"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide"

Koliki su samo primjeri hvalisavih ljudi danas; koji pomažu drugima, pa uživaju u tome u svoj svojoj hvali, uzdižući se za pravednike. I čini se naizgled, sve je u redu - lijepo je to; no što o...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 50

1 Šimun, Sin Onijin, veliki svećenik, za svoga je života popravio Dom, u svoje je vrijeme učvrstio Hram.
2 Položio temelje dvostruke visine i visoka kruništa oko Svetišta.
3 U njegovo je vrijeme vodeno spremište iskopano, jezero poput mora golemo.
4 U brizi da narod izbavi od propasti, utvrdio je grad protiv opsade.
5 Kako li krasan bješe, okružen gomilom ljudi, kad bi izašao iza zastora Doma?
6 Kao zvijezda Danica među oblacima i kao mjesec pun;
7 kao sunce koje obasjava Hram Svevišnjega i kao sjajna duga na blistavim oblacima;
8 kao ruža u proljetne dane i kao ljiljan kraj izvora; kao grana tamjanova za žara ljetnoga
9 i kao plamen i kad u kadionici; kao vrč od kovana zlata, optočen mnogovrsnim dragim kamenjem;
10 kao maslina puna plodova i kao čempres što se diže u oblake.
11 Kad bi na se metnuo krasnu odjeću i obukao se u divne haljine, i kad bi se uspinjao na sveti žrtvenik i ispunio trijem Svetišta svojim veličanstvom;
12 kad je primao žrtvene dijelove iz ruku svećenika, a sam stajao kod ognjišta oltarskog okružen vijencem braće svoje kao mladi cedar libanonski: okruživahu ga kao grane palmove
13 svi sinovi Aronovi u slavi svojoj, sa prinosima Gospodnjim na rukama, pred svim zborom Izraelovim.
14 Dok je on vršio službu kod oltara, prinosili su po redu prinose Svevišnjem, Svevladaru;
15 pružio bi ruku svoju za posudom i prolio soka od grožđa, izlivši ga na podnožje oltarsko za ugodni miris Svevišnjem Kralju svega.
16 Klicali bi tad sinovi Aronovi i trubili u trublje od tučene kovine i ječali jekom silnom u spomen pred Svevišnjim.
17 I tada bi sav narod odjednom pao na zemlju ničice da se pokloni Gospodu, Svevladaru, Bogu Svevišnjem.
18 A pjevači bi zapjevali pjesme hvalbenice: sladak bijaše zvuk mnoštva tih glasova,
19 dok se narod utjecao Bogu Svevišnjem moleći se pred Milosrdnim dok se ne bi svršila služba Gospodnja i obred priveo kraju.
20 Potom bi sišao i podigao ruke svoje nad svim zborom sinova Izraelovih da blagoslov Gospodnji svojim usnama izusti i prodiči se njegovim imenom.
21 I još jednom svi bi pali ničice da prime blagoslov Svevišnjeg.
22 A sada blagoslovite Boga svemira, koji čini čudesa svagdje, koji uzdiže naše dane od utrobe majčine i čini s nama po milosti svojoj.
23 On neka nam dadne radosno srce i podari mir našem vremenu, u Izraelu, na vijeke vijekova.
24 Neka milost njegova bude trajno s nama i neka nas u naše vrijeme izbavi.
25 Na dva se naroda gnuša moja duša, a treći i nije narod:
26 na žitelje Seirske gore i na Filistejce i na ludi puk koji živi u Šekemu.
27 Pouku u mudrosti i znanosti zapisao je u knjigu ovu Isus, sin Sirahov, Eleazar, iz Jeruzalema, koji je kao kišu izlio mudrost svojeg srca.
28 Blago čovjeku koji o ovome razmišlja i primajući to k srcu postaje mudar.
29 Bude li postupao prema tome, u svemu će biti moćan, jer je svjetlost Gospodnja njegov put.