Tko ima riječi živoga vječnoga?

Tko ima riječi živoga vječnoga?

Riječi ljudi kao dar od Boga dan i noć mogu izgovarati. Riječ je prema Pismu, dobro oruđe za blagoslov, jer tada i sami baštinimo blagoslov. Riječ proročkog nadahnuća je iznjedrila Božju riječ,...

10 najčešćih zabluda o Crkvi

10 najčešćih zabluda o Crkvi

1. "Crkva je ljudska tvorevina. To su stvorili ljudi, a ne Bog"

 

Odgovor: Crkvu je sagradio Isus Krist, tako da se ne može reći da je tipična ljudska tvorevina. Njeni sukreatori jesu ljudi, no Crkva nikako nije obična ljudska tvorevina; već djeluje kao spona između savršenog Boga i grešnog čovjeka. To jasno pokazuje i Sveto Pismo gdje se jasno vidi da je Isus sagradio Crkvu iz Petra, te dao mu vlast da svezuje (donosi odluke) te odriješuje (oprašta):

 

Matej 16 -
18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.

 

2. "Svećenici isto pogriješe! Kako se to može desiti?!"

 

Odgovor: Naravno, ovo je obično izreka onih koji nisu dovoljno upućeni u Bibliju. I apostoli su djelovali kao grešnici. Svaki čovjek je sklon grijehu (što ga naravno ne opravdava pred samim sobom ako ga napravi), i stoga se i svećeniku može dogoditi da sagriješi. Naravno, druga strana priče je što neki to ne razumiju, pa predpostavljaju da svećenici, pošto predstavljaju Boga moraju sami biti potpuno bezgrešni. A poslanje Crkve upravo je takvo - u ljubavi Isusa je napravljeno baš sa namjerom da Crkva bude spona između nesavršenog čovjeka, i savršenog Boga, koji ne griješi. Dokaz da je svaki čovjek grešno biće je također u Sveto Pismu:

 

Psalmi 51 -
7 Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.

 

Luka 5 -
8 Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: "Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!"

 

3. "Što će mene neki tamo velečasni, običan čovjek, ići ispovijedati.. nek mi Bog otpusti grijeh, a ne on!"

 

Odgovor: Svećenik ne otpušta nikakvom svojom silom grijehe - to čini Bog, a svećenik je samo posrednik; koji slijedi Isusovo učenje. A posrednici smo i mi sami - kako sami molimo za sebe, tako i drugi mogu za nas, i mi za druge. Replika na ovo također se nalazi u Svetom Pismu - Crkva naravno sve što obavlja temelji na Svetom Pismu, pa tako i Svetu ispovijed. Isusove Riječi:

 

Ivan 20 -
23 Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im."

 

4. "Bog vidi da sam dobar i bez Crkvenih sakramenata"

 

- sakrament krštenja:

 

Matej 28 -
19
Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

 

Luka 3 -
12Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: "Učitelju, što nam je činiti?"

 

Luka 3 -
16Zato im Ivan svima reče: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Marko 16 -
16Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.

Ivan 1 -
32I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. 33Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: 'Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' 34I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."

Ivan 3 -
22Poslije toga ode Isus sa svojim učenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio.


Ivan 4 -
1Kad Gospodin dozna da su farizeji dočuli kako on, Isus, okuplja i krsti više učenika nego Ivan - 2iako zapravo nije krstio sam Isus, nego njegovi učenici - 3ode iz Judeje i ponovno se vrati u Galileju.


Djela apostolska 1 -
5Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim."


Djela apostolska 2 -
38Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.

 

5. "Crkveni oci i Vatikan sakrivaju pravu istinu!"

 

Odgovor: ako je tako, trebali bi se zamisliti, koji je smisao toga. I koja je to Istina, ako tko zna za drugu? Zašto je ne želi ispričati, ako zna za nju; da je Istina? Dakle detaljno da ju ispriča? Drugo; zar su osnivatelji Crkve, Pavao i Petar umrli mirnom smrću? Iz povijesti je poznato da je Pavlu odrubljena glava, a Petar da je razapet naopačke. Kako su se oni obogatili ako su umrli takvom smrću? Zar se takvom patnjom umire zbog novca (kojeg od nigdje nisu mogli dobiti ukoliko su već tako mučeni bili) ili možda u ime toga što su propovijedali? Zbog toga takva priča jednostavno nema logike. Tko god poznaje Pismo jako dobro zna da ta silna količina teksta je upravo - zbog vjere u Boga. To nevjeran čovjek jednostavno nije mogao napisati. Ako par vjeruju, zar da za to istu lažu? Pogledajmo o Istini koju Pismo promiče:

 

Psalmi 89 -
15Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga,
Ljubav i Istina koračaju pred tobom.


Knjiga Sirahova 34 -
4Što se može nečistoćom očistiti? Kako će biti istina od laži?

 

Ivan 1 -
17Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.

 

Ivan 14 -
6Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 

Ivan 17 -
17Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.


Ivan 8 -
31Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; 32upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi."

1 Ivanova poslanica 5 -
6On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina.

Ivan 5 -
39Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, 40a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

1 Ivanova poslanica 5 -
20Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.


Ivan 18 -
37Nato mu reče Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas."

 

6. "Što će Crkvi toliki broj svetaca"

 

Odgovor - to dakle nije izmislila Crkva, nego je to sve objavom Božje Riječi dano ljudima; pogledajmo neke od primjera - posebno obratiti pažnju na Otkrivenje 14 jer se tamo jako dobro čak oslikava plaća svetaca i njihov položaj na nebu:

 

Knjiga Mudrosti 5 -
5Kako li se ubrojio među sinove Božje i dobio udio svoj među svecima?

 

Daniel 4 -
14Tako su presudili Stražari, tako su odlučili Sveci, da sve živo upozna kako Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim: on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi!'

 

Daniel 7 -
18Ali će od njih kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i oni će ga posjedovati za vijeke vjekova."


Daniel 7 -
25On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.


Zaharija 14 -

5Dolina Gore moje bit će ispunjena od Goe pa do Jasola i bit će zakrčena kao što je bila zakrčena poslije potresa u dane Uzije, kralja judejskog. Tada će doći Jahve, Bog tvoj, i svi sveci s njim.

 

Psalmi 132 -
16Svećenike njegove u spas ću odjenuti,
sveti će njegovi kliktati radosno.


Psalmi 149 -
1Aleluja!
Pjevajte Jahvi pjesmu novu
i u zboru svetih hvalu njegovu!


Matej 27 -
52grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše


Pavlova poslanica Efežanica 5 -
3A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!

Otkrivenje 8 -
3I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kada da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.


Otkrivenje 11 -
18Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju."

 

Otkrivenje 13 -
7I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: 8da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta. 9Tko ima uho, nek posluša! 10Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.

 

Otkrivenje 14 -
1I vidjeh: gle, Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime sto četrdeset i četiri tisuće - na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova! 2I začujem s neba glas, kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma; glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama. 3Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama. Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće - otkupljeni sa zemlje. 4Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu; 5na ustima se njihovim laž ne nađe, neporočni su. 6I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku. 7Viče iza glasa: "Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova! I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!" 8Za njim eto drugog anđela koji govori: "Pade, pade Babilon, veliki koji vinom gnjeva i bluda svojega opi sve narode!" 9Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše iza glasa: "Tko god se klanja Zvijeri i kipu njezinu te primi žig na čelo ili ruku, 10pit će vino gnjeva Božjega, nerazvodnjeno, natočeno već u čaši srdžbe njegove! I bit će udaren na muke u ognju i sumporu svetim anđelima naočigled i naočigled Jaganjcu. 11Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim." 12U tom je postojanost svetih - onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu. 13I začujem glas s neba: "Piši! Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu! Da, govori Duh, neka otpočinu od svojih trudova! Jer prate ih djela njihova!"

 

7. "Zašto se svećenici nebi ženili"

 

uskoro..

 

8. "Zašto se krste mala djeca"

 

uskoro..

 

9. "Zašto se na misi ubire novac od vjernika"

 

uskoro..

 

10. "Ima vremena za sve, pa i za Boga, kad ću biti star(a)"

 

uskoro...Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Postovani
Vrlo sam zadivljen vasim clancima . citam ih vec dulje vrijeme i zanima me kad biste mogli napisati odgovore na pitanja od 7 do 10

istina

Poštovani, hvala vam na vašem linku.
Na 01:34 je vidljivo da dotični gospodin propovjednik negira Mateja 16,18 gdje je Isus prorokovao da vrata paklena neće nadvladati Crkvu, ja gospodin propovjednik smatra da su vrata paklena nadvladala. Drugim riječima, on samim time negira Krista. To je dovoljno, ostalo je nepotrebno komentirati.

Božji vam blagoslov

Svjedocanstva.com

http://www.youtube.com/watch?v=3IPla4vKRRY&feature=share

Mirko

Draga Slavica, osoba se može rastati pred Bogom jedino ako dobije odriješenje Crkve kojoj je poglavar Papa. U suprotnom je rastava ništavna i pred Bogom još uvijek vrijedi onaj prvi brak "dok nas smrt ne rastavi" i tada ta osoba sa drugim muškarcem čini preljub. Preljuba se treba naravno kloniti.

Mnogi u raspadnutim brakovima pate ako su ih supružnici recimo prevarili, pa dolazi nažalost do građanskog razvoda. Teže je danas doći do Crkvenog razvoda.

Preljuba se dakle kloniti. No ako je netko nehotice završio u pokazati će se lošem braku i ne griješi, nije za sva vremena prekrižen kod Boga. Ali ponavljam, ne griješi. Zato čovjek mora biti jako mudar kod odabira bračnog druga. Jedna osoba je na jednoj zajednici jako plakala. Najednom je jednom čovjeku došla riječ "tvoja sestra se mora vratiti u Crkvu", iako nije niti tu ženu, niti njenu sestru poznavao. Ona je tada još više plakala, jer je plakala upravo zbog sestre koja godinama nije bila u Crkvi misleći da je zbog razvoda prekrižena za sva vremena kod Boga. Bog sigurno sve vidi i sve zna. Kako i našu patnju, ali i naše odluke i grijehe.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

može li osoba koja se rastala i živi u drugom braku dobiti Božji oprost,odnosno kako da dobije Božju naklonost.

slavica