Sveti Patrik - navjestitelj kršćanstva druidima i poganima

Sveti Patrik - navjestitelj kršćanstva druidima i poganima

Sveti Patrik zaštitnik je država Irske i Nigerije. Ovaj svetac, rođen 385. godine u Škotskoj u 16-toj godini biva zatočen od strane gusara zajedno sa tisućama drugih, i 6 godina provodi u ropstvu....

Reinkarnacija i problemi vezani uz nju

Reinkarnacija i problemi vezani uz nju

Sve više ljudi u današnje vrijeme tražeći ne toliko egistencijalni i svjetovni smisao, već smisao ukupnog čovjekovog probitka; se upušta u razne metode i seanse. Traženja duha, upravo čine ljude različitima kakvi jesmo danas - tisuće raznih uvjerenja; a sve zbog toga jer čovjek dobro u svom srcu uvijek traži Istinu. Jedini je problem što kod duhovnog života, tabu teme suvremenog čovjeka, se ta Istina ne sponazje direktno kroz teologiji i odnos sa Bogom nego se nauk stječe usput - utjecajem društva, prijateljevih riječi, susjedove crkve, ili tarot karte neke starije gospođe. Neke od već spomenutih seansi, nesvjesno kod mnogih započinju i direktno inicijaciju sa zlom koje je svuda oko nas.

 

Što je konačna Istina? Ima li istina i u drugim vjerovanjima i kršćanstva? Svakako. No ipak, treba znati da su to samo djelomične Istine. Punina Istine, je u Kristu.

Tako Isus kaže: "ja sam Istina". Djelomičnim istinama, također možemo spoznati mnoge stvari, no punina te Istine upravo je Krist. Zapitajte se što je Krist za vas. Da li je običan čovjek, običan prorok. Vjerujete li njegovim djelima. I što je najvažnije - vjerujete li njegovim Riječima? Jer ukoliko ne vjerujete njegovim Riječima o tome da je Sin Božji, tada zapravo sve što je Isus činio i što smatrate da je činio bacate u pepeo. Pismo je sasvim jasno - kroz Cijeli Novi zavjet se proteže zapravo tema Isusovg Božanstva - što je Isus sam za sebe potvrdio.

 

Isus nam je rekao znamenite riječi:

 

Matej 12 -
30"Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa."

 

Tako istočnjački nauci joge i hinduizma u kojima je cilj da čovjek sam u sebi pronađe Boga i tako se ostvari, su ništa drugo nego upravo inicijacija zloga. Tako danas imamo mnoge i neupućene vjernike koji padaju pod zamke zloga i prepuštaju se raznim tečajevima, za takozvano samospasenje(?) života. Prava joga naravno, ne ide bez hinuizma. Reinkarnacija, i ostala istočnjačka vjerovanja, upravo su izuzetno ne toliko u praksi, koliko filozofiji različita kršćanstvu; a donešena su starim vjerovanjima ljudi. A upravo je filozofija pogubna - jer se uči da osoba bude sama sebi Bog, sama sebi spasitelj, što je izravan u neskladu na prvu Božju zapovijed. Jedna od stavki koje ćete pronaći na raznim seansama joge je i spominjanje reinkarnacije. Nije to slučajno. I neka se netko ne zavarava - joga itekako počiva upravo na tim istočnjačkim naucima prikriveno potpuno suprotnim kršćanstvu.

U reinkarnaciji, uzrokom vraćanja smatraju se loša djela iz prethodnog života, čiji skup istočna mudrost naziva karma; pojam sličan zapadnom pojmu sudbine. Po ovom učenju ljudski duh i duša se mogu utjeloviti i u tijelu životinje ili biljke, što se naziva i metempsihoza. Potječe iz Upanišada, tekstova starih indijskih mudraca. U istočnim religijama izlaz iz ovog kruga ostvaruje se kroz dobra djela iz ljubavi. U budizmu ovaj duhovni cilj se naziva nirvana.

 

Budući da je reinkarnacija izravno proturječna Isusovom nauku o životu poslije smrti, pogledajmo nelogičnosti i probleme koje reinkarnacija promovira:

 

1. Grijeh je nebitan (nema zagrobne kazne, nema zagrobne nagrade; nego se kazna zadovoljava ponovnim vraćanjem na zemlju; dakle sudbina je uvijek život - duhovno biće se kad tad spaja sa jedinstvom (ili živi na zemlji, no svakako biće nije kažnjeno za nikakvo zlo) - Bog joge bi dakle bio nepravedan). Po kršćanstvu, Bog nije napravedan, nego pravedan jer pravda iziskuje milosrđe ali i strogoću :

 

Knjiga Sirahova 16 -
12Kao što mu je milosrđe veliko, tako mu je velika i strogost; on ljudima sudi po djelima njihovim.

 

2. Čovjek se prema nauku reinkarnacije, može inkarnirati u druge entitete, poput životinje i biljke. Problem vezan uz to je što biljka i životinja, nemaju svijest o Bogu. Budući da je tako, po logici ne može se od njih ni tražiti da imaju udjela u bilokakvog utjecaja na konačnu sudbinu duše. Postavlja se pitanje smisla. Po Bibliji, svjesnost Boga je itekako bitan element, jer je Bog na svoju sliku i priliku stvorio čovjeka - i taj čovjek ga je svjestan, za razliku od biljke ili životinje.

 

3. Jedan veliki guru za sebe tvrdi da je treća inkarnacija - poznati guru Sai Baba. A opet, taj isti Sai tvrdi da je Isusov Otac, tj. Avatar, Bog u tijelu čovjeka. Problem je što je Isus zapravo itekako promovirao raj i pakao, više nego stariji proroci. To su samo neke od nelogičnosti što danas nude razni istočnjački "mirotvorci" koje žele objediniti sve svjetske religije - kršćanstvo, islam, judaizma, itd. Ovim putem nećemo spominjati kontradikcije koje je recimo Sai Baba u više navrata govorio o Isusovom rođenju (različiti navodi, zabilježeno iz njegovih izjava; što samo prikazuje pogreške). Nije zapravo ni čudno što Sai Baba nikada potpuno detaljno nije govorio o svakoj Isusovoj rečenici (čiji je navodni Otac), i što izgleda kao da to izbjegava (da se ne ponovi već viđeno sa drugačijim navodima o datumu Isusovog rođenja koje je izrekao).

 

4. Ciklus može vječno trajati, i nigdje nije određeno što bi bilo potrebno skroz da osoba postigne viši cilj tj. zadovolji Boga. Također, nitko ne može znati da li je prva inkarnacija. U teoriji rečeno, jedan entitet može proživjeti 1000 života, a jedan entitet jedan - no iskustvo života nakraju vodi jedinstvu i kasnije nema razlike među njima.

 

5. Čovjek ništa ne zna o Bogu reinkarnacije, tj. nema ga razloga smatrati živim i spasiteljem. Nema istočnog grijeha. Čovjeku nije potreban spasitelj da otkupi njihove grijehe - iako vole Isusa mnogi spominjati kao vrhunskog duhovnog učitelja, neće ga priznati kao Božjega Sina; tj. Gospodina i Boga što je on sam za sebe tvrdio. Tu je dobro reći da hinduizam i budizuam drugačije shvaćaju Boga. Iako se nameće po logici stvari da je Bog živ (jer zbog čega bi nižim ljudima i bićima dao privilegiju života, a sebi ju u bilo kojem obliku uskratio), kod reinkarnacije se ne zna o Bogu, niti ga previše hinduisti i budisti percipiraju živim; sa elemetom volje kakav je u kršćanstvu - živi i voljni Bog.

 

6. Mnogi učitelji reinkarnacije kao jedan od glavnih arugmenata spominjati će vam sjećanja nekih na prošle živote, što bi navodno trebao biti valjan dokaz reinkarnacije. Problem vezan uz to je što također postoje svjedočanstva ljudi o bivanju u čistilištu (neke osobe iz Međugorja recimo), zatim i u paklu (knjiga "23 minute u paklu"). Po tome, ispada da su obje tvrdnje Istinite.

 

No zapravo, istina je možda nešto sasvim drugačija. Ovaj svijet, kako tjelesan, tako je i duhovan. Upravo su mnogi zlodusi diljem svijeta i oni napadaju na razne načine čovjeka u tijelu - jedan od tih načina zasigurno je natjerati čovjeka da povjeruje pa i u prisutnost tj. viđenje drugog života, samo da ga okrene od Krista i vjere u njega i njegove Riječi. Može li osoba istodobno vjerovati u reinkarnaciju i pakao i raj? Ne. Upravo zato znamo prema Isusovim riječima - da je to zamka zloga. Mnogi egzorcizmi diljem svijeta se također izvode - i ljudi bivaju oslobođeni. U dakle ime Isusa Krista. Bog ih očito uslišava. A jedan je svih Bog - i onih koji vjeruju u Krista, i reinkarnaciju. Hoćemo li reći da je to laž, to izbavljenje putem egzorcizma? Ne, ne možemo, jer je to fizički dakle manifestirano. Reinkarnacija i navodno nečije sjećanje ljudskog života (pa i sa vrlo točnim elementima), po Isusovim naputcima o zavodnicima jasno daje do znanja o snazi zloga.

 

Pogledajmo što kaže Biblija o zavodnicima (dake oni koji zavode - a zavoditi znači ne činiti direktno zlo, nego obmanuti u srcu):

 

Matej 13 -
41Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike

Poslanica Efežanima 6 -
12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

2 Ivanova poslanica 1 -
7Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist.

 

Tako smo sigurni da je Isus govorio Istinu. No što reći za svjedočanstva o životima koji su navodno proživjeli već jedan život? Upravo su takva dvostruka svjedočanstva (sa obje strane), dokaz tome. Isus jasno govori o paklu, i raju kao zagrobnome životu. I ne samo tome - već i o đavlu; zavodniku - koji na razne načine napada i ljudsko tijelo, i ljudski um. Upravo je đavao taj koji želi da čovjek ne povjeruje Isusu.

 

Pogledajmo samo neke od navoda o tome što je drastično različito od reinkarnacije, a to je pakao i raj - život vječni:

 

Luka 20 -
33Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu." 34Reče im Isus: "Djeca se ovog svijeta žene i udaju. 35No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. 36Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća."

Luka 20 -
37"A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. 38A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!"

Matej 18 -
9I ako te oko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednooku u život ući, nego s oba oka biti bačen u pakao ognjeni."

Luka 12 -
5Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

Marko 9 -
43"Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi.

Marko 9 -
45I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao.

Luka 23 -
43A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"

Ivan 10 -
28Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

Ivan 3 -
16Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Ivan 6 -
54Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

Matej 19 -
29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti."

Ivan 5 -
24"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

Ivan 5 -
39Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene, 40a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

 

Kome ćete doista vjerovati? Vjerujete li Isusu, to je pitanje. Vjera u Isusa naravno ne podrazumijeva samo u vjerovanje da je bio dobar i da je činio čuda, već i doista u ono što je sam govorio.

 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Hvaljen Isus i Marija,

Josipe, u Svetom Pismu nisu opisivane reinkarnacija nego Jedan život u tijelu i nakon toga uskrsnuće tijela pri čemu se nastavlja život vječni. Dolazak u raj je konačno odredište, baš kao što je i dolakaz u pakao konačno odredište. Čovjek se prema Bibliji neće pretovoriti u drugu osobu i ponovno se vratiti na zemlju, bilo u obliku biljke, životinje ili druge osobe. Sve ostalo su i više nego očite neistine kada se uzme Biblije u obzir.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

Hvaljen Isus i Marija

Postovani,

Iznimno mi je drago vidjeti vas u tolikom broju, okupljene oko jedne teme, Gospodina nasega Isusa Krista.

Zelio bih vam prenijeti istinu koju dobih, jer vjerujem i vi ju mozete dobiti, samo iskreno pitajte Gospodina u svome srcu.

Dakle reinkarnacija je tocna, i gotovo cijelo hinduisticko ucenje je tocno, u to vise nebi trebalo biti sumnje.

No shvacanje ucenja je nesto sto moze biti krivo, kao sto i sami govorite na osnovu cini mi se krivog shvacanja, ali i dobre intuicije.

Dakle tko dobro pruci Sveto Pismo i hinduizam, vidjet ce da je Isus mnogo o njemu govorio.

da zakljucim, ono sto hinduisti nazivaju "bogovi" tek su Andejeli i Demoni dobro opisani i u Starom zavjetu.

Ono sto govorim, jest da je cijela hinduisticka prica, s greskama ili bez, Tocna, s malim t.

Dakle radi se o znanjima, i saznanjima ovoga svijeta, o kojemu nam je nas Gospodin i Spasitelj Isus Krist itekako govorio, te u njegovim govorima i nalazimo istinu da je hinduizam tocan.

No, nije i Istinit, te smo od Krista, zaprimili i svjedocanstvo o onomu svijetu, isto tako. Primivsi Duha Svetoga uzvjerenjem u Isusa Krista, primamo i zivot vjecni.

To Nisu dvije suprostavljene religije, jer sto ima Istini da se suprostavi, ili Imali sto da nije od Boga stvoreno??

Razumijem Vas clanak, no nije nam isus dao Nevjeru, pa da progonimo druge i razlicite, vec Vjeru da ih privodimo Istini.

Za kraj sjetite se samo navjestanja evandjelja poganima. Prvo Zidov, onda Grk.
Ne govori li nam to da mozda ce i hindusi, i budisti zadobiti evandjelje, a time i spasenje?

Jos nesto, covjek u hinduizmu nije kaznjen za nikakvo zlo kazete? Hm "Placa je grijeha smrt" nije li kazna za zlo? Nije li spasenje Bozjom ljubavlju dano? Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. 17Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. 18Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.


P.S. Komentirah vec na ovom siteu, no objavljeno jos nije, pouzdam se strplvo u Vasu ljubav prema Istini, svjedocanstvu i objavi.

Slava Bogu Ocu Svemogucemu?

Josip Odobasic