Čudesni, čudesni Duh Sveti

Čudesni, čudesni Duh Sveti

Po svom preobilnom milosrđu, Bog je dao baštinicima svojim, onim koji ga priznaju za Oca, svojega Duha da im siđe. Čudesno je to otajstvo, i jedan od najvećih događaja u povijesti ljudskoga roda....

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Poslanica Efežanima 6

1 Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.
2 Poštuj oca svoga i majku - to je prva zapovijed s obećanjem:
3 da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
4 A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
5 Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista - sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
6 Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju;
7 dragovoljno služe - kao Gospodinu, a ne ljudima,
8 znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
9 I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima: kanite se prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
10 Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11 Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
13 Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
14 Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
15 potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
16 U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,
19 i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja
20 kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
21 A da i vi znate što je sa mnom, kako mi je, o svemu će vas obavijestiti Tihik, ljubljeni brat i vjerni poslužitelj u Gospodinu.
22 Njega šaljem k vama baš zato da znate kako smo i da ohrabri srca vaša.
23 Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
24 Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista - u neraspadljivosti.