Koliko ljubimo jedni druge?

Koliko ljubimo jedni druge?

Kada priča o darovima Božjim, sveti Pavao opisuje sve darove velikima, ali bezvrijednima ako nemamo jedan dar - dar ljubavi. "Kada ljubavi ne bih imao, bio bih kao mjed što ječi, ili cimbal što...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Knjiga Sirahova 15

1 Tako čini tko se boji Gospoda; i tko se drži zakona steći će mudrost.
2 Ona mu dolazi u susret kao majka i dočekuje ga kao nevjesta djevica.
3 Ona ga hrani kruhom razboritosti i poji ga vodom mudrosti.
4 On se oslanja na nju i ne posrće; uzda se u nju i ne sramoti se.
5 Ona ga uzvisuje nad bližnjega njegova i sred zbora usta mu otvara.
6 On nalazi veselje i vijenac radosti i baštini ime vječno.
7 Nerazumnici je nikad ne dobivaju niti je grešnici očima gledaju.
8 Ona je daleko od oholice i lažljivcima ne dolazi na um.
9 Ne priliči hvalospjev ustima grešnikovim jer mu ga Gospod nije dao.
10 Iz usta mudračevih nek' odjekuje hvalospjev, i tada sam Gospod njime upravlja.
11 Ne reci: "Od Boga je grijeh moj", jer što on mrzi, nikad ne čini.
12 I ne reci: "On me zavede", jer njemu grešnici ne trebaju.
13 Gospod mrzi svaku gnusobu, a mrzi je i svaki onaj tko se njega boji.
14 On je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj.
15 Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.
16 On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.
17 Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.
18 Jer velika je mudrost u Gospoda, on je svemoćan i vidi sve.
19 Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospod zna svako djelo čovječje.
20 Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.