Svjedočanstvo čitateljice - moć molitve

Svjedočanstvo čitateljice - moć molitve

Hvaljen Isus i Marija!

 

Dragi čitatelji,

 

htjela bih podijeliti sa svima koji čitaju ovu stranicu svoje svjedočanstvo o tome koliko je Gospodin milosrdan i kako odgovara na naše molitve....

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 24

1 Mudrost se sama slavi i sred puka svog se hvali.
2 Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja:
3 "Izađoh iz usta Svevišnjeg i pokrih zemlju kao magla.
4 Na visinama nebeskim razapeh šator svoj i prijestol moj bi stup od oblaka.
5 Obiđoh sama krug nebeski i prošetah se dubinama bezdana.
6 U vlasti su mojoj valovi morski, i sva zemlja, i svi narodi i puci.
7 Među svima njima tražila sam počinka i na čijoj baštini da se nastanim.
8 Tada mi zapovjedi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: 'Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.'
9 Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka.
10 Pred njim sam služila u Svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu.
11 Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu.
12 Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj.
13 Uzrastoh kao cedar na Libanu i kao čempres na gori Hermonu.
14 Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružičnjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama.
15 Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte i kao vonj tamjanov u Šatoru.
16 Raširih grane svoje kao terebinta, i grane su moje divne i ljupke.
17 Propupah kao trs mladicama ljupkim, i cvjetovi su moji porod slave i bogatstva.
18 /
19 Dođite k meni svi koji me žudite i nasitite se plodovima mojim.
20 Jer je spomen na mene slađi od meda i baština moja od mednoga saća.
21 Koji me jedu još više su me gladni, i koji me piju još više za mnom žeđaju.
22 Tko mene sluša taj se ne stidi, i tko sa mnom radi taj ne griješi."
23 Sve je ovo Knjiga saveza Boga Svevišnjeg, Zakon koji nam je Mojsije odredio kao baštinu zajednicama Jakovljevim.
24 /
25 On je mudrosti pun kao vode Fišona i kao Tigris u dane proljetne;
26 on buja razborom kao Eufrat i kao Jordan u vrijeme žetveno:
27 obiluje stegom kao Nil vodom i kao Gihon u vrijeme berbe.
28 Prvi ga čovjek nije do dna spoznao niti će ga posljednji istražiti.
29 Jer su misli njegove šire od mora i namisli dublje od bezdana.
30 A ja sam kao jarak prekopan od rijeke i kao vodotok doveden u perivoj.
31 I rekoh: "Natopit ću vrt svoj i navodnit ću cvijetnjake svoje". I gle, od jarka mojeg rijeka postade, a od rijeke more mi nasta.
32 Učinit ću da kao zora zasja nauk moj, i svjetlost ću njegovu razaslati nadaleko.
33 Izlit ću nauku poput proroštva, ostaviti je pokoljenjima budućim.
34 Vidite: ne trudih se samo za sebe nego za sve koji je traže.