Slučaj patera Rufusa o djevojci koja je jela na bajramu i meso žrtvovano idolima

Slučaj patera Rufusa o djevojci koja je jela na bajramu i meso žrtvovano idolima

Ovu intrigantnu priču čuo sam na jednoj molitvenoj zajednici od svećenika fra Smiljana. Fra Smiljan Kožul, inače je svećenik koji je u 90-tima bio pomoćnik glavnom vatikanskog egzorcista i...

Zašto je Isus baš morao umrijeti? Zašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv, bez da umre?

Zašto je Isus baš morao umrijeti? Zašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv, bez da umre?

Zašto je Isus baš morao umrijetiZašto nije bilo dovoljno da samo pati na križu i prolije krv bez da umre? Da li je Isus imao neku zadaću kada umro? Odgovor na to nam vrlo direktno i jezgrovito daje katekizam katoličke Crkve, na temelju istine zapisane u Svetom Pismu.

 

Katekizam katoličke Crkve:

 

632 Česte tvrdnje Novog zavjeta po kojima je Isus »uskrsnuo od mrtvih« (1 Kor 15, 20) pretpostavljaju da je on, prije uskrsnuća, bio u boravištu mrtvih. To je prvotni smisao što ga je apostolsko propovijedanje dalo Isusovu boravku među mrtvima: Isus je kao svi ljudi upoznao smrt i stigao je k njima svojom dušom u boravište mrtvih. Ali on je onamo sišao kao Spasitelj, proglašujući Radosnu vijest duhovima koji su ondje bili zatvoreni.

633 Boravište mrtvih, u koje je umrli Krist sišao, Sveto pismo zove podzemljem, Šeolom ili Hadom, jer su oni koji se ondje nalaze lišeni gledanja Boga. To je zaista, u očekivanju Otkupitelja, stanje svih mrtvih, zlih ili pravednih, što ne znači da im je sudbina istovjetna, kako to Isus pokazuje u prispodobi o siromašnom Lazaru primljenom u »krilo Abrahamovo«. »Upravo te svete duše, koje su čekale svog Osloboditelja u Abrahamovu krilu, Isus je oslobodio kad je sišao k mrtvima«. Isus nije sišao nad pakao da oslobodi proklete ni da razori pakao prokletstva, nego da oslobodi pravedne koji su mu prethodili.

634 »Zato je i mrtvima naviještano evanđelje...« (1 Pt 4, 6). Silazak nad pakao jest puno dovršenje evanđeoskog navještaja spasenja. To je posljednja faza Isusova mesijanskog poslanja, faza sažeta u vremenu, ali neizmjerna u svom stvarnom značenju: da se, naime, otkupiteljsko djelo proteže na sve ljude svih vremena i svih mjesta jer su svi koji spašeni postali dionici Otkupljenja.

635 Krist je dakle sišao u dubinu smrti, da bi »mrtvi čuli glas Sina Božjega i da bi oni koji su ga čuli živjeli« (Iv 5, 25). Isus, »Začetnik života«, »smrću obeskrijepi onoga koji ima moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroz sav život bijahu podložni ropstvu« (Heb 2, 14-15). Uskrsli Krist sada drži »ključeve smrti i Podzemlja« (Otk 1, 18), i »na ime Isusovo« prigiba se »svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika« (Fil 2, 10).

»Velika tišina sad vlada na zemlji, velika tišina i velika samoća. Velika tišina jer Kralj spava. Zemlja je uzdrhtala i smirila se jer je Bog u tijelu zaspao i otišao probuditi one koji su spavali vjekovima. [...]. Ide tražiti Adama, našega praoca, izgubljenu ovcu. Želi sići da pohodi sve koji sjede u tmini i u sjeni smrti. Ide od njihove boli osloboditi Adama u okovima i Evu, zarobljenu s njime, on, istodobno njihov Bog i njihov Sin... Ja sam Bog tvoj, i zbog tebe postah tvojim Sinom. [...] Ustani, ti što spavaš, jer te nisam stvorio da budeš ovdje okovan u boravištu mrtvih. Ustaj od mrtvih, ja sam Život mrtvih.«

 

 Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara