Tko ima riječi živoga vječnoga?

Tko ima riječi živoga vječnoga?

Riječi ljudi kao dar od Boga dan i noć mogu izgovarati. Riječ je prema Pismu, dobro oruđe za blagoslov, jer tada i sami baštinimo blagoslov. Riječ proročkog nadahnuća je iznjedrila Božju riječ,...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 3

1 Djeco, slušajte mene, oca svoga, i radite tako da se spasite.
2 Jer Gospod slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim.
3 Tko štuje oca okajava grijehe svoje,
4 i tko časti majku svoju sabire blago.
5 Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje.
6 Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda.
7 On služi roditeljima svojim kao svojim gospodarima.
8 Sine moj, riječju i djelom štuj oca svoga da te od njega stigne blagoslov.
9 Jer blagoslov očev učvršćuje kuću djeci, a majčina kletva temelje im ruši.
10 Ne traži časti u sramoti oca svojeg, jer ti očeva sramota nije na čast.
11 Jer čovjeku dolazi čast od počasti oca njegova, a prezrena majka sramota je djeci.
12 Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova.
13 Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi.
14 Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.
15 U danima tvoje nevolje Gospod će te se sjetiti: kao što se led topi na suncu, tako će se iskopnjeti tvoji grijesi.
16 Od hulitelja nije bolji tko prezire oca, i Gospod proklinje onoga tko vrijeđa majku.
17 Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.
18 Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospoda.
19 Jer veliko je milosrđe Božje i poniznima otkriva tajnu svoju.
20 Iako je velika moć Gospoda, on prima počast poniznih.
21 Ne idi za onim što ti je previsoko i ne istražuj ono što je iznad tvojih snaga.
22 Trsi se duhom svojim oko onoga što ti je dano i ne bavi se pojavama otajstvenim.
23 Ne trudi se oko onog što je iznad tvoje snage, jer i ono čemu su te učili već je pregolemo za um ljudski.
24 Mnoge već zavede njihova umišljenost, i opaka uobraženost iskrivi im misli.
25 /
26 Tvrdokorno srce u zlu završava, i tko pogibelj ljubi, u njoj i propada.
27 Tvrdokorno srce oteščalo je od nevolja, i grešnik gomila grijeh na grijeh.
28 Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opačina u njem ukorijenila.
29 Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho san je mudracu.
30 Kao što voda gasi uzbuktali oganj, tako i milosrđe čisti od grijeha.
31 Tko dobročinstva uzvraća misli na budućnost, i u času svojeg pada naći će potporu.