Čitanje poglavlja Biblije online - Knjiga Postanka (poglavlje 1)

Čitanje poglavlja Biblije online - Knjiga Postanka (poglavlje 1)
Čitanje 1. Biblija ili Sveto Pismo je Božja Riječ i neponovljiva je duhovna hrana svakog vjernika. Bilo kakva riječ je čisti govor duha. Čitajmo i prebirajmo u srcima što Bog ima za reći baš nama...
Duh Sveti - osoba, a ne bezvoljna energija

Duh Sveti - osoba, a ne bezvoljna energija

Duh Sveti prema Bibliji je jedna od tri osobe u kojoj se objavljuje Jedan Bog. Prema nauku nekih sekti, Duh Sveti se prikazuje samo kao božanska energija, što Biblija demantira. Već u Knjizi Postanka spominje se kako je Duh Božji lebdio nad vodama. Upravo je Duh Sveti prva osoba objavljenog Boga koja se spominje. Duh Sveti djeluje, govori, poučava, ima volju, itd. Sve to se nazivaju elementima osobnosti i detaljno ćemo prikazati njegove atribute u Pismu.

 

Tijekom povijesti spasenja Duh Sveti biva postupno objavljivan. Starozavjetna vjera u Duha teži prema budućem ispunjenju. "Izlit ću Duha svoga na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja" (Iz 44,3). "Novo ću vam srce dati i nov duh udahnut ću u vas.. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe" (Ez 36, 26-27). 

 

Upravo ove navode o izlijevanju Duha Svetoga, te čin kada Isus dahne svoga presvetog Duha na učenike, ispunjava Novi zavjet. Svjedoči i Pavao, da je Duh razliven koji je dan po Isusu Kristu: 

 

Poslanica Rimljanima 5,5
Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

 

Kao trajno prisustvo osobe, Isus spominje i Duha Svetoga: 

 

Ivan 14, 16
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17 Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

 

Da je taj Branitelj upravo Duh Sveti, doznajemo ovdje: 

 

Ivan 14, 26
Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

 

Njegova imena: Bog (Dj 5, 3-4); Gospodin (2 Kor 3, 18); Duh (1 Kor 2, 10); Duh Božji (1 Kor 3, 16); Duh Istine (Iv 15, 26); Vječni Duh (Heb 9, 14).

 

Njegovi atributi: Vječan (Heb 9, 14); Svemoćni (Lk 1, 35); Svudašnji (Ps 139, 7-10); Voljan (1 Kor 12, 11); Voli (Rim 15, 30); Govori (Dj 13, 2).

 

Simboli: Golub (Mt 3, 16); Vjetar (Iv 3, 8); Vatra (Dj 2, 3); Pečat (Iv 6, 27); Ruka (Heb); Prst (Iz 31, 18); Voda (1 Kor 12, 13); Oblak (Lk 9, 34-35).

 

Grijesi protiv: Bogohuljenje (Mt 12, 31); Otpor (Nevjera) (Dj 7, 51); Pogrđen (Heb 10, 29); Laganje (Dj 5, 3); Ražalostiti (Ef 4, 30); Gašenje (1 Sol 5, 19).

 

Snaga u Kristovom životu: Začet (Mt 1, 18-20); Krštenje (Mt 3, 16); Vođen (Lk 4, 1); Ispunjen snagom (Lk 4, 14. 18); Svjedok za Isusa (Iv 15, 26); Uskrišen Isus (Rim 8, 11).

 

Djelovanje Duha Svetoga u Svetom Pismu

 

Pristup Bogu - Ef 2, 18;
Pomazanje za službu - Lk 4, 18;
Osigurava - Rim 8, 15-16; Gal 4, 6;
Autor Biblije - 2 Pt 1, 20-21;
Krsti - Iv 1, 32-34; 1 Kor 12, 13-14;
Ponovno rođenje vjernika - Iv 3, 3-6;
Poziva i potvrđuje - Dj 13, 24; 20, 28;
Čisti - 2 Sol 2, 13; 1 Pt 1, 2;
Razotkriva u grijeh - Iv 16, 9-14;
Stvara - Pos 1, 2; Job 33, 4;
Osnažuje - 1 Sol 1, 5;
Ispunjava - Dj 2, 4; 4, 29-31; 5, 18-20;
Daje darove - 1 Kor 12, 8-11;
Proslavlja Krista - Iv 16, 14;
Vodi u Istinu - Iv 16, 13;
Pomaže u slabostima - Rim 8, 26;
Nadahnjuje molitvu - Ef 6, 18; Jd 20;  
Posreduje - Rim 8, 26;
Tumači Bibliju - 1 Kor 2, 1-14; Ef 1, 17;
Vodi - Rim 8, 14;
Oslobađa - Rim 8, 2;
Oblikuje karakter - Gal 5, 22-23;
Stvara plodove - Gal 5, 22-23;
Osnažuje vjernika - Lk 24, 49;
Podiže iz mrtvih - Rim 8, 11;
Obnavlja - Tit 3, 5;
Pečati - Ef 1, 13-14; 4-30;
Ojačava - Ef 3, 16; Dj 1, 8; 2, 4; 1 Kor 2, 4;
Uči - Iv 14, 26;
Svjedoči za Isusa - Iv 15, 26;
Pobjeđuje nad tijelom - Rim 8, 2-4; Gal 4, 6. 

 

 

Izvori: 
Dođi Duše Sveti - pobožnost na čast Duhu Svetom (naklada Sv. Antuna)
http://www.blagoslov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32:duh-sveti&catid=9&Itemid=110
http://www.ofm.hr/juniorat/index.php?option=com_content&task=view&id=427
Foto: wikipedia.org 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike

Hvaljen Isus i Marija,

Zoran Štros, čini se da ste vi volite nebiblijski nauk. Dovoljno je vidjeti vašu prvu rečenicu, a na ostalo se ne bazirati i uopće ne čitati, jer je prva rečenica bogohulna da ni bogohulnija ne može biti.

Duh Sveti je osoba, svidjelo se to nekome ili ne:

Evanđelje po Mateju 12,32 I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem."

Evanđelje po Mateju 28,19 Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Poslanica Efežanima 4,30 I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!

Evanđelje po Ivanu 14, 16 I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17 Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Evanđelje po Ivanu 14, 26 Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Kao što vidite, Duh Sveti se može žalostiti, da nije živ ne bi bio osoba. Osoba se može žalostiti, a ne neka bezlična energija. Vidite dakle da ste poprilično površno pročitali Bibliju, i još to selektivno prezentirali. Zapitajte se služite li Bogu ili Zlomu kada tako činite. A istina vidite, izađe na vidjelo. Budući da je Duh Sveti živ, spada i u Svetu Trojicu, tj. Sveto Trojstvo.

Kao što vidite također, drugi dolazi kada Isus ode, a to je Duh Sveti. Isus specifično govori o Branitelju. Dakle radi se o osobi. Taj Branitelj je Duh Sveti.

Vidimo opet da je živ: poučavati će, dozivati u pamet sve što je Isus rekao. Razmotrite riječi da će poučavati. To radi svjesno biće, živo biće. Duhovno biće poput Boga je također živo biće, svidjelo se to nekom sektaškom nauku ili ne.

Vidite, čini se da vi niste primili Duha Svetoga. Da jeste, ne biste takve lapsuse imali u vezi njega, da ne vidite da je živ i da je osoba.

Lijepo vas sada pozdravljam. Svoj sektaški nauk ćete morati širiti negdje drugdje. Bogohuljenja nećemo dozvoliti, tako da vam je ovo zadnja poruka.

Vi si zato lijepo razmislite o Bogu i svom odnosu prema njemu. Želim vam da iskreno gledate na Boga, a ne kao farizej, ne mehanički. Sa srcem, otvoreno. I po Istini u Bibliji, a ne laži. Jer to vam samo vlastitom egoizmu i Zlomu služi. Božji blagoslov i svako dobro.

Svjedocanstva.com

Sveti Duh – nije osoba -
nego „OSOBNOST“ od Boga Oca JHVH
=======================================

SD je Duh mudrosti i razuma, Duh savjeta i sile, Duh znanja i straha Gospodnjega (dubokog strahopoštovanja, a ne patološkog straha
…………………………………………………………….
Izaija 11,2 Na njemu će duh Jahvin počivat`, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg.
…………………………………………….
Kako gornji duhovi mogu biti osoba?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD je dar
……………………….
DJELA APOSTOLSKA 2,38
Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete DAR, Duha Svetoga.
………………………………………
Kako Osoba može biti dar?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD se izljeva
……………………….
DJELA APOSTOLSKA 2,17
"U posljednje dane, govori Bog: IZLIT ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.
……………………………………..
Kako se Osoba može izlijevati?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD je sila Božja:
……………………….
LUKA 1,35
Anđeo joj odgovori:
"Duh Sveti sići će na te i SILA će te Svevišnjega osjeniti.
Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.
………………………………….
Kako Osoba može biti sila?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD mora se "podgrijavat" (potiče ili raspiruje poput vatre), kako bi bio učinkovit.
…………………………………………………………………
2. TIMOTEJU 1,6
Poradi toga podsjećam te: RASPIRUJ milosni dar Božji
koji je u tebi po polaganju mojih ruku.
………………………………………
Kako možeš podgrijavati Osobu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sveti Duh može se ugasit
……………………………….
1. Solunjanima 5,19
Duha ne trnite,
………………………………….
Kako možeš ugasiti Osobu?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

SD može biti NA drugoj osobi
..................................................
Luka 2,25
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu.
....................................................
Kako Osoba (SD) može biti NA drugoj osobi?
----------------------------------------------------------------------------
....
...
..
.

Zoran Štros

Duh Sveti je u điru pazite što radite DJECO#

Slavko Prtenjača

Nije vam jasno jer očito niste primili tog Duha Svetoga da progledate.

Ovo što vam je u članku opisano se inače nazivaju i elementima osobnosti, i zbog toga se slobodno može reći da je Duh Sveti osoba. Da nije osoba, nebi se niti u Knjizi Postanka on prikazao kao osoba a to označava situacija da je upavo kao duh lebdio nad vodama.

"Bog je duh" (Iv 4,24) - a taj duh je Svet.

Božji blagoslov

Svjedocanstva.com

CISTA GLUPOST KAKO MOZE BITI SVETI DUH OSOBA TO MIJ NIJE JASNO KAKO TO LAZNE HRISCANE TUMACE

Eliaz Irfan Pehlivan