"Ugleda smokvu kraj puta i priđe k njoj, ali ne nađe na njoj ništa osim lišća pa joj kaže: 'Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!'"

Prispodoba o smokvi je dio iz evanđelja u kojoj Gospodin Isus proklinje smokvu, koja nije donijela roda. Čin je to, koji je i zbunio učenike. Zbiva se to na stvoru koje za to uopće ne snosi...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 17

1 Gospod stvori čovjeka od zemlje i opet ga u nju vraća.
2 Dao je ljudima točan broj dana i određeno vrijeme, dade im i vlast nad svime što je na zemlji.
3 Odjenu ih snagom kakva je njegova i stvori ih na sliku svoju.
4 Svakom je stvoru udahnuo strah od čovjeka, da bi on gospodario zvijerima i pticama.
5 /
6 Oblikovao im jezik, oči, uši, i srce im dade da razmišljaju.
7 Napuni ih znanjem i razumijevanjem i otkri im dobro i zlo.
8 Oči je svoje stavio u srca njihova da im pokaže veličanstvo djela svojih.
9 /
10 Oni će slaviti njegovo sveto ime, pričajući o veličanstvu djela njegovih.
11 Još im umnoži znanje i obdari ih zakonom života.
12 Učini s njima Savez vječni i pouči ih sudovima svojim.
13 Oči su njihove gledale slavu veličanstvenu i uho slušalo slavni njegov glas.
14 "Čuvajte se svakoga zla", reče im i odredi im dužnosti prema bližnjemu.
15 Njihovi su putovi uvijek pred njim, ne mogu se sakriti pred očima njegovim.
16 /
17 Svakomu narodu postavi vladara, ali je Izrael baština Gospodnja.
18 /
19 Sva su djela njihova pred njim kao sunce, i oči njegove svagda paze na putove njihove.
20 Ne mogu se pred njim sakriti nepravde njihove, pred Gospodom su svi grijesi njihovi.
21 /
22 Milostinja čovjekova njemu je kao pečat, i na dobročinstvo pazi kao na zjenicu oka.
23 Jednoga će se dana dići i platiti im, svakomu će plaća pasti na vlastitu glavu.
24 Samo pokajnicima dopušta povratak i tješi one koji su izgubili nadu.
25 Obrati se Gospodu i okani se grijeha, moli se pred licem njegovim i prestani ga vrijeđati.
26 Vrati se Višnjem i okani se nepravde i jako zamrzi na gnusan čin.
27 Jer tko će hvaliti Svevišnjeg u Podzemlju mjesto živih koji ga mogu slaviti?
28 Hvala mrtvih mrtva je - kao da ih nema, samo živ i zdrav hvali Gospodina.
29 O kako je veliko milosrđe u Gospoda, praštanje onima koji mu se obraćaju!
30 Ljudi ne mogu sve, jer sin čovjekov nije besmrtan.
31 Što je svjetlije od sunca? Pa i ono pomrkne. Tijelo i krv mogu hraniti samo zloću.
32 Gospod nadzire sile na visokim nebesima, a svi su ljudi samo prah i pepeo.