Gdje nema Zakona, nema ni prekršaja

Gdje nema Zakona, nema ni prekršaja

Jedan od svakako najupečatljivijih obraćenika kršćanstva je bio Savao zvan Pavao - koji je prije obraćenja bio i progonitelj kršćana. Prema predaju (nebiblijskoj), umro je tako da mu je odrubljena...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Psalmi

Psalmi 53

1 (Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova.)
2 Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
3 Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
4 No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
5 Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:
6 od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
7 O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.