Veliki islamski vođa Khomeini: "Kur'an kaže: ubij, utamniči! Zašto se držite samo onih dijelova koji govore o milosti?"

Veliki islamski vođa Khomeini:

Da je islam kao liberalan zaporavo fabriciran umotan u lijep paket, otkrivaju mnogi nasilni tekstovi Kur'ana i hadisa, svetih islamskih spisa. Kršćanima i drugim religijama se danas islam pokazuje...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Psalmi

Psalmi 116

1 Ljubim Jahvu jer čuje vapaj molitve moje:
2 uho svoje prignu k meni u dan u koji ga zazvah.
3 Užeta smrti sapeše me, stegoše me zamke Podzemlja, snašla me muka i tjeskoba.
4 Tada zazvah ime Jahvino: "O Jahve, spasi život moj!"
5 Dobrostiv je Jahve i pravedan, pun sućuti je Bog naš.
6 Jahve čuva bezazlene: u nevolji bijah, on me izbavi.
7 Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, jer Jahve je dobrotvor tvoj.
8 On mi život od smrti izbavi, oči moje od suza, noge od pada.
9 Hodit ću pred licem Jahvinim u zemlji živih.
10 Ja vjerujem i kada kažem: "Nesretan sam veoma."
11 U smetenosti svojoj rekoh: "Svaki je čovjek lažac!"
12 Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?
13 Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino.
14 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.
15 Dragocjena je u očima Jahvinim smrt pobožnika njegovih.
16 Jahve, tvoj sam sluga, tvoj sluga, sin sluškinje tvoje: ti si razriješio okove moje.
17 Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, zazvat ću ime Jahvino.
18 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim,
19 u predvorjima Doma Jahvina, posred tebe, Jeruzaleme!