Priča Nevenke Poplašen

Priča Nevenke Poplašen

Nevenka Poplašen poslala nam je svoje svjedočanstvo. Ovo je priča o mističnim stvarima u životu Nevenke, elementima...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Psalmi

Psalmi 25

1 (Davidov.) K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju,
2 u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani!
3 Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće: postidjet će se koji se lako iznevjere.
4 Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama!
5 Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda.
6 Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
7 Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve!
8 Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi.
9 On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
10 Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji čuva Savez njegov i propise.
11 Jahve, radi svojeg imena grijeh moj mi oprosti, jer je velik.
12 Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti.
13 Duša će mu u sreći počivati, a potomci će njegovi zaposjesti zemlju.
14 Prisan je Jahve s onima koji ga se boje i Savez svoj objavljuje njima.
15 K Jahvi su svagda oči moje upravljene, jer mi nogu izvlači iz zamke.
16 Pogledaj na me i smiluj se meni, jer osamljen sam i nevoljan.
17 Odagnaj tjeskobe srca moga, iz bojazni mojih izbavi me!
18 Vidi nevolju moju i muku i oprosti sve grijehe moje!
19 Pogledaj dušmane moje: kako ih je mnogo i kakvom me mržnjom žestokom mrze.
20 Čuvaj dušu moju, izbavi me: neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
21 Nedužnost i čestitost nek' me štite, jer u tebe se uzdam, o Jahve.
22 Izbavi, Bože, Izraela iz sviju tjeskoba njegovih.