"Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!"

Problem štovanja Marije, majke Božje, danas je često trn u oku protestanata i ostalih reformacijskih sljedbi koje su se dogodile nakon Lutherove revolucionarne reformacije. 
Katolički stav, da...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 44

1 Opjevajmo slavne muževe, pretke naše po njihovim pokoljenjima.
2 Mnogo je slave podijelio Višnji i pokazao svoje veličanstvo od iskonskih dana.
3 Jedni vladahu kraljevstvima svojim i bijahu poznati po svojoj snazi; drugi bijahu mudri savjetnici i izricahu riječi proročanske.
4 Savjetom svojim upravljahu ljudima, razumijevanjem narodne mudrosti, i mudrim napucima svojeg nauka.
5 Neki skladahu napjeve i pisahu pjesme;
6 drugi bijahu bogati i moćni živeći mirno u domovima svojim.
7 Svi se oni proslaviše u svom vremenu i bijahu slava svojeg doba.
8 Neki od njih ostaviše ime za sobom te se o njima još hvale pjevaju.
9 A drugima opet nema spomena, iščezoše kao da nikad nisu niti postojali; sada su kao da ih nikad nije bilo, tako i djeca njihova za njima.
10 Ali ovi bijahu ljudi pobožni čija se dobra djela ne zaboravljaju;
11 u potomcima njihovim ostade bogata baština što je oni namriješe.
12 Djeca im se vjerno drže zavjeta, i potomstvo njihovo, zbog njih;
13 dovijeka njihova loza ostaje i ne briše se dika njihova;
14 u miru počivaju tijela njihova i ime živi za sva pokoljenja;
15 mudrost njihovu objavljuju puci i slavu njihovu naviješta općina.
16 Henok se svidio Gospodu i bi prenesen, uzor obraćenja za sva pokoljenja.
17 Noa bijaše savršen pravednik i u vrijeme gnjeva postade obnovitelj; po njemu je spašen ostatak na zemlji u doba Potopa.
18 Vječni je Savez utemeljen s njim da više neće od potopa izginuti sve živo.
19 Abraham, otac slavni mnoštva naroda, nitko mu u slavi nikad nije bio ravan;
20 on je čuvao zapovijed Svevišnjega i sklopio Savez s njim; on je taj Savez učvrstio svojim tijelom i u dan kušnje vjeran ostao.
21 Zato mu je Gospod zakletvom obećao da će blagosloviti narode u potomstvu njegovu, da će ga umnožiti kao prah zemaljski i potomstvo mu uzvisiti kao zvijezde. I dati im zemlju u baštinu, od mora do mora, od Rijeke do krajeva zemaljskih.
22 I Izaku je tako, zbog oca njegova Abrahama, zajamčio
23 blagoslov svih ljudi i utemeljio je Savez na glavi Jakovljevoj. I utvrdio ga u svojim blagoslovima i dao mu zemlju u baštinu: podijelio je na dijelove i razdijelio među dvanaest plemena.