Dekodirani da Vincijev kod

Dekodirani da Vincijev kod

Gnostičke ideje i njihove svete knjige predstavljaju okosnicu literature New agea, od Redfieldovih Celestinskih proročanstava, preko Coelhovog Na obalu rijeke Piedre sjela sam i plakala, pa sve do...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 35

1 Tko se drži Zakona umnožava svoje žrtve. Tko vrši zapovijedi prinosi žrtve pričesnice.
2 Tko pokazuje razboritost prinosi brašneni cvijet. Tko daje milostinju prinosi žrtvu zahvalnicu.
3 Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.
4 Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku, jer to sve biva prema zapovijedi.
5 Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.
6 Ugodna je žrtva pobožna čovjeka i njezin se spomen ne zaboravlja.
7 Darežljivim srcem časti Gospoda i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.
8 Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja i s radošću posvećuj desetinu.
9 Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, darežljivo i koliko možeš.
10 Jer sve Gospod plaća i vratit će sedmerostruko.
11 Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita. I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,
12 jer je Gospod sudac i ne gleda tko je tko.
13 Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga.
14 Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoj bol.
15 Ne teku li udovici suze niz lice i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje?
16 Tko Boga služi svim srcem svojim bit će uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka.
17 Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne dođe do Boga
18 i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.
19 I Gospod neće oklijevati niti će odgađati
20 dok ne satre bedra nasilnicima i ne osveti se narodima,
21 ne iskorijeni mnoštvo oholica i ne slomi žezlo opakima;
22 dok ne plati svakome po djelu njegovu i ne prosudi čine ljudske prema namisli njihovoj;
23 dok ne svrši parbu puka svojega i ne obraduje ga milošću svojom.
24 Dobra je milost u doba nevolje kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!