Tko ima riječi živoga vječnoga?

Tko ima riječi živoga vječnoga?

Riječi ljudi kao dar od Boga dan i noć mogu izgovarati. Riječ je prema Pismu, dobro oruđe za blagoslov, jer tada i sami baštinimo blagoslov. Riječ proročkog nadahnuća je iznjedrila Božju riječ,...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 47

1 Poslije njega ustade Natan da prorokuje u vrijeme Davidovo.
2 Kao što se pretilina odlučuje od pričesnice, tako bi David odabran od sinova Izraelovih.
3 Igraše se s lavom kao s jarićima i s medvjedima kao s janjcima;
4 zar nije još kao dječak ubio diva i skinuo sramotu s naroda kad je iz praćke bacio kamen i slomio oholost Golijata?
5 Jer i on prizva Boga Svevišnjega, koji mu je dao snagu desnici, da obori junaka vješta bojevima i podigne jakost narodu svome.
6 Zato mu je dana slava od deset tisuća, i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda, i ponudiše mu krunu slavnu,
7 jer on svuda porazi neprijatelje i uništi protivnike Filistejce i slomi silu njihovu do današnjega dana.
8 U svakome svom djelu slavio je Svetog Svevišnjeg riječima hvale; pjevao je svim srcem svojim i ljubio Tvorca svoga.
9 Pred žrtvenik je postavio glazbala da zvucima njihovim zasladi pjesmu.
10 Blagdanima je sjajnost dodao i savršeno uresio svetkovine, proslavljao sveto ime Gospodnje, i Svetište je odzvanjalo već od zore.
11 Zato mu Gospod grijehe oprosti i podiže dovijeka silu njegovu i dade mu Savez kraljevski, slavni prijestol u Izraelu.
12 Mudar ga je sin naslijedio, koji se, zbog njega, nadaleko proširio.
13 Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podići vječno Svetište.
14 Kako li si mudar bio za svoje mladosti i prepun spoznaje poput rijeke!
15 Prekrio si zemlju umom svojim i ispunio je tajanstvenim izrekama.
16 Ime ti se pročulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom.
17 Začudio si svijet pjesmama svojim, pričama, poslovicama i odgovorima.
18 U ime Gospodina Boga, koji se Bogom Izraela zove, nakupio si zlata kao kositra i namnožio srebra kao olova.
19 A slabine si svoje potom priklonio ženama i postao rob svoga tijela.
20 Ljagom si okaljao slavu svoju i oskvrnuo svoj rod, navukao si gnjev na porod svoj, i nevolju svojim potomcima.
21 Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izađe pobunjena vlast.
22 Ipak Bog nije odbacio milosti svoje, niti je pogazio riječi svoje: izabranika svoga nije lišio potomstva te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio, već je dao Ostatak Jakovu i domu Davidovu korijen od njega.
23 I počinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od čitava naroda, čovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio.
24 A zatim dođe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloće. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove.
25 Jer okušavahu svaku vrstu opačine, sve dok ih osveta ne snađe.