Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Moderni svijet donosi moderne promjene, moderne stavove, modernu glazbu. "Sex, drugs & rock" and roll jedna je stara poznata parola u zapadnjačkom miljeu. Što se krije iza svega, da li je sve...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 48

1 I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja.
2 On je na njih donio glad i revnošću je svojom umanjio njihov broj.
3 Po riječi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo.
4 Kako li si strašan bio, Ilija, u čudesima svojim! I može li se itko dičiti koliko ti?
5 Podigao si mrtva od smrti iz Podzemlja po riječi Svevišnjeg.
6 Bacio si u propast kraljeve i vukao odličnike s odra njihova.
7 Na Sinaju si čuo ukore i sud osvetni na Horebu.
8 Pomazao si kraljeve osvetničke i proroka sebi za nasljednika.
9 Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima.
10 Određen si u prijetnjama budućim da umiriš srdžbu Božju prije no što ona provali, da obratiš srca otačka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva.
11 Blago onomu koji će te vidjeti i onima koji su usnuli u ljubavi, jer i mi ćemo posjedovati život.
12 Kad je vihor zastro Iliju, napuni se duhom njegovim Elizej: za života ga nijedan vladar ne mogaše pobijediti i nitko ga ne mogaše podjarmiti.
13 Ništa mu ne bijaše teško, i iz groba mu je tijelo prorokovalo.
14 Za života je čudesa činio, a u smrti svojoj djela divotna.
15 Ali se kraj svega toga narod nije pokajao niti se ostavio grijeha svojih, dok ne bi izagnan iz domaje i rasijan po svim zemljama svijeta;
16 samo je nešto ljudi ostalo, s vladarom iz kuće Davidove. Neki su od njih pravo činili pred Gospodom, a drugi opet gomilahu grijeh na grijeh.
17 Ezekija utvrdi grad svoj i dovede vodu sred njega, željezom prokopa pećine i sagradi spremišta vodena.
18 Za vijeka se njegova diže Sanherib i posla Rabsaka, koji diže ruku na Sion i u oholosti svojoj huljaše.
19 Tada su im drhtala srca i ruke i podnosili su muke kao žene u trudovima;
20 ali prizvaše milostivog Boga i podigoše ruke svoje prema njemu. I Sveti je s neba brzo uslišio njihov glas i spasio ih rukom Izaijinom,
21 razbio je logor asirski, i njegov ih anđeo sve pobi.
22 Jer je Ezekija činio što je Gospodu milo i držao se putova Davida, oca svojeg, kako mu je zapovjedio prorok Izaija, velik i pouzdan u viđenju svojem.
23 U dane se njegove sunce povratilo, on je kralju produžio život.
24 U silini duha vidio je stvari posljednje i tješio je žalobne na Sionu.
25 Objavio je budućnost sve do kraja vremena i najavio tajne stvari prije nego se dogodiše.