Jahve ili Jehova

Jahve ili Jehova

Židovi su imenima pridavali veliku važnost, jer su ona u sebi nosila značenja koja su na neki način opisivala osobu koja ga nosi. Tako na primjer Debora (Post 35,8) znači pčela, Rahela (Post...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 51

1 Slavit ću te, Gospodaru, Kralju, i hvalit ću te, Bože, Spasitelju moj. Zahvaljujem imenu tvojem,
2 jer ti si bio zaštitnik i pomoćnik moj i spasio si tijelo moje od propasti, od zamke prijevarna jezika, od usana što laži kuju i pred onima što su okolo mene bio si zaštitnik i pomoćnik moj.
3 Po velikom milosrđu i imenu svom izbavio si me od ujeda onih koji bi me proždrli, iz ruku onih koji mi o glavi rade, od mnogih kušnja koje pretrpjeh,
4 od gušenja u vatri koja me okružila, iz središta ognja koji nisam potpalio,
5 iz duboke utrobe Podzemlja, od nečista jezika i lažljive riječi,
6 od potvore nepravedna jezika pred kraljem. Duša moja bijaše blizu smrti i život moj na pragu Podzemlja.
7 Okruživahu me sa svih strana i nije bilo nikoga da mi pomogne; pogledom sam pomoć ljudi tražio, ali uzalud.
8 Tad se sjetih milosrđa tvojeg, o Gospode, i djela tvojih još odiskona, kako izbavljaš one koji te strpljivo čekaju i spasavaš ih iz ruku neprijateljskih.
9 Tad podigoh sa zemlje glas svoj i zamolih spas od smrti,
10 zazvah Gospodina, oca mojega Gospodina: "Ne ostavi me u dan nevoljni, u vrijeme moje nemoći protiv oholih. - Slavit ću ime tvoje bez prestanka i zahvalnu ti hvalu pjevati."
11 I bi molba moja uslišana, izbavio si me od propasti, spasio me od vremena zloće.
12 I stoga ću te hvaliti i slaviti i blagoslivljati ime Gospodnje.
13 Kad još bijah mladić, prije svojih putovanja molio sam otvoreno za mudrost u molitvama.
14 Pred vratima Svetišta za nju sam molio i do posljednjeg ću dana tragati za njom.
15 Od njena cvata pa do sazrela grozda radovalo joj se srce moje. Noga je moja kročila pravim putem i tražio sam mudrost od svoje mladosti.
16 Prignuvši malo uho, naučih je i stekoh mnogu pouku.
17 Po njoj uznapredovah i slavu ću dati onomu koji me podari mudrošću.
18 Jer odlučih u djelo je provesti, žarko za dobrom tragah i neću se stidjeti.
19 Duša se moja za nju borila, pomno sam se držao Zakona. Pružao sam ruke prema nebu i oplakivao što je ne poznam.
20 Usmjerih svoju dušu prema njoj i nađoh je u čistoći. Od početka joj posvetih svoje srce, i neću nikad biti napušten.
21 I utroba mi uzdrhta od čežnje za njom, i stoga stekoh valjano blago.
22 Za plaću mi je Gospod jezik podario: njime ću ga slaviti.
23 Priđite k meni, vi nepoučeni, u mojoj školi sjedite.
24 Zašto da u tom oskudijevate, i da vam duše toliko žeđaju?
25 Otvorih svoja usta i rekoh: "Kupujte je bez novaca,
26 podmetnite vrat svoj pod njen jaram i neka vam duše prihvate pouku. Tko je traži - blizu mu je, i čovjek odan nalazi je.
27 Pogledajte očima svojim: kako sam se malo trudio, a mnogo spokoja stekao.
28 Kupujte pouku velikom svotom novca, njome ćete steći mnogo zlata.
29 Nek' se duša vaša raduje u milosrđu Gospodnjem, i nikad se ne stidite hvaliti ga.
30 Učinite djelo svoje prije određena vremena: u svoje vrijeme dat će vam on vašu plaću."