Blaženstva

Blaženstva

Matej 5 -
1Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. 2On progovori i stane ih naučavati: 3"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! 4Blago ožalošćenima:...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 9

1 Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu i ne uči je pakosti na svoju štetu.
2 Ne prepuštaj se posve ženi, da ona potpuno ne zavlada tobom.
3 Ne približuj se bludnici, da ne padneš u zamke njezine.
4 Ne druži se s pjevačicom, da te ne smete umijećem svojim.
5 Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom.
6 Ne daj bludnici svoje duše, da ne izgubiš imetak svoj.
7 Ne obziri se po gradskim ulicama i ne skitaj se pustim zakucima.
8 Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuđu ljepotu. Mnoge već zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru.
9 Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast.
10 Ne odbacuj starog prijatelja, jer mu novi neće biti jednak. Nov prijatelj, vino novo; kad ostari, piješ ga s užitkom.
11 Ne zavidi grešniku na uspjehu, jer ne znaš kakav će mu kraj biti.
12 Ne naslađuj se onim čime i bezbožnici; sjeti se da im sreća neće trajati do Podzemlja.
13 Drži se daleko od čovjeka koji je kadar ubiti, i neće te progoniti strah od smrti. Ako mu se približiš, dobro se pazi da te ne liši života. Znaj da među zamkama hodiš i kročiš po kruništu zidina gradskih.
14 Koliko možeš, druži se sa svojim bližnjim i savjetuj se s mudracima.
15 Za razgovor traži razborite ljude, i tvoje riječi nek' su po Zakonu Svevišnjeg.
16 Jedi kruh svoj s pravednicima i u strahu Gospodnjem neka je tvoj ponos.
17 Djelo vještih ruku zaslužuje hvalu, a knez naroda mora biti vičan govoru.
18 Užas je gradu čovjek jezičav, a brbljavac je omražen.