Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Moderni svijet donosi moderne promjene, moderne stavove, modernu glazbu. "Sex, drugs & rock" and roll jedna je stara poznata parola u zapadnjačkom miljeu. Što se krije iza svega, da li je sve...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 49

1 Spomen na Jošiju je kao smjesa mirisa, pripravljena umijećem mirisarskim; svačijim je ustima kao med sladak i kao glazba na vinskoj gozbi.
2 Pravim je putem kročio da obrati narod i zatro je gnusnu bezbožnost.
3 Srce je svoje upravio prema Gospodu i u bezbožno je vrijeme osnažio pobožnost.
4 Osim Davida, Ezekije i Jošije, svi ostali gomilahu opačinu na opačinu. Jer napustiše Zakon Svevišnjega, nestalo je kraljeva judejskih.
5 Snagu svoju dadoše drugima i slavu svoju tuđinskom narodu.
6 Spališe sveti izabrani Grad i opustošiše ceste njegove,
7 po riječi Jeremijinoj, jer ga zlostavljahu, iako bijaše prorok posvećen u utrobi materinoj, da istrijebi i obara, zatire, ali i da sagradi i utvrđuje.
8 Ezekiel je vidio prizor slave koji mu je Bog pokazao na kolima kerubinskim.
9 Jer se sjetio neprijatelja pred likom nevremena, na korist onih koji se drže putova pravednih.
10 A što se tiče dvanaest proroka, procvale im kosti iz rake njihove, jer su utješili Jakova i izbavili ga vjerom i nadom.
11 Kako proslaviti Zerubabela? On bijaše kao pečatnjak na desnici.
12 A takav bi i Jošua, sin Josedekov: oni u svoje vrijeme sagradiše Dom i podigoše Gospodu sveti Hram, određen za vječnu slavu.
13 Velik je i spomen na Nehemiju, koji je podigao naše zidove razvaljene, postavio vrata i prijevornice i obnovio naše domove.
14 Malo ih je bilo stvorenih na zemlji kao Henok, on je bio uznesen sa zemlje.
15 A je li se ipak rodio čovjek kao Josip? Vođa braći svojoj, potpora narodu svojem. Kosti su mu posjećene.
16 Još i Šem i Šet bijahu slavljeni među ljudima, ali je Adam iznad svih živih stvorova.