Opsjednutost i prisustvo demona nakon višegodišnjeg bavljenja tarotom

Opsjednutost i prisustvo demona nakon višegodišnjeg bavljenja tarotom

Bila sam si tako važna, puna samopouzdanja. Osjećala sam se moćnom jer sam onima koji bi mi dolazili po savjet iz tarot karata mogla pročitat štogod sam htjela. Isprva se nisu događale nikakve...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Jošua 12

1 Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
2 Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
3 i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
4 Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
5 A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.
6 Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
7 A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
8 u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
9 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
10 jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;
11 jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
12 eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
13 debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
14 hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
15 kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;
16 makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
17 kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
18 afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;
19 madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
20 šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;
21 tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
22 kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
23 dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
24 tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.