Gospodin ljubi jadnike

Gospodin ljubi jadnike

Osjećate se kao jadnik, i gubitnik kome je sve propalo na ovome svijetu? Ne brinite, jer ima jedna radosna vijest, u cijeloj vašoj tuzi, cijeloj vašoj boli. To je ljubav Isusa Krista, Gospodina...

Crkva

Danas smo često u situacijama imati prilike prilike čuti razne komentare uz Crkvu. Vjerojatno ste i sami znali čuti nekog kako govori vjeruje u Boga (kršćanskoga), ali ne i u Crkvu. Za tu osobu možemo odmah znati da nije (pre)veliki poznavatelj Biblije.

 

Crkva i njezino poslanje, počivaju na samim riječima proročanstva Isusa Krista u Bibliji.

 

Prije svega potrebno je obratiti pažnju na jednu činjenicu - Crkvu, iako ju čine ljudi koji su vlastitom voljom se odlučili odreći svega poradi evanđelja, i dalje su - grešnici. To je činjenica, koju nažalost kritizeri Crkve očito ne razumiju; ili im je zanimljivo gledati samo tu jednu stranu. Crkva nije stvorena sa nakanom da bude savršena. Ona je stvorena kao spona između savršenog Boga, i grešnog bića, čovjeka.

Pogledajmo neke od najbitnijih stavki o Crkvi koje razbijaju mit o današnjoj Crkvi kao nekoj o kojoj navodno ne stoji ništa u Bibliji, ili koja navodno nije proizašla iz samog Isusa Krista.

Ljudska definicija Crkve poznata je kao 'ustanova'. Ta definicija ne slaže se sa onom Biblijskom. Jedan svećenik kaže da 'su Crkva ljudi'. Točno to govori Pavao u Svetom Pismu:

 

Pavlova Poslanica Kološanima - 18On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.


Objašnjava još Pavao:


Efežanima 5
- 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.

Efežanima 5 - 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela!


U Svetom Pismu također stoji gdje Isus prorokuje o nastanku Crkve sa hijerarhijom, gdje se prvenstvo predaje Petru:


Matej 16 -
18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."


Da je to točno ta hijerarhijska Crkva koju danas imamo, možemo znati i iz sljedećih činjenica:

1. Petar je poznat iz povijesti kao prvi Papa (dakle Isusovo proročanstvo se obistinilo da je Crkvu izgradio iz Petra - u Vatikanu su danas grobovi također i Petra i Pavla, stupova kršćanstva)

2. Crkva nigdje nije označena kao bezgrešna od strane Isusa. Stoji lijepo stih 'vrata paklena neće je nadvladati' - nigdje dakle nije napomenuto da sam Sotona čak ne može blizu Crkve ili da i nju napada - no njezina konačna poruku i ispravan put - to Isus tim riječima ipak prorokuje. I vidimo i danas - SVAKI DAN se održavaju mise, čitaju se evanđelja. Također ključ simbolizira nešto čime se otvaraju vrata, i to ne bilo kakva, nego ona nebeska.

3. Petru su dani ključevi kraljevstva nebeskoga, što je jako bitno, jer to označava posebnu ulogu Crkve - pakt i spona između Boga i grešnog čovjeka.

4. I zadnji, najbitniji stihovi su da Isus Petru govori "što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima".
Ovo doslovno znači da što god Petar odredi kao glavar te crkve (i da će imati nasljedinka, i da će hijerarhija biti takva i takva, i da će svirati takva glazba kod vjenčanja, da će određeni grijeh spadati pod smrtni) - taj zakon će Nebo priznati. To je dakle obećanje i proroštvo Isusa kojima Bog sklapa pakt sa ljudima. To označava ta riječ 'svezati'. Također, 'odriješiti' znači oprostiti, a vjernici eto danas traže oprost preko ispovijedi - protestanti nemaju ispovijedi i oni ne ispunjavaju to proročanstvo.

Također, o jedenu Isusova tijela i krvi putem posvećene hostije (s pravom - opet Matej 16-18), katolička Crkva opet za razliku od protestanata, ispunjava proroštvo:


Ivan 6 -
47Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. 48Ja sam kruh života. 49Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. 50Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. 51Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta." 52Židovi se nato među sobom prepirahu: "Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?" 53Reče im stoga Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! 54Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. 55Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. 56Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. 57Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. 58Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke."


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara