivši progonitelj i mučitelj kršćana - jedina osoba koja je evanđelje primila u srce, bez da ga je prethodno čula: 

 

1. poslanica Korinćanima 10, 1
Jer ne bih, braćo, htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeđoše kroz more, 2i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, 3i svi su isto duhovno jelo jeli, 4i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist.

 

Isus - epiteti koji pripadaju Onome koji Jest

 

Mnogi protivnici istinskog kršćanstva će htjeti prikati da Isus nije Gospodin, te da se Jahve nebi moga utjeloviti. I sam Ivan Krstitelj je naviješten u Izaiji, da će pripraviti puteve, "Poravnite put Gospodnji!" - upravo kome - Onome; Bogu, koji će vlastitim nogama hodati zemljom. Ove činjenice također im govore o njihovoj vlastitoj interpretaciji Biblije: 

 

Jahve je jedini "prvi i posljednji". Isus je "prvi i posljednji" (Otk 1, 17, Otk 2, 8, Otk 22, 14)
Jahve je Život. Isus je Život - potpuna definicija života dakle je Isus (Iv 14, 6)
Jahve je Istina. Isus je Istina. (Iv 14, 6)
Jahve je Riječ. Isus je Riječ (Iv 1, 1, Iv 1,14)
Jahve je Svjetlo. Isus je Svjetlo (Iv 8, 12, Iv 12, 46)
Jahve u prijevodu znači "Ja jesam". Isus je "Ja jesam" (Izl 3, 14, Mk 14, 62, Lk 22, 70, Iv 13, 19, Iv 8, 24, Iv 8, 28, Iv 8, 58)
Jahve je Gospodin što znači Gospod/Gospodar. Isus je Gospodin. (mnogo mjesta u Bibliji)
Jahve je "Alfa i Omega" (Otk 1, 8). Isus je "Alfa i Omega" (Otk 22, 14)

 

Kralj čega i kome kraljuje?

 

Gospodin ili Gospodr gospodari, tj. kraljuje nad svime - zato je kralj; i ima veliku vlast. Najveći je kralj naravno Onaj koji kraljuje nad svime, a to je Bog. Obeskrijepivši smrt, Isus također drži ključeve Smrti i Podzemlja (Otk 1, 18). 

Isus nosi specifičnu titulu kralj/gospodin. Kralj svih kraljeva, i gospodar svih gospodara. Možda ste se pitali nad čim točno Isus kraljuje, i ima gospodstvo: 

 

Isusu se pokoravaju kamenje (Lk 19, 40), drveće (Mk 11, 21), vjetar i more (Mk 4, 41), životinje (1 Kr 17, 4), planine (Mk 11, 23) ljudi, živi i mrtvi (Mk 1, 18, Iv 11, 43) zli duhovi (Mk 3, 11) svi nebesnici, zemnici, i podzemnici (Fil 2, 10). 
Zbog toga je Isus kralj svemu, a ujedno "u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji" (Kol 1, 16).

 

Objava jednog Božjeg bića kroz 3 osobe

 

Podređenost Sina Ocu ga ne čini manje Bogom, kao što niti podređenost ljudskog sina, svome ocu ga ne čini manje čovjekom (po naravi). Mnogi protivnici jednog Božjeg bića objavljenog u 3 osobe će pokušavati prikazati kako se je Isus molio samom sebi. Što nije točno. Isus se molio božanskoj osobi Oca. Otac je i Isusov Bog, baš kao i naš, te je, da bi pokazao i čovjeku najbolji odnos prema Bogu Ocu, sam svog Sina ponizio, i kroz njega nam je Božje Biće pokazalo Put. Isus je opet Bog, slika Oca sa nebesa. Tko je vidio njega vidio je i Oca (Iv 14, 9), te su On i Otac "jedno" (Iv 10, 30) (što ne znači jedan, nego jedno; iste biti). Otac je također veći od Sina (Iv 14, 28) te ga zbog toga nazivamo prvom božanskom osobom. Isus je također u određenom trenutku postao vlastan svega što ima i Otac (Mt 28, 18). Kada Isus u Ivanu 20 naziva Oca "Bogom svojim", to ne znači da on prestaje biti bog - treba zamjetiti, da samo 10-tak redova dalje, on potvrđuje Tomi u razgovoru da je on "Gospodin i Bog". Pravilno i iskreno čitanje Biblije se temelji upravo na tome da se ništa niti ne dodaje, niti ne oduzima onomu što je rečeno i apsolutno sve se uvijek uzima u obzir imajući i kontekst na umu. 

 

Biblija je jasna u tome da je Isus iste božanske naravi kao Otac (Kol 2, 9), nosi titule i nazive kao i Jahve iz SZ, naziva ga se Jahvom iz SZ (Ivan 12- citat iz Izaije), Isusu se rani kršćani molili (Dj 6, Dj 9, 1 Kor 1,1-2), Toma ga naziva svojim Bogom (veliko B, sa člankom u grčkom). Koncept Trojstva je biblijski jer se svi njegovi elementi nalaze u Bibliji.

 

Pismo također svjedoči da se Bog utjelovio. On (Isus) je Riječ (Iv 1,1) koja tijelom postade (Iv 1, 14), te također je u Bibliji otvoreno prozvan: "Jedinorođenac - Bog" (Iv 1, 18).

 

Bog je prema Bibliji ne samo Otac i Sin, već i Duh također (Iv 4, 24). Taj duh ako je Božji, znamo i, Svet. Što se tiče trojstvene objave Jednoga Boga, već je i David u Starom zavjetu navijestio da će jedna osoba trojstva obraćati drugoj riječima koje je i Isus stavio pred Židove: 

 

Matej 22, 44
Reče Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?' 45Ako ga dakle David naziva Gospodinom, kako mu je sin?"

 

Smisao riječi bez djela ljubavi

 

Sve ovo što smo dosada pisali, zapravo nema aposlutno nikakva značaja, ako Isus djelima ljubavi nije također sebe prikazao Bogom. Pismo kaže: "vjera bez djela je mrtva". Protivnici istinskog kršćanstva vole se hvatati samo za riječi, pa bi, navodno prema nekim drugim citatima, sigurno povjerovali. Što naravno, nema veze sa istinom, ili otkriva izuzetno labavu vjeru; jer bi jedan jedini navod navodno promijenio cjelokupno shvaćanje svega što čovjek negira dotada. No radi se o tome, da oni imaju vidjeli smo prema prikazanom, itekako puno citata za povjerovati da je Isus Gospodin i Bog. Tu se zapravo otkriva pozadinska problematika dubine vjere. To zapravo nije nikakva iskrena vjera prema Bogu koji ljubi, razmišlja i djeluje; jer takva vjera, ona podrazumijeva samo riječi, a ne i djela da nešto i djelima Gospodin kaže (što je zapravo cijelo vrijeme i činio).

 

Protivnici istinskog i iskrenog proučavanja Svetog Pisma kakvu promiče Crkva moraju se zapitati: zadovoljava li njih bilo kakvo djelo ljubavi, da Isus bude Bog. Ako ne zadovoljava, onda imaju problem ne vjerovanja u Božju djelotvornost i Božju mogućnost intervencije, budući da ih nikakvo djelo ne može zadovoljiti.

 

Djelo: Tu se očituje slijepost za ljubav koju Bog čini kroz žrtvu Sina, da bi otkupio grijehe svijeta. Bog je ljubav. Prema Bibliji, nema veće ljubavi, kada netko položi život za prijatelje.

 

Isus je dao svoj život, prolio svoju krv, ne samo za prijatelje, nego za sve grešnike da se mogu spasiti. Isus je svojim djelima, dokazao da je Bog ali kao Onaj koji ljubi i mari. Ušavši u dubinu smrti 3 dana u srce zemlje (Mt 12, 40), navijestio je evanđelje pradavno usnulim pravednicima, odnosno i mrtvima evanđelje u boravištu mrtvih, da bi mrtvi koji čuju glas Sina Božjega mogli živjeti, i da bi se otkupio grijeh jer svima nam je potrebno otkupljenje od grešne naravi koju nasljeđujemo od Adama (Rim 5, 17). Život bez ijednog grijeha i potpuna ljubav za grešnika otkriva jednu veliku ljubav - i Božje lice koje će pravednici gledati u Isusu u kraljevstvu nebeskom. Otkriva Živoga Boga u svojim najživljim bojama koji ispunjava stare proroke i dolazi među ljude zbog silne ljubavi koju gaji prema čovjeku i govori njemu, i cijelom Božjem narodu: 

 

"dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim" (Iz 43, 4).

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

jučer sam čitala..Božja robovska vrsta, danas ovo i nešto mi tu nije jasno. Isus Krist dolazi kada i Nibiru, da li on nije možda Ea-Enki koji je stvorio čovječanstvo i koji ga jedini voli? Pročitajte gore navedeni naslov i mnoge će vas činjenice zbuniti. Napominjem, vjerujem u Boga i Isusa Krista, ali ako nas toliko vole, zašto nas i uništavaju.

ada

i još valja reći: pa upravo iz odnosa Oca prema Sinu i odnosa Sina prema Ocu, koji je živa ljubav osoba Duha Svetoga.... iz te ljubavi je stvoren svijet i sve što postoji; da Otac ne ljubi Sina i ne spoznaje se u Njemu - ne bi svijeta bilo

krešimir

Svaka čast na ovoj stranici, ovo je sve istina u koju možemo opravdano vjerovati bez straha. Svi koji niječi Isusovo Božanstvo ga upravo potvrđuju:
Ps 2:Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski,
knezovi se ròtē protiv Jahve
i Pomazanika njegova:
Skršimo okove njihove
i jaram njihov zbacimo!" ... itd.

krešimir